BID: textos universitaris de Biblioteconomia i Documentació

Número 6, juny 2001


Exposició: Materials promocionals a les biblioteques
Àngels Massísimo i Sánchez de Boado
Facultat de Biblioteconomia i Documentació
Universitat de Barcelona
massisi@fbd.ub.es

L'exposició sobre materials promocionals a les biblioteques va tenir lloc els mesos de gener i febrer d'aquest any a la Facultat de Biblioteconomia. El seu objectiu era presentar una mostra dels materials que les biblioteques conceben i distribueixen amb la intenció de promocionar la seva imatge, tant entre el seu públic com entre els no usuaris.

Les diferents tipologies de comunicacions relacionades d'una o altra manera amb el màrqueting inclouen no solament la publicitat, sinó també les relacions públiques, la imatge institucional, etc. Cadascuna d'aquestes finalitats genera una gamma de productes que, entre totes, cobreixen la funció desitjada. La documentació existent és abundant en tots els casos: per això, en aquesta exposició ens vam proposar de reunir únicament exemples del primer tipus, deixant la resta per a altres ocasions.

Els materials exposats responien a diferents intencions: en alguns casos, l'objecte va destinat a un ús individual, que pot limitar-se o no, espaialment, a la mateixa biblioteca (el material de papereria tindria aquesta característica); en altres ocasions, l'objecte està pensat per sortir de l'espai clàssic de la biblioteca i estendre'n la imatge molt més enllà (aquest seria el cas de les bosses i de les samarretes, per exemple: objectes personals, però que “es passegen”); finalment, altres tipus de materials estan pensats per a un ús no estrictament individual, que tindrà lloc, probablement, en contextos privats, però on seran vistos durant força estona per persones que no són clients habituals de la biblioteca (estovalles, rodals). D'aquesta manera, cada producte troba un públic destinatari i un entorn social on realitzar la funció específica per a la qual ha estat dissenyat.

Els objectes exposats procedien de les col·leccions de diferents professors de la Facultat, així com de donacions realitzades, en motiu de l'exposició, per la Biblioteca de Catalunya, el Servei de Biblioteques de la Universitat Autònoma de Barcelona i el Servei de Bibioteques de la Diputació de Barcelona. Agraïm, doncs, la col·laboració de totes aquestes persones i institucions, gràcies als quals és possible una mostra que pretèn il·lustrar les moltes possibilitats que ofereix la promoció publicitària de les biblioteques, i com aquestes les interpreten per tal de difondre una millor imatge dels seus serveis entre un públic cada cop més ampli.

L'itinerari de l'exposició començava amb tres vitrines situades al vestíbul del primer pis de la Facultat i continuava amb una mostra de cartells i bosses instal·lada a la Sala de Juntes (espai 206, segon pis). Els visitants rebien una butlleta per participar en la votació del millor objecte publicitari de la col·lecció, i participaren en un sorteig d'un petit lot de material promocional.

Les vitrines del primer pis contenien diferents objectes d'acord amb la distribució següent:

 1. Objectes

  S'hi exposaven objectes realitzats amb una finalitat promocional de la biblioteca o xarxa corresponent: des de consumibles amb una utilitat primària de tipus eminentment pràctic (com ara els sobrets de sucre o els llumins) fins a estris l'única funció dels quals és de difondre la imatge de la biblioteca (badges, pins). Enmig d'aquestes dues categories extremes, tota una gamma de petits objectes que reuneixen les dues finalitats: l'ús i la promoció, siguin elements d'ús personal (samarretes, llapis, ventalls, estoig de catalogació), siguin destinats a servir en alguna activitat més grupal i, sovint, privada (estovalles, rodals).


 2. Fullets i punts de llibre

  Aquesta vitrina mostrava materials que contenen textos o imatges de petit format, bé siguin informatius (fullets o tríptics de biblioteques) o bé purament promocionals, com els punts de llibre.


 3. Vària

  En aquesta vitrina s'exposava material promocional, com poden ser els adhesius il·lustrats, juntament amb les cassets àudio o vídeo —un altre tipus de material molt utilitzat en els darrers anys, sobretot per a audiències de grup, com ara presentacions o jornades, fires, etc.— i postals que contenen imatges de les biblioteques, o bé postals que són publicades per les biblioteques amb imatges al·lusives a la lectura.


 4. Exposició complementària: pòsters, bosses i calendaris

  A la Sala de Juntes s'hi trobava una exposició complementària de cartells publicitaris i bosses promocionals: cartells editats per a una determinada campanya, al costat d'altres de difusió més general i, entre les bosses, unes de destinades més directament a la promoció publicitària i altres de pensades, fonamentalment, per tenir una utilitat més efímera, encara que totes dues passegin el nom de la biblioteca per allà on vagin.

Llumins de les Biblioteques Públiques holandeses, sobrets de sucre de la British Library, rodals de la Biblioteca de Catalunya: objectes útils i efímers que ens fan present la biblioteca en les coses més quotidianes. Samarretes de la Biblioteca de Catalunya i de la Xarxa de la Diputació de Barcelona: la imatge de la biblioteca transportada arreu pels seus usuaris.

Ventalls de la Xarxa de la Diputació i gerres de Pleasant Hills i de la Bristish Library: una barreja de lectura i plaer.

Cartells de les Biblioteques Populars: els il·lustradors col·laboren amb la lectura.

Cartells de les campanyes de la Generalitat:
la implicació dels “famosos”.
Bosses per a l'usuari: de roba, de paper encerat, de paper fort, de plàstic... un objecte útil i ensems un reclam ambulant dels serveis bibliotecaris.

Les noves bosses transparents compleixen
alhora dues finalitats: publicitat i vigilància.
Badges i pins: la imatge més gratuïta.