BID: textos universitaris de Biblioteconomia i Documentació

Número 9, desembre 2002


Informe de la II Jornada sobre la Recerca en Biblioteconomia i Documentació (Barcelona, 19 de juny de 2002)


Ernest Abadal

Departament de Biblioteconomia i Documentació
Universitat de Barcelona

 


1  Introducció

L'antecedent més immediat d'aquesta reunió científica va ser la Jornada sobre la Recerca en Biblioteconomia i Documentació a l'Estat espanyol, organitzada per l'antiga Escola Universitària Jordi Rubió i Balaguer el 1996 poc abans de signar-se el conveni d'integració amb la Universitat de Barcelona. L'organització d'aquesta activitat constituïa una iniciativa que volia fomentar el coneixement i l'interès envers la investigació en el nostre àmbit d'especialització, i també calia interpretar-ho com un compromís del professorat de l'antiga Escola amb la recerca.

Sis anys més tard, el recentment constituït Departament de Biblioteconomia i Documentació ha pres el relleu pel que fa al foment de la recerca i, com aleshores, ha organitzat una jornada de característiques similars, és a dir, que vol afavorir un espai de trobada entre els agents promotors de la recerca en Biblioteconomia i Documentació, els investigadors i el públic interessat en aquest àmbit (professorat universitari, professionals, alumnat de tercer cicle, etc.), per tal de facilitar el coneixement mutu, l'intercanvi d'experiències i l'establiment de possibles cooperacions.

Els objectius concrets plantejats per aquesta II Jornada foren els següents:

La Jornada va comptar amb el suport de la Divisió V de la Universitat de Barcelona i també del Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya.


2  Desenvolupament de la Jornada

L'estructura de la Jornada es va ajustar als objectius abans esmentats. Així doncs, al matí, després de la ponència inaugural, es va comptar amb la intervenció dels principals agents promotors de la recerca i, a la tarda, es va fer la presentació de diversos grups de recerca provinents de l'àmbit acadèmic i altres del sector professional, que van explicar les seves línies de recerca, el seu sistema d'organització, les fonts de finançament, etc.

La sessió es va iniciar amb la ponència “Panorama de la recerca en Biblioteconomia i Documentació a Espanya”, presentada per Evaristo Jiménez Contreras, professor de la Facultad de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad de Granada, i que tenia per objectiu situar el marc general en el qual es desenvolupava tota la jornada. El professor Jiménez Contreras, especialista en bibliometria, va analitzar la producció científica espanyola en BiD (les tesis doctorals, les publicacions internacionals d'autors espanyols, els mètodes científics utilitzats pels investigadors espanyols i el grau de productivitat dels autors) basant-se en les fonts tradicionals per a aquest tipus d'estudis (Citation Index, bases de dades ISOC i Teseo i l'índex de citacions que elaboren a la Universidad de Granada).1

Tot seguit va tenir lloc la taula rodona “La promoció de la recerca en Biblioteconomia i Documentació per part de les institucions públiques”, moderada per Carina Rey, que va agrupar representants de diversos organismes promotors de la recerca. Jordi Mas, director general de la Fundació Catalana per a la Recerca, una institució privada sense ànim de lucre, va descriure els diversos serveis que ofereixen. Miquel Moretó, aleshores vicerector de Política Científica de la UB, va descriure les línies generals d'actuació del seu departament, va repassar el suport que ofereixen per mitjà d'oficines de suport a la recerca, i dels ajuts i convocatòries de recerca de la UB. Va cloure la seva intervenció fent algunes recomanacions al nostre departament per tal de fomentar la recerca: elaborar un llibre blanc, actualitzar les dades al GREC, identificar els punts forts i febles de la recerca, elaborar un pla d'actuació per fomentar la recerca (infraestructura, places de becari, professorat convidat, etc.) i potenciar el doctorat. Finalment, Matt Staton, de l'Oficina de Suport a la Recerca Catalana a Europa (DURSI), va explicar els objectius d'aquesta oficina recentment constituïda que vol ajudar els investigadors interessats a presentar projectes de recerca a Europa.

La sessió de la tarda es va iniciar amb la taula rodona “Línies i projectes de recerca en l'àmbit acadèmic”, moderada per Cristóbal Urbano, en la qual van prendre part representants de les universitats catalanes que van explicar les seves línies de recerca, el sistema d'organització de la recerca que han articulat i els projectes a curt i a mitjà termini.

