[Traducción automática al español]Lourdes González , Marta Massegur

Biblioteca de Biblioteconomia
Universitat de Barcelona

lougonzalez@ub.edu, marta.massegur@ub.edu
Resum [Abstract] [Resumen]

Recull de centres d’educació superior que imparteixen estudis de Biblioteconomia i Documentació als països que configuren l’espai europeu d’ensenyament superior.


Introducció

Actualment, a gran part d’Europa, l’ensenyament superior està immers en un procés de canvi profund. S’ha fixat el 2010 com a data límit per a la integració de tots els països que constitueixen la Unió Europea, més els que s’han volgut afegir a l’anomenat espai europeu d’educació superior (EEES) segons el que es va establir a la Declaració de Bolonya el 1999 i en els acords posteriors.

L’espai europeu d’educació superior implica adoptar un sistema equiparable de titulacions, mitjançant la implantació del suplement europeu del títol, assumir una nova estructura universitària basada essencialment en dos cicles: grau i postgrau, i establir un nou sistema de crèdits (ECTS) i de qualificacions, i participar en el sistema europeu d’avaluació i acreditació dels ensenyaments amb paràmetres transnacionals.

L’objectiu d’aquest article és recollir els centres d’educació superior que imparteixen ensenyaments de Biblioteconomia i Documentació (BiD)1 als països que configuren l’EEES i veure quines són les titulacions que atorguen, sense pretensió d’exhaustivitat.

Per elaborar el recull s’han tingut en compte els 45 països signants de la Declaració de Bolonya i dels acords posteriors. La localització de la informació s’ha obtingut a través de les pàgines web de les universitats i utilitzant directoris d’abast internacional.2

En el cas de països sobre els quals no s’ha localitzat aquest tipus d’informació, no estava actualitzada o bé hi havia dificultats d’alfabet o d’idioma, la sol·licitud d’informació ha estat efectuada a través del correu electrònic i postal.

En total s’han identificat unes 200 institucions d’educació superior que ofereixen estudis de BiD en una universitat, una facultat o un departament. En aquest recull només s’inclouen els centres que s’han considerat més representatius, perquè ja tenen els seus programes adaptats a l’EEES —una minoria—, estan en procés d’adaptació —gairebé el 80 %— o bé, encara que no s’han posat en marxa, disposen d’un programa tradicional ben estructurat.

L’organització de la informació s’ha fet agrupant els països en tres grans categories i, dins d’aquestes, segons la seva ubicació geogràfica en el continent, a excepció de Malta, que ha estat inclòs al món anglosaxó pel fet d’utilitzar la mateixa estructura educativa.

La divisió és aquesta:

  1. Europa septentrional: món anglosaxó, països nòrdics i països bàltics
  2. Europa occidental i meridional
  3. Europa oriental, Geòrgia, Azerbaidjan, Armènia i Turquia

Dins de cada país es troben els centres que ofereixen ensenyaments reglats en el camp de BiD, amb els enllaços cap a les pàgines web corresponents. En el cas dels països on no hi ha cap centre reglat o no s’ha pogut localitzar la informació, això també es fa constar.

A la llista següent, clicant sobre el nom s’accedeix directament al país seleccionat.


ESTATS MEMBRE DEL PROCÉS DE BOLONYA
Albània   Albània
Alemanya   Alemanya
Andorra   Andorra
Armènia   Armènia
Àustria   Àustria
Azerbaidjan   Azerbaidjan
Bèlgica   Bèlgica
Bòsnia i Hercegovina   Bòsnia i Hercegovina
Bulgària   Bulgària
Croàcia   Croàcia
Dinamarca   Dinamarca
Eslovàquia   Eslovàquia
Eslovènia   Eslovènia
Espanya   Espanya
Estònia   Estònia
Finlàndia   Finlàndia
França   França
Geòrgia   Geòrgia
Grècia   Grècia
Hongria   Hongria
Irlanda   Irlanda
Islàndia   Islàndia
Itàlia   Itàlia
Letònia   Letònia
Liechtenstein   Liechtenstein
Lituània   Lituània
Luxemburg   Luxemburg
Macedònia   Macedònia
Malta   Malta
Moldàvia   Moldàvia
Noruega   Noruega
Països Baixos   Països Baixos
Polònia   Polònia
Portugal   Portugal
Regne Unit   Regne Unit
República Txeca   República Txeca
Romania   Romania
Rússia   Rússia
Santa Seu   Santa Seu
Sèrbia i Montenegro   Sèrbia i Montenegro
Suècia   Suècia
Suïssa   Suïssa
Turquia   Turquia
Ucraïna   Ucraïna
Xipre   Xipre1 Europa septentrional: món anglosaxó, països nòrdics i països bàltics

