BID: textos universitaris de Biblioteconomia i Documentació

Número 1, juny 1998Presentació
Concepció Miralpeix
Directora de l’Escola Universitària Jordi Rubió i Balaguer de Biblioteconomia i Documentació
Barcelona
miralpei@fbd.ub.es


Iniciar un projecte nou sempre té una significació especial. Això és tan cert en el cas de les coses petites com en les més grans, en l’àmbit privat o en el públic. Així doncs, editar el primer número d’una revista és un acte especial. El fet que l’Escola en sigui l’editora també li dóna un relleu significatiu: ara fa vint-i-dos anys que va aparèixer el darrer número de Biblioteconomía i que l’Escola, per tant, va deixar de disposar d’una publicació en sèrie pròpia.

Volem que BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació, la revista que us presentem ara, ajudi a obrir i donar a conèixer l’activitat de la nostra Escola i dels seus membres. Aquesta voluntat d’obertura volem que sigui també recíproca i, per tant, oferim les nostres «pàgines» a tots els professionals, investigadors i docents de la biblioteconomia i la documentació perquè per mitjà d’aquestes puguin transmetre els seus estudis i les seves activitats.

BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació és una revista que es presenta només en format electrònic. Hem pres aquesta determinació per diverses raons i som conscients que, com sempre que cal decantar-se per una opció o per una altra, la decisió comporta algun risc. És probable que lectors potencials d’aquests textos no hi puguin accedir en no disposar d’un ordinador o d’accés a Internet. Hem cregut, però, que l’ús de les noves tecnologies en el nostre camp és un fet cada vegada més normal i que la major part del públic a qui va destinada la revista té possibilitats d’accés a la xarxa, ja sigui a la feina ja sigui a casa. D’altra banda, és important tenir en compte que la subscripció és gratuïta, cosa que seria impensable en una edició impresa convencional. Pensem que l’edició electrònica ens permetrà ser més oberts i ens ajudarà a arribar més lluny.

Aquest primer número és una petita mostra del que vol ser la revista i que queda reflectit en el seu subtítol. De tota manera, tal com passa amb qualsevol nadó, caldrà que, a poc a poc, vagi forjant el seu propi caràcter a partir de les orientacions que li anem donant entre tots. Aquesta vegada la pràctica totalitat dels textos han estat redactats per professors de l’Escola. En el futur, com ja hem dit abans, no ha de ser necessàriament així.

A la secció «Articles» s’hi publica una bibliografia exhaustiva que recull la producció científica espanyola en Biblioteconomia i Documentació. A continuació s’hi troben dos textos sobre anàlisi documental: el primer és un estudi sobre la panoràmica actual de la catalogació de recursos electrònics, i el segon aborda problemes relacionats amb la indexació de les bases de dades. Finalment, hi apareix l’explicació detallada de la interessant experiència docent que la nostra Escola està duent a terme a Nicaragua.

A «Textos normatius» s’hi inclou la traducció catalana de la proposta de Codi internacional de deontologia per als arxivers elaborat pel Consell Internacional d’Arxius (CIA/ICA).

A «Informe d’activitats» es presenten els informes d’assistència d’alguns professors a diversos congressos i jornades que s’han celebrat durant aquest curs. És el cas del darrer congrés de l’IFLA (Copenhaguen), els Encuentros de Profesores Universitarios (Jarandilla de la Vega), l’Online Meeting (Londres), i la reunió de la Secció de l’IFLA Biblioteques al Servei de Persones en Desavantatge (Barcelona), per citar-los de manera abreujada i en ordre cronològic. També s’hi ha afegit el resum de les principals activitats que s’han dut a terme a la nostra Escola.

Finalment, la secció «Ressenyes» recull una selecció bibliogràfica classificada dels principals llibres arribats a la nostra biblioteca durant el primer semestre de 1998. En el futur, s’ampliarà incloent comentaris de bibliografia especialitzada i també de programes informàtics de la nostra especialitat.

En fi, ens agradaria molt que aquests textos que hem preparat amb tota la il·lusió siguin del vostre interès i que, en un o altre racó, hi trobeu aquella aportació que us compensi l’estona de lectura. Feu-nos saber també les vostres opinions sobre cada un dels articles i de la revista en general que ens seran molt útils per tal de millorar la nostra feina.UB | Divisió V | Facultat | BiDEscola Universitària de Biblioteconomia i Documentació
Universitat de Barcelona
Barcelona, juny de 1998
http://bid.ub.edu
Comentaris: bid@fbd.ub.es