Informe del BOBCATSSS 2004 Symposium “Library and Information in Multicultural Societies” (Riga, Letònia, 26-28 de gener de 2004)


Miquel Centelles

Facultat de Biblioteconomia i Documentació
Universitat de Barcelona

miquel.centelles@ub.edu

Entre el 26 i el 28 de gener de 2004 va tenir lloc a Riga, capital de Letònia, el BOBCATSSS 2004 Symposium. El BOBCATSSS és un simposi anual organitzat, des del 1993, pels estudiants de centres d’ensenyament europeus que imparteixen estudis en l’àrea de biblioteconomia i documentació, sota el paraigua de l’EUCLID (European Association for Library and Information Education and Research). Els seus destinataris són especialistes en informació, estudiants i professors en l’àmbit de la recerca i l’educació en biblioteconomia i documentació, i professionals que desenvolupen les seves tasques en biblioteques i centres de documentació.

El nom BOBCATSSS és un acrònim format per la lletra inicial de les ciutats on hi ha les universitats que iniciaren el simposi el 1993: Budapest, Oslo, Barcelona, Copenhaguen, Amsterdam, Tampere, Stuttgart, Szombathely i Sheffield. Cada any, dues universitats organitzen aquest esdeveniment: una d’un país de l’Europa occidental i una altra d’un país de l’Europa oriental. Els estudiants d’aquestes dues universitats planifiquen i porten a terme tots els aspectes de la trobada, des dels temes que s’han de tractar fins als darrers detalls de l’organització.

Enguany l’organització ha recaigut en la Latvijas Universitate (University of Latvia), Letònia, i la Högskolan i Borås (University College of Borås), de Suècia, i s’ha centrat en la connexió entre biblioteconomia i documentació i les societats multiculturals creades pel procés de globalització. El concepte societat multicultural inclou totes les formes de diversitat pel que fa als orígens d’una comunitat determinada: ètnia, nació, raça, organització, gènere, edat o grup social. Sota aquesta temàtica general, els responsables del simposi animaven els participants a reflexionar sobre qüestions com ara els aspectes de gènere de l’activitat relacionada amb la informació, el posicionament de les biblioteques en el món dels negocis, la resolució dels problemes derivats de la bretxa digital i la cooperació internacional. Divuit institucions públiques i empreses van patrocinar l’esdeveniment.

Hi van participar 226 persones de 21 nacionalitats diferents, d’Europa i també d’Algèria, Israel, la República Sud-africana i els Estats Units d’Amèrica. La participació dels països europeus en el simposi és molt desigual: atrau estudiants i professors dels països germànics, escandinaus i de l’Est, però té un poder de convocatòria nul en els de l’Europa meridional. De fet, d’aquesta darrera àrea únicament hi va participar l’autor d’aquest informe, com a representant d’una de les universitats fundadores del BOBCATSSS. En les reunions de l’EUCLID que es van desenvolupar paral·lelament al simposi i en els espais de contacte social i informal es va posar en evidència aquest desequilibri i es va insistir en la necessitat d’idear i d’aplicar mesures per atraure la participació de l’alumnat i el professorat d’altres països en les properes cites del BOBCATSSS.

La primera jornada del simposi (dilluns, 26 de gener) es va dedicar a la inscripció dels assistents i a la sessió de benvinguda, on van participar, entre d’altres, els rectors de les universitats que coorganitzaven la trobada i membres del govern letó i de la representació diplomàtica de Suècia al país bàltic. També es van presentar quatre ponències d’obertura del simposi: “Multicultural in all respects!”, a càrrec de Sjoerd Koopman, membre de l’IFLA; “EUCLID, a multicultural organisation, in a world of globalisation”, a càrrec d’Ole Harbo; “Digital divide and multicultural environment”, a càrrec d’Andris Vilks, i “Public libraries, school libraries and multiculturalism”, a càrrec de Robert Wallace Vaagan i Gry Enger. En aquesta darrera ponència es van exposar les línies mestres d’un projecte portat a terme en les biblioteques públiques de Noruega per afavorir la integració social i cultural d’infants pertanyents a minories ètniques a partir de la dinamització de la lectura.

Durant les jornades del dimarts 27 i del dimecres 28 es van presentar tres ponències i quaranta-vuit comunicacions, i es van desenvolupar sis seminaris que van fer possible la participació permanent dels assistents.

Les tres ponències que es van presentar a la primera sessió del dimarts van ser “Libraries in a multicultural and digital world: the importance of low-intensive meeting places”, a càrrec de Ragnar A. Audunson, professor de la Høgskolen i Oslo (Oslo University College); “Multiculturalism, internationalism, and research in school librarianship”, a càrrec de Laurel A. Clyde, professora de la Háskóli Íslands (University of Iceland), i “Understanding cultures and freedom of access to information”, a càrrec de Paul Sturges, professor de la Loughborough University.

Les comunicacions es van distribuir en diferents àmbits d’interès. En la jornada del dimarts, els àmbits van ser societat i informació, grups d’usuaris i serveis i qüestions professionals. En la jornada del dimecres, les comunicacions van tractar dels dos primers temes i també de negocis i gestió, i de la legislació i l’ètica professionals. En aquest darrer àmbit va suscitar una especial expectativa la ponència del professor Daniel R. Meir sobre l’elaboració del codi ètic per a les biblioteques públiques d’Israel. Cal destacar que una gran part dels treballs presentats havien estat elaborats per estudiants i que presentaven un alt nivell de qualitat.

Pel que fa al programa social del simposi, es van oferir dues recepcions oficials als participants: una a la seu de la Latvian Society, i una altra al nou edifici de l’Ajuntament de Riga.

El simposi va finalitzar amb la presentació del BOBCATSSS 2005, que, coorganitzat per la Høgskolen i Oslo i l’Eötvös Loránd Tudományegyetem (Eötvös Loránd University), de Budapest, tindrà lloc en aquesta ciutat entre el 31 de gener i el 2 de febrer. En aquesta convocatòria, el tema serà la biblioteconomia en l’era de la informació, i es tractarà de qüestions com ara el concepte de bibliotecari modern, l’obtenció d’informació a Europa, el preu de la informació, la biblioteca pública i el llibre electrònic.

Coincidint amb el desenvolupament del simposi, van tenir lloc les reunions corresponents de la Junta de Govern de l’EUCLID (EUCLID Board) i del Consell (EUCLID Council), que són els dos màxims òrgans de decisió de l’associació. En relació amb el BOBCATSSS, es va debatre la necessitat de localitzar nous patrocinadors, elaborar un manual d’organització del simposi i estimular la participació de professionals. També es van anunciar les universitats i ciutats que han manifestat la seva intenció d’acollir aquest esdeveniment a partir del 2006 i es va proposar la negociació amb alguna revista especialitzada d’àmbit europeu per publicar-hi les actes.

Pel que fa a la resta d’àrees d’activitat de l’EUCLID, es va informar de l’elaboració d’un informe sobre l’impacte de la Declaració de Bolonya en els ensenyaments de Biblioteconomia i Documentació, la celebració a Boston, el gener de 2005, d’una conferència conjunta de l’EUCLID i l’ALISE, de la realització d’un seminari sobre desenvolupament curricular en biblioteconomia i documentació a mitjan 2005. Per tal de preparar aquesta darrera trobada, durant el primer semestre del 2004 els centres d’ensenyament superior d’Europa s’organitzaran en xarxes temàtiques.