Aquests països compten amb una tradició molt assentada d’estudis universitaris en la nostra matèria. Al món anglosaxó, l’estructura tradicional era de dos nivells abans de la Declaració de Bolonya. Respecte als països nòrdics, van ser dels primers a adaptar la seva legislació al procés de convergència cap a l’EEES.1.1 Món anglosaxó: el Regne Unit, Irlanda i Malta

El Regne Unit

És un dels països europeus on la quantitat de centres que ofereixen aquesta formació és més àmplia i un dels que en fan un plantejament més actual. Se n’ha seleccionat una petita mostra segons la seva representativitat i localització geogràfica:

City University. School of Informatics. Department of Information Science (Londres)
Va impartir el primer curs, “Collecting and Communicating Scientific Knowledge”, el 1961. Des de llavors s’ha dedicat a la formació i la recerca en aquest àmbit. Actualment, el Departament ofereix 11 programes de postgrau i màster, inclosos dos a distància.

Loughborough University. Department of Information Science (Loughborough)
És un dels centres pioners i més coneguts d’aquest país. Els seus ensenyaments tenen un enfocament molt pràctic. S’hi ofereixen titulacions de diferents nivells: tres Bachelors, un Bachelor-Special Conversion Degree i quatre programes de postgrau.

The Robert Gordon University. Aberdeen Business School (Aberdeen)
Ofereix estudis de postgrau, tant presencials com a distància. En total, quatre màsters, tres dels quals són acreditats pel CILIP (Chartered Institute of Library and Information Professionals), amb la possibilitat d’escollir entre cursos presencials (full-time o part-time) i no presencials. Depenent dels mòduls assolits, la titulació obtinguda és Postgraduate Certificate, diploma o màster.

University of Northumbria. School of Informatics. Division of Information and Communication Studies (Newcastle)
La Division of Information and Communication Studies imparteix cursos de grau i postgrau. Concretament, un Bachelor i sis màsters, tant presencials com no presencials. D’entre aquests, en destaquen dos de nous: MA/MSc in Information and Library Management i MSc Web Information Management (tots dos a distància).

University of Sheffield. Department of Information Studies (Sheffield)
El Departament es va fundar el 1963 com a Postgraduate School of Librarianship. Actualment imparteix tres Bachelors, més un altre en què la titulació obtinguda és Bachelor in Chemistry with Informatics i dins el qual s’han de cursar 20 crèdits en Documentació.

University of Wales. Department of Information Studies (Aberystwyth)
Fa 40 anys que imparteixen els estudis de Biblioteconomia al País de Gal·les. La diversitat és considerable, s’hi troben vuit títols de grau (Bachelor): un a distància i la resta són presencials. I de postgrau (màsters), n’ofereixen 11, sis de presencials i cinc a distància.

Tornar a la llista de països


Irlanda

University College Dublin. School of Information and Library Studies (Dublín)
És l’única institució acadèmica d’Irlanda que ofereix cursos als nivells de grau i postgrau. Pel que fa al grau (Bachelor), hi ha la possibilitat de combinar la Biblioteconomia amb altres disciplines: Art, Informàtica i Ciències Socials. S’hi imparteixen altres programes que porten a l’obtenció d’un diploma o màster (un dels quals també està combinat amb Art).

University of Dublin Trinity College. Department of Computer Science (Dublín)
Tot i que no es dediquen estrictament i únicament a la Biblioteconomia, del nostre àmbit hi trobem dos Bachelors, un Undergraduate Diploma i dos màsters. Aquesta Universitat ofereix la possibilitat de cursar aquests ensenyaments en horari de vespres i suport els caps de setmana.

Tornar a la llista de països


Malta

University of Malta. Division of Library and Information Studies. Centre for Communication Technology (La Valletta)
Segons els mòduls cursats, s’obté la titulació de diploma (de dos tipus) o de Bachelor, que és la suma dels mòduls impartits en els dos diplomes.

