BID: textos universitaris de Biblioteconomia i Documentació

Número 11, desembre 2003


La cara canviant de la comunicació científica

[English version]


David C. Prosser

SPARC Europe


Traducció: Carles Sierra


La comunicació científica ha d'existir per al bé de la investigació mundial i la comunitat de l'ensenyament. Els autors volen compartir noves troballes amb tots els seus col·legues i els investigadors, els estudiants i altres lectors volen accedir a la totalitat de la bibliografia pertinent.

Tanmateix, el sistema tradicional de comunicació científica no funciona. Les biblioteques de tot el món i les institucions a les quals pertanyen ja no poden mantenir el ritme creixent del volum i del cost dels recursos científics. Els autors es comuniquen tan sols amb aquells col·legues prou afortunats de trobar-se en una institució que es pugui permetre l'adquisició o la contractació de l'accés a les seves obres. Els lectors només tenen accés a una fracció de la bibliografia pertinent, i per això es perden documents potencialment vitals en els seus camps.

La promesa que la revolució digital faria disminuir els costos i ampliaria l'accés s'ha vist amenaçada per aquells editors que han tractat de maximitzar ingressos apujant preus i restringint-ne l'ús. Però ja hi ha en marxa, i cada cop amb més empenta, iniciatives per contrarestar aquesta tendència utilitzant noves tecnologies i models empresarials que proporcionin un accés més ampli amb un menor cost social.

La implicació de les comunitats bibliotecària i acadèmica és fonamental per garantir l'èxit d'aquestes iniciatives. Tots plegats podem desenvolupar un nou sistema que satisfaci les necessitats dels bibliotecaris, els investigadors, com a autors i lectors, els estudiants i la societat en conjunt.


El sistema ja no funciona

Als lectors cada cop els costa més i més accedir al text complet dels articles que necessiten, ja que la major part dels campus no paren de cancel·lar subscripcions a revistes científiques. Els preus de les revistes científiques continua pujant a tot el món a un ritme força més ràpid que el de la inflació i els pressupostos de les biblioteques. A l'Amèrica del Nord, per exemple, les biblioteques d'investigació van desembossar el 2002 un 227 % més en publicacions científiques que el 1986. Al Regne Unit, els preus d'aquestes revistes van pujar un 58 % entre el 1991 i el 2001, si es compara amb un 28 % d'augment en la inflació.

Aquestes pujades han dut a cancel·lacions constants de revistes científiques, i cada cop les biblioteques n'adquireixen menys. Tot i així, malgrat les reduccions en les subscripcions, alguns editors no deixen d'obtenir amplis beneficis —de fins a un 40 % en alguns casos— mentre amplien el control del mercat mitjançant adquisicions, fusions i la compra de títols individuals de societats acadèmiques i professionals. Les fusions solen tenir com a resultat pujades importants en els preus de subscripció.

Tot i que ara hi ha en línia un nombre creixent de revistes científiques, aquest accés acostuma a requerir un cost afegit, cosa que posa encara més a prova els pressupostos de les biblioteques. Moltes institucions i universitats no poden proporcionar aquest accés als investigadors i estudiants.


Malgrat que la publicació electrònica és una via prometedora per a la investigació científica, té els seus propis reptes

Alguns grans editors volen restringir l'accés a la informació electrònica mitjançant la legislació i sistemes de protecció tècnica, i molts dels recursos electrònics disponibles estan regulats per llicències que limiten la manera com investigadors i estudiants poden usar-ne els continguts.

Alguns editors han ajuntat en un mateix paquet totes les seves revistes científiques per tal d'oferir un accés addicional, però les llicències d'aquests paquets comprometen parts importants dels pressupostos de les biblioteques. Això pot fer desviar fons de les subscripcions cap a títols de gran qualitat d'editors més petits.


El sistema està canviant

Hi ha una tendència cada cop més gran al canvi pel que fa a la manera com tractem les comunicacions científiques, i les comunitats bibliotecària i acadèmica encapçalen les iniciatives per crear aquest canvi. En concret:
Fases següents

La comunitat bibliotecària pot continuar ajudant a assolir aquests canvis en la comunicació científica. En concret, els bibliotecaris poden:
Conclusions

La Budapest Open Access Initiative, feta pública el 14 de febrer de 2002, afirmava que “una vella tradició i una nova tecnologia han convergit per fer possible un bé públic sense precedents” (http://www.soros.org/openaccess/read.shtml). El “bé públic” és l'obertura de la bibliografia científica a tots els lectors interessats: investigadors, professors, estudiants, administradors, organismes de finançament i públic en general. Això farà augmentar l'impacte de les investigacions ja dutes a terme i ajudarà a accelerar nous descobriments. Permetrà a la gent del món en desenvolupament llegir un volum de coneixement al qual ara només té un accés limitat. Aquest bé públic és al nostre abast i podem assolir-lo treballant plegats.