BID: textos universitaris de Biblioteconomia i Documentació

Número 3, desembre 1999


Mostra de publicacions de l'Escola (1915-1999)
Assumpció Estivill
Facultat de Biblioteconomia i Documentació
Universitat de Barcelona
estivill@fbd.ub.es

Amadeu Pons
Facultat de Biblioteconomia i Documentació
Universitat de Barcelona
pons@fbd.ub.es


En iniciar el curs 1999-2000, just quan acabem d'adquirir la condició de Facultat, volem recordar que l'Escola sempre ha tingut vocació universitària, com ho demostren algunes de les seves publicacions. L'exposició vol mostrar de primera mà la feina que s'ha fet fins ara i com es pot continuar la tasca encetada fa tants anys.

El material exposat es limita a les publicacions més formals de l'Escola, amb algunes excepcions. L'hem estructurat en quatre apartats:

1) Recerca: publicacions monogràfiques;
2) Recerca: revistes;
3) Difusió;
4) Les publicacions dels alumnes.

L'exposició que tingué una existència física als locals de la Facultat es presenta ara de manera resumida en format digital.
1  Recerca: publicacions monogràfiques

Quaderns de treball

Col·lecció inaugurada l'any 1934 per iniciativa de Jordi Rubió i Balaguer amb l'objectiu de donar cabuda als treballs d'investigació de final de carrera de les alumnes i de divulgar una sèrie de temes que es plantejaven per primera vegada a Catalunya –biblioteques d'hospital, biblioteques per a cecs, hàbits de lectura a les biblioteques populars, guies de lectura, etc. Fins a 1938 es publicaren set quaderns. La col·lecció es reprengué el 1972 amb un número dedicat a la bibliografia de Pere Bohigas, professor de l'Escola. Després d'una altra interrupció, la col·lecció es reprèn el 1986 i continua viva fins el dia d'avui.

 

Mostra de les tres etapes de la col·lecció Quaderns de treball

Textos diversos

Aquesta és una col·lecció amb voluntat de ser-ho, com mostra el seu aspecte físic, però sense nom. Comença el 1988 amb la intenció d'aplegar una sèrie de treballs presentats en uns seminaris anuals que tractaven temes d'actualitat i interès professional. Els darrers números inclouen conferències donades a l'Escola per personalitats destacades del món de la biblioteconomia.

Sis són els textos que s'han publicat fins ara en aquesta col·lecció

Normes, directrius, etc.

El 1990 s'inaugura la col·lecció Punt i coma per a donar a conèixer traduccions catalanes de textos normatius. Fins ara només se n'ha publicat un número, però es manté la voluntat de continuar-la.


IFLA. Pautes d'entrades d'autoritats i de referència. 1990

Altres publicacions

Des de la dècada dels anys trenta, l'Escola ha tingut publicacions esporàdiques que no han format part de cap col·lecció. Destaca la segona edició de l'adaptació catalana de la Classificació decimal de Jordi Rubió, de 1938, no publicada per motius d'ordre polític. Malgrat que el text no va ser distribuït formalment, ha estat una de les eines més útils de la biblioteconomia catalana.Segona edició de l'adaptació catalana de la classificació decimal de Jordi Rubió. L'edició gairebé acabada fou interrompuda en acabar la guerra civil. Es distribuí amb el pròleg i els índexs mecanografiats


Text de Jordi Rubió i Lois sobre la recuperació de la informació per matèries que es llegí en el seminari Natural language approaches to information retrieval (desembre 1987)

Recorregut pels edificis de l'Escola és el text d'una exposició que mostrava les diverses instal·lacions de l'Escola quan es discutia la seva possible ubicació definitiva

Biblioimatges

Coordinada per l'Escola i en col·laboració amb el Servei de Biblioteques de la Diputació de Barcelona, la col·lecció de vídeos Biblioimatges vol ser tant una eina per a la docència, com una fórmula per a difondre els diversos serveis bibliotecaris catalans. Els tres vídeos publicats tracten sobre el servei de bibliobús, els edificis i els serveis de la biblioteca pública.