Tornar a la llista de països


1.2 Països nòrdics: Dinamarca, Islàndia, Noruega, Suècia i Finlàndia

Tot i estar entre els països pioners a iniciar l’adaptació a Bolonya, a causa de les particularitats del sistema educatiu, l’adaptació ja és completa en alguns casos com ara Noruega, o és una mica més lenta com a Suècia, per exemple.


Dinamarca

Royal School of Library and Information Science (Copenhaguen i Aalborg)
És una de les institucions més conegudes arreu del món. Aquesta escola no depèn de cap universitat. Les titulacions que imparteix són un Bachelor/Librarian i dos màsters (un de full-time i un de part-time per a professionals en actiu), així com dos ensenyaments en anglès: un màster i el doctorat. A més, ofereix cursos de formació continuada per a bibliotecaris, altres treballadors de les biblioteques i especialistes en informació.

Tornar a la llista de països


Islàndia

University of Iceland. Faculty of Social Science. Department of Library and Information Science (Reykjavík)

Tornar a la llista de països


Noruega

University of Bergen. Department of Information Science and Media Studies (Bergen)
A més de Biblioteconomia, també s’hi imparteixen ensenyaments de Comunicació Audiovisual i de Periodisme. Per això, dels quatre Bachelors oferts, només un és de Biblioteconomia, i dels dos màsters només un ho és.

Oslo University College. Faculty of Journalism, Library and Information Science (Oslo)
S’hi pot obtenir la titulació de Bachelor o de màster, depenent dels crèdits obtinguts i dels anys cursats. Els estudis s’estructuren en especialitzacions temàtiques, i dins d’aquestes, per mòduls.

University of Tromsø. Faculty of Humanities. Institute for Documentation Science (Tromsø)
Nivells: Bachelor’s Degree Programme in Documentation Science i Master Degree Programme in Documentation Science.

Tornar a la llista de països


Suècia

University College of Borås. The Swedish School of Library and Information Science (Borås)
S’hi ofereix formació als nivells de Bachelor i màster, tant en la modalitat presencial com a distància (un curs de 80 crèdits). També hi ha la possibilitat de cursar-hi el doctorat.

Linköping University. Department of Computer and Information Science (Linköping)
Tots els nivells dels ensenyaments oferts en aquesta Universitat relacionats amb BiD tenen un enfocament molt informàtic.

Lunds Universitet. Biblioteks- och informationsvetenskap (Lund)

Uppsala Universitet. Faculty of Social Sciences. Department of Information Sciences (Uppsala)

Växjö University. School of Humanities (Växjö)
L’ensenyament de BiD es va iniciar recentment en aquesta Universitat, concretament l’any 2003. S’hi fa una especial incidència en el vessant pedagògic del perfil del bibliotecari.

Tornar a la llista de països


Finlàndia

Lahti University of Applied Sciences. Faculty of Business Studies (Lahti)
S’hi imparteix una titulació al nivell de Bachelor, Degree Programme in Business Information Technology (en anglès), molt enfocat a l’aplicació d’eines per a la gestió de la informació electrònica en entorns empresarials.

Oulu University. Faculty of Humanities. Department of Information Studies (Oulu)
En aquesta Universitat s’imparteix l’ensenyament des de 1988. Tot i que per la titulació obtinguda (Bachelor of Arts, Master of Arts o bé Doctor of Philosophy in Information Studies) pot no semblar-ho, el seu objectiu és formar professionals de la informació que puguin oferir tot tipus de serveis en entorns diversos.

Seinäjoki University of Applied Sciences. Business School (Seinäjoki)
Com una especialització dels seus programes de Bachelor, ofereix Library and Information Services.

Tampere University. The Faculty of Information Sciences. Department of Information Studies (Tampere)
En aquesta Facultat els ensenyaments inclouen diversos camps: Informàtica, Tecnologia Interactiva, Hipermèdia, Biblioteconomia, Matemàtiques, Filosofia i Estadística. Alguns cursos s’hi imparteixen en anglès. Els nivells assolits arriben fins a màster i doctorat.

Vaasa Polytechnic (Vaasa)
La majoria d’ensenyaments s’hi imparteixen en finès o en suec, però també n’hi ha en anglès, concretament, dins el nostre camp, un Bachelor of Engineering in Information Technology.