Agustí Canals, dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC, va presentar el grup de recerca KIMO (Knowledge and Information Management in Organizations) centrat -tal com el seu nom indica- en l'estudi de la gestió de la informació i del coneixement en les organitzacions. Lluís Codina, de la Secció Científica de Biblioteconomia i Documentació de la UPF, va descriure el projecte “Arquitectura de la informació i representació del coneixement”, especialment centrat en l'entorn digital (avaluació de qualitat en publicacions digitals, disseny de sistemes de navegació en llocs web, etc.). Assumpció Estivill, del Departament de Biblioteconomia i Documentació de la UB, va presentar el projecte “Recursos web i metadades”2 que té per objectiu principal analitzar els sistemes de metadades (en especial Dublin Core), la seva aplicació a la descripció de les pàgines d'un lloc web universitari i avaluar l'efectivitat d'aquestes metadades tant per a la descripció de recursos web com per a la seva ulterior cerca i recuperació. M. Eulàlia Fuentes, de l'Àrea de Documentació de la UAB, va descriure les seves línies de recerca que giren entorn de l'aplicació de les tècniques documentals als mitjans d'informació i als seus productes. Finalment, Montserrat Sebastià i Carina Rey, del Departament de Biblioteconomia i Documentació de la UB, van presentar els grups de recerca Ars Magna —centrat en aspectes d'avaluació de programes d'aprenentatge i audiències de sistemes d'informació digital— i Denea —que vol analitzar les necessitats de l'audiència—, respectivament.

A continuació, es va presentar la taula rodona “Línies i projectes de recerca en l'àmbit professional”, moderada per Montserrat Sebastià, en la qual participaren representants de grups de recerca provinents de l'àmbit professional.

Marta Enrech, de la Biblioteca Virtual de la UOC, va fer un repàs als diversos projectes europeus en què han participat (LISTED, BIBLINK, ELVIL, GALA, EQUINOX, LAURIN, COVAX i COINE) i va fer una valoració positiva del que ha suposat per a ells aquesta participació. Eulàlia Espinàs, gerent de la Fundació Bertelsmann, va explicar els projectes i les activitats que actualment estan duent a terme per tal d'impulsar el desenvolupament de les biblioteques públiques d'àmbit espanyol (en especial, el Programa d'anàlisi de biblioteques i el Programa biblioteca-escola). Núria Gallart, del Servei de Biblioteques de la UAB, va fer una valoració dels set anys en què la UAB ha participat en projectes europeus i va destacar que això els ha permès estar a l'avantguarda tecnològica i organitzacional i han pogut entendre els canvis que s'han anat introduint en l'àmbit de les biblioteques. Mònica Gutiérrez, arxivera i documentalista de l'Autoritat Portuària de Barcelona, va explicar les dues línies principals d'actuació del seu centre de documentació: poder atendre informàticament les consultes dels usuaris i ajudar a difondre la cultura portuària mitjançant una millor explotació del fons. Roser Lozano, directora de la Biblioteca Pública de Tarragona, va ressaltar que els seus projectes de recerca estan orientats a ampliar la difusió i a potenciar l'ús de la biblioteca entre els ciutadans així com a facilitar-los l'accés a la informació i per mitjà de serveis i productes virtuals. Finalment, Jordi Permanyer, del Servei de Biblioteques de la Diputació de Barcelona, va descriure l'estudi que han elaborat sobre el nivell de satisfacció dels usuaris del servei de biblioteca pública, tot detallant la metodologia seguida (recerca per enquesta) i l'anàlisi que han fet dels resultats.


3  Futur

De cara al futur sembla important poder mantenir reunions científiques d'aquesta orientació per tal de contribuir a la difusió de la recerca en Biblioteconomia i Documentació, una àrea d'especialització que compta amb un potencial de creixement i unes possibilitats de finançament notables, però que no disposa encara d'una estructura consolidada d'equips de recerca.

Aquests jornades poden facilitar el coneixement i la col·laboració entre investigadors i grups de recerca. A ningú se li escapa que, actualment, les convocatòries públiques prioritzen cada cop més la creació de grans equips o el treball coordinat de diversos grups de recerca.Notes

1   Es pot consultar el text de la seva intervenció a la secció “Articles” d'aquest mateix número (http://bid.ub.edu/09jimen1.htm).

2   Es pot consultar l'informe d'aquest projecte de recerca al número 7 de BiD (http://bid.ub.edu/07estiv1.htm).