Col·lecció de vídeos Biblioimatges

2  Recerca: revistes

Biblioteconomia

L'any 1944 s'inicia la primera revista publicada per l'Escola: Biblioteconomía: boletín de la Escuela de Bibliotecarias de Barcelona. Pretenia acollir i difondre a través de les seves pàgines els treballs de les bibliotecàries titulades per l'Escola. Fins al 1976 es publicaren 80 números. Al llarg de la seva vida la revista estigué estretament lligada a la Biblioteca de Catalunya i a les biblioteques populars.


Biblioteconomía: boletín de la Escuela de
Bibliotecarias de Barcelona
. Año 1 (enero-marzo 1944)

Biblioteconomia, 2a època,
any 33, núm. 80 (1976)

BiD

El 1998 l'Escola reprèn la tasca d'edició d'una revista. BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació publica treballs d'investigació de professors i professionals de l'àrea; així mateix, vol deixar constància de l'activitat acadèmica i de les relacions del centre i del seu personal amb la professió.


BiD [en línia]: textos universitaris de biblioteconomia i documentació. Núm. 1 (juny 1988)

3  Difusió

Informació sobre els estudis i programes de les assignatures

Des del seu inici, l'Escola Superior de Bibliotecàries ja disposava d'un fullet informatiu on les candidates a l'ingrés podien trobar orientació tant dels estudis com de l'exercici professional. Des de llavors i fins a les pàgines web actuals, l'alumnat sempre ha tingut a la seva disposició informació sobre els ensenyaments i els programes de les assignatures. S'ofereix una mostra d'aquests materials, inclòs un cartell dedicat a la carrera de bibliotecària «una de les més nobles ocupacions a què pot consagrar-se una senyoreta», i una edició del Qüestionari per a l'examen d'ingrés. Com a òrgan de comunicació dins de l'Escola es publica des de febrer de 1993 El full dels dijous, abans conegut com a Us fem arribar...


Cartell de promoció de l'Escola Superior de Bibliotecàries i les
Biblioteques Populars de la Mancomunitat de Catalunya (1922?)
 
Questionari per a l'examen d'ingrés (1931)

 
Mostra de programes de l'Escola en diverses èpoques


Us fem arribar... (25 febrer 1993)

El full dels dijous (25 novembre 1999)Pàgina web de la Facultat de Biblioteconomia

Materials docents

Els alumnes de les darreres promocions coneixen prou bé els dossiers que preparen els professors per a les classes. Als anys trenta alguns dels dossiers tenen l'aire noucentista dels materials exposats.


Textos en llatí i grec per a la docència (anys trenta)

Els serveis de suport a la docència: biblioteca i laboratori d'informàtica

Tant la biblioteca de l'Escola com el laboratori han fet una bona tasca per a difondre els seus fons i serveis. Actualment aquesta difusió es fa sobretot a través de pàgines web.

 
Mostra de materials preparats pel laboratori d'informàtica i la biblioteca de l'Escola


Pàgina web de la Secció de Biblioteconomia de la Biblioteca de la Universitat de Barcelona


4  Les publicacions dels alumnes

Butlletí AEB

En la memòria de tots, els anys trenta van representar un dels moments més brillants per a l'Escola. Els Quaderns de treball mencionats anteriorment són una mostra de l'ambient de recerca i estudi que Jordi Rubió va saber desvetllar entre les alumnes. Però també s'hi vivia un ambient distès i divertit. Les alumnes organitzaven tota mena de representacions teatrals i actes festius i, a més, publicaren una revista, el Butlletí AEB, que volia fer de pont entre les alumnes i les professionals en exercici. A part dels continguts sovint divertits i de vegades sentimentals, és de destacar l'evolució tipogràfica de la revista.

 

Números diversos del Butlletí de l'Associació Escola de Bibliotecàries (anys trenta)

Punt d'accés

Amb ànim de ser «un mitjà d'expressió i comunicació de tota la comunitat biblio-universitària» l'any 1987 es publica el número zero de la revista Punt d'accés, iniciativa d'un grup d'alumnes de l'Escola. Se'n publicaren tres números; la revista visqué una segona època entre 1993 i 1994, amb quatre números més.


Mostra de les dues etapes de Punt d'accés (anys vuitanta i noranta)

Barcelona, setembre 1999