BID: textos universitaris de Biblioteconomia i Documentació

Número 3, desembre 1999


Presentació


Aprofitem la publicació del tercer número de BiD, corresponent a desembre de 1999, per informar de quatre novetats referents a la nostra publicació.

Comencem per dos canvis de caire formal que afecten directament la catalogació: l’editor i l’ISSN. En primer lloc, hem d’anunciar una variació en el nom de l’editor. El mes d’agost de 1999 es va publicar el decret de transformació de l’Escola Universitària de Biblioteconomia i Documentació en Facultat de Biblioteconomia i Documentació la qual cosa fa que aquesta darrera institució sigui, des d’aquest número, la responsable de l’edició de BiD. Per altra banda, disposem ja de número internacional normalitzat. Com haureu pogut veure a la portada, l’ISSN 1575-5886 és la identificació de BiD. Ambdós canvis queden reflectits, a partir d’ara, a la pàgina d’inici de BiD i als sumaris del tercer i dels propers números.

Les altres dues novetats que volem ressenyar se situen en el que podríem anomenar augment de les prestacions. A partir d’ara, si ompliu el formulari que trobareu a l’opció Subscripció, estareu informats amb la màxima puntualitat de l’aparició dels nous números de BiD. Només cal que indiqueu el vostre nom i una adreça electrònica.

Finalment, també us volem informar que, a partir d’aquest número, es podrà disposar de versió catalana d’aquells articles que ens arriben en castellà, anglès o francès, que són els idiomes en els quals BiD accepta publicar els articles. En el futur intentarem que les versions multilingües no siguin un fet esporàdic i procurarem que una mostra representativa del que es publica a cada número pugui llegir-se, a més de en català, en castellà i en anglès.

De moment, doncs, en el número 3 que presentem es disposa de la versió catalana de l’article «La aplicación de los estudios de satisfacción de usuarios: el caso de las universidades catalanas», i també de la traducció al castellà de l’informe «Maestría en gestión y organización de bibliotecas universitarias: una experiència de cooperació docent amb Nicaragua i El Salvador», de Rosa Seguí, que s’havia publicat en el número 1. (En aquest punt, ens hem de disculpar perquè es va anunciar la presència d’aquesta traducció a la presentació del número 2, però al final no va ser operativa.UB | Divisió V | Facultat | BiDFacultat de Biblioteconomia i Documentació
Universitat de Barcelona
Barcelona, desembre de 1999
http://bid.ub.edu
Comentaris: bid@fbd.ub.es