Åbo Akademi. Faculty of Economics and Social Sciences. Department of Information Studies (Turku)
Les titulacions que ofereix són Bachelor of Social Sciences i Master of Social Sciences, així com el doctoral Degree in Social Sciences. És possible combinar els estudis de BiD amb altres matèries de tots els departaments de la Universitat.

Tornar a la llista de països


1.3 Països bàltics: Estònia, Letònia i Lituània

Estònia

Tallinn University. Faculty of Social Sciences. Department of Information Studies (Tallinn)
La titulació obtinguda és la de Bachelor, un cop superat un examen final.

Tornar a la llista de països


Letònia

University of Latvia. Faculty of Social Sciences. Department of Library Science and Information (Riga)
S’hi ofereixen titulacions als nivells de Bachelor i de màster en Librarian Science and Information.

Tornar a la llista de països


Lituània

Klaipėda University. Faculty of Social Sciences (Klaipėda)
El nivell que s’imparteix en aquesta Universitat és Bachelor Degree in Library Science.

Vilnius University. Faculty of Communication (Vílnius)
És l’única universitat del país que ofereix els estudis de BiD tant al nivell de Bachelor com al de postgrau, així com formació continuada.

Tornar a la llista de països


2 Europa occidental i meridional

Aquesta àrea comprèn un seguit de països en els quals l’educació en BiD ha estat organitzada de maneres molt diferents. D’una banda, hi ha els països on aquests estudis han tingut un desenvolupament dins l’ensenyament superior vinculat a les universitats de ciències aplicades, amb una orientació més professional i tècnica i no tan acadèmica com, per exemple, Alemanya, Àustria, els Països Baixos o Grècia. I de l’altra, els països on no hi ha hagut una tradició tan consolidada i la formació universitària en BiD és relativament recent, com és el cas dels països de l’àrea mediterrània.


Alemanya

A Alemanya es va crear la primera escola europea de Biblioteconomia a Leipzig, el 1914, però els estudis universitaris de BiD no van tenir estabilitat fins després de la Segona Guerra Mundial. Tradicionalment s’imparteixen en les universitats de ciències aplicades (Fachlochschulen), que es caracteritzen per la prioritat de l’orientació pràctica sobre la referència teòrica.

Actualment, la majoria dels centres alemanys estan immersos en l’adaptació a l’EEES i, en alguns casos, s’han començat ja els programes que s’estructuren en els dos nivells de Bachelor i màster adoptats per la legislació alemanya desenvolupada per a la construcció de l’EEES. Destaquen les següents institucions:

Fachhochschule Stuttgart. Hochschule der Medien. Fachbereich Information und Kommunikation (Stuttgart)
Aquesta universitat de ciències aplicades té l’adaptació a Bolonya realitzada i, a més dels diplomes anteriors a Bolonya:

imparteix les titulacions següents amb la nova estructura de Bachelor i de màster:

Per al curs 2007–08 tenen programats dos màsters:

Fachhochschule Köln. Institut für Informationswissenschaft (Colònia)
En fase d’adaptació al procés de Bolonya, ofereix dues diplomatures segons les titulacions anteriors a la Declaració de Bolonya i un màster.

Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg. Fakultät Design, Medien und Information. Department Information (Hamburg)
Ofereix els títols següents:

Humboldt-Universität zu Berlin. Institut für Bibliothekswissenschaft (Berlín)
Imparteix estudis presencials i a distància. Ofereix titulacions tradicionals i des d’aquest curs incorpora les noves titulacions de Bachelor i màster.

Estudis presencials:

Estudis a distància:

Fachhochschule Darmstadt. Fachbereich Information und Dokumentation (Darmstadt)
Absorbeix alguns dels estudis de la Bibliiotheksschule de Frankfurt i ofereix un diploma general en gestió de la informació i el coneixement: Diplom-Informationswirt (FH) i/o un diploma d’especialització en biblioteconomia, química o informació empresarial: Diplom-Informationswirtin (FH).

Munich / Bavarian University for the Civil Service - Department of Archive and Library Science (Munic)
Ofereix diplomes en Biblioteconomia i en Arxivística als funcionaris estatals de Baviera.

Fachhochschule Hannover. Fachbereich Informations- und Kommunikationswesen (Hannover)
Des del curs 2005-06 ofereix les titulacions adaptades al procés de Bolonya:

i per al curs vinent té previst començar el màster Informations- und Wissensmanagement.

Universität Konstanz. Fachgruppe Informationswissenschaft (Constança)
Els estudis de BiD s’hi imparteixen dins el Departament d’Informàtica i Ciències de la Informació, que forma part de la Facultat de Matemàtiques i de Ciències Naturals. S’hi poden cursar estudis de Bachelor i de màster en Information engineering.

Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig (FH). Fachbereich Buch und Museum (Leipzig)
Titulació que ofereix: Bibliotheks- und Informationswissenschaft (Diplom)

Fachhochschule Potsdam. Fachbereich Informationswissenschaften (Postdam)
Sense l’adaptació al procés de Bolonya completada, ofereix el títol de Diplom en Biblioteconomia, Documentació i Arxivística.

Tornar a la llista de països


Àustria

El sistema austríac d’educació superior és en bona mesura paral·lel a l’alemany. Les universitats i les universitats de ciències aplicades també han introduït l’estructura en dos nivells: Bachelor i màster. Pel que fa als ensenyaments de BiD, s’han formalitzat com a titulació universitària molt recentment, l’any 1997, i tenen un enfocament molt pràctic.

Fachhochschulstudiengänge Burgenland. Kernkompetenzbereich Informationstechnologie und –management (Eisenstadt)
Imparteix els estudis següents: Bakk. Informationsberufe, Bakk. Internettechnologien, Mag. Angewandtes Wissensmanagement (meitat en línia, meitat presencial) i dos diplomes: Information and Communication Solutions i Informationsberufe.

Donau-Universität Krems. Abteilung für Telekommunikation, Information und Medien. Department für Wissens- und Kommunikationsmanagement (Krems)
Té un programa de postgrau en gestió de biblioteques i informació: Professional MSc Bibliotheks- und Informationsmanagement.

Karl-Franzens Universität Graz, Sozial- und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät, Institut für Informationswissenschaft (Graz)
Ofereix diplomes i programes de grau i postgrau en gestió de la informació.

Tornar a la llista de països


Liechtenstein

Hochschule Liechtenstein (Vaduz)
S’hi poden cursar programes de Bachelor i de màster en sistemes d’informació empresarial: Bachelor of Science (BSC) in Business Information Systems (BIS) i Master of Science (MSc) in Business Information Systems (BIS).

Tornar a la llista de països


Suïssa

El reconeixement universitari dels estudis de BiD a Suïssa és prou recent, es pot situar al començament dels anys noranta del segle passat. Tant les universitats com les Hochschule i les Hautes Écoles Spécialisées han optat per una estructura de Bachelor i màster.

Universität St. Gallen. Institut für Wirtschaftsinformatik (St. Gallen)
Adaptació al procés de Bolonya realitzada. S’hi imparteixen programes de Bachelor, màster i doctorat en gestió de la informació empresarial.

Haute École de Gestion de Genève. Filière information Documentaire (Ginebra)
Ofereix un programa d’especialització de tres anys de durada: Bachelor de spécialiste HES en information documentaire.

HTW Hochschule für Technik und Wirtschaft Chur (Chur)
Els estudis estan en procés d’adaptació a l’estructura de Bolonya. S’hi ofereixen els programes següents: Bachelorstudium Information Science, adaptat a la nova estructura, amb una durada de 3–6 anys depenent de si es realitza a temps parcial o complet. Nachdiplomstudium Information und Dokumentation, amb l’estructura antiga, destinat a alumnes graduats en altres disciplines que volen una especialització en BiD. També tenen previst impartir pròximament el Masterstudium Information Science.

Université de Genève. Faculté des Sciences Economiques et Sociales. Département des Systèmes d'Information (Ginebra)
Ofereix un certificat de formació continuada i titulacions de Baccalauréat en systèmes d’information et de communication (SYINF), Maîtrise universitaire en systèmes d’information et de communication i doctorat en systèmes d’information.

Tornar a la llista de països


França

França ha adaptat el seu sistema educatiu a la nova estructura organitzant els seus estudis en tres nivells, coneguts com a LMD (llicenciatura, màster i doctorat). El màster es la nova titulació introduïda a partir del procés de Bolonya i n’hi ha de dos tipus: professionals i d’investigació.

La formació universitària en BiD és prou recent a França; l’inici es pot situar cap a la meitat dels anys seixanta, amb la creació dels Instituts Universitaires de Technologie (IUT), on es poden obtenir dos tipus de diplomes: Diplôme Universitaire de Technologie (DUT) i Diplôme d’Études Universitaires Scientifiques et Techniques (DEUST).

Actualment, els estudis de BiD s’imparteixen a tots els nivells universitaris. L’Association des professionnels de l’information et de la documentation (ADBS) ofereix una recopilació exhaustiva i molt actualitzada dels centres universitaris que imparteixen els estudis de BiD a França.

Tornar a la llista de països


Luxemburg

En aquest país no s’imparteixen els estudis de BiD en cap institució d’educació superior.

Tornar a la llista de països


Bèlgica

A les dues parts de Bèlgica el procés de Bolonya ha comportat una reforma total del sistema d’educació superior. Actualment, les noves titulacions estructurades en els dos nivells conviuen amb el sistema tradicional.

HENaC (Haute École Namuroise Catholique). Département social de Malonne (Malonne)
La durada dels estudis de BiD en aquesta institució és de tres anys.

IESSID (Institut d'Enseignement Supérieur Social des Sciences de l'Information et de la Documentation (Brussel·les)
La titulació obtinguda, després de cursar els tres anys, és el Diplôme de Bibliothécaire Documentaliste.

Stedelijk Centrum voor Volswassenenonderwijs Pestalozzi (Anvers)
Aquesta entitat es defineix com a Centre Municipal per a l’Educació d’Adults. La titulació més recent que ofereix és Graduate Library System and Documentary Information, amb una durada d’un any.

Universitaire Instelling Antwerpen, Wilrijk, Informatie- en Bibliotheekwetenschap (Anvers)
Comparteix amb totes les universitats flamenques el programa Special Degree in Information and Library Sciences.

Université Catholique de Louvain. Faculté de Philosophie et Lettres (Lovaina)
La titulació que atorga és la de màster en sciences et technologies de l’information et de la communication. Per a aquesta titulació s’ofereixen tres possibles especialitzacions relatives a l’elaboració i distribució dels llibres: Édition, Librairie i Bibliothèque.

Université Libre de Bruxelles. Département des Sciences de l'Information et de la Communication. Filière Sciences et Technologies de l'Information et de la Communication (Brussel·les)
L’ensenyament implantat més recentment és el màster en Sciences et technologies de l’information et de la communication.

Vormingsleergang voor Sociaal en Pedagogisch Werk. Bibliotheekschool (Gant)

Tornar a la llista de països


Els Països Baixos

Els Països Baixos han tingut tradicionalment, igual que en altres països centreeuropeus, dos tipus d’institucions d’educació superior: les universitats i les universitats de ciències aplicades (Hogeschool). La major part dels programes de BiD s’imparteixen en les Hogeschool, encara que cal destacar que la Universitat d’Amsterdam ofereix titulacions de grau i postgrau i té l’adaptació al procés de Bolonya realitzada.

Universiteit van Amsterdam. Faculty of Humanities (Amsterdam)
Adaptació a Bolonya realitzada. Imparteix programes de Bachelor i màster en Communicatiewetenschap, Documentaire informatiewetenschap i Informatiekunde.

Hogeschool van Amsterdam. Instituut voor Media en Informatie Management (Amsterdam)
Diploma Informatiedienstverlening en -management (IDM).

Hogeschool van Groningen. Instituut vor Communicatie & Media (Groningen)
Bachelor Media & Informatiemanagement (IDM).

Haagse Hogeschool (l’Haia)
Bachelor Informatiedienstverlening & -managementInformation.

Hogeschool Zuyd (Maastricht, Sittard)
Actualment ofereix Informatiedienstverlening & -Management (IBM), a la seu de Maastricht, i el proper curs inicia un Bachelor, Information Management (IM), a la seu de Sittard.

Tornar a la llista de països


Grècia

Ionian University. Department of Archives and Library Sciences (Corfú)
S’hi pot triar entre dues especialitats: Arxivística i Biblioteconomia.

University of the Aegean. Department of Information and Communication Systems Engineering (Samos)
S’hi imparteix la titulació d’Information Management al nivell de postgrau. En aquesta Universitat, la recerca en aquest àmbit se centra en quatre matèries: Representació del coneixement, Sistemes agents i multiagents, Ontologies i Gestió del coneixement.

TEI of Thessaloniki. Department of Information Science and Information Systems (Tessalònica)
Estudis corresponents a una diplomatura en BiD.

Tornar a la llista de països


Xipre

Xipre no compta amb cap institució d’educació superior en la qual s’imparteixin estudis reglats de BiD.

Tornar a la llista de països


Albània

Albània no disposa de cap centre formador específic ni tampoc no hi ha cap programa de BiD al nivell universitari. La Biblioteca Nacional, que és qui ha assumit aquesta tasca, fa formació en horari de mitja jornada. Recentment s’ha posat en marxa en aquesta biblioteca un centre de formació continuada.

Tornar a la llista de països


Macedònia

Universiteti i Ejl. South-East European University (SEE). Communication Sciences and Technologies Faculty (Tetovo)
Imparteix un BA (Bachelor in Arts) in Communication Sciences i un BS (Bachelor in Sciences) in Communication Technologies.

Ss. Cyril and Methodius University. Faculty of Philosophy. Institute of History (Skopje)
Imparteix, entre els estudis de postgrau, un màster en història que inclou assignatures d’arxivística.

Tornar a la llista de països


Sèrbia i Montenegro

University of Novi Sad. Faculty of Economics (Novi Sad)
Ofereix cursos de grau, que s’organitzen en diferents àrees, entre les quals hi ha Sistemes d’informació a l’empresa, i de postgrau, en què, entre els cursos impartits, hi ha Sistemes d’informació per a la gestió.

Tornar a la llista de països


Bòsnia i Hercegovina

University of Sarajevo. Faculty of Philosophy (Sarajevo)
S’hi imparteix l’ensenyament de BiD i la titulació obtinguda en finalitzar és el diploma.

Tornar a la llista de països


Croàcia

Josip Juraj Strossmayer University of Osijek. Faculty of Education (Osijek)
La titulació obtinguda en aquesta Universitat és Bachelor of Education in Librarianship and Croatian Language and Literature.

University of Zagreb. Faculty of Humanities. Department of Information Sciences (Zagreb)
En aquest cas, quan els estudiants arriben al segon curs de l’ensenyament han d’escollir entre les especialitzacions següents: Archive Documentation, Library Science, General Information Science o bé Museology. En total, són quatre cursos que cal cursar obligatòriament junt amb assignatures d’altres disciplines impartides a la Facultat, com ara Matemàtiques o Informàtica. Per aconseguir aquesta titulació també hi ha la possibilitat de cursar-ne dos anys com a segon cicle des d’un altre ensenyament.

Tornar a la llista de països


Eslovènia

University of Ljubljana. Faculty of Arts. Department of Library and Information Science and Book Science (Ljubljana)
En aquesta Universitat es poden obtenir dos tipus de titulacions: el Bachelor in Library Science, cursant únicament matèries de BiD o combinant-les amb d’altres impartides a la mateixa Facultat o en d’altres de la Universitat com ara Ciències Socials o Teologia. A més, també s’hi imparteixen cursos de postgrau en BiD.

Tornar a la llista de països


Itàlia

Università degli studi di Cassino. Facoltà di Lettere e Filosofia. Scuola di specializzazione per conservatori di beni archivistici e librari della civiltà medievale (Cassino)
Creada el 1987, el seu objectiu és la formació de professionals per a la conservació del patrimoni en l’àmbit de l’arxiu i el llibre. Aquesta Universitat també imparteix un màster sobre béns culturals que incorpora un semestre de formació especialitzada en béns llibres i arxivístics, el Master europeo in Conservazione e gestione dei beni culturali.

Università degli studi di Sassari. Sistema Bibliotecario di Ateneo (Sàsser)
S’hi ofereixen breus cursos monogràfics per a bibliotecaris. En finalitzar-los, s’obté un Attestati di partecipazione, sempre que s’hagi assistit a un 80 % de les classes i s’hagi superat el test final.

Università degli studi di Parma. Facoltà di Lettere e Filosofia. Dipartamento dei Beni Culturali e dello Spettacolo. Sezione di Beni Librari (Parma)
S’hi imparteix formació bàsica en Biblioteconomia, així com un Master internazionale a distanza in Scienze dell’informazione e della comunicazione.

Università degli Studi “La Sapienza”. Scuola speciale per archivisti e bibliotecari (Roma)
És el centre amb més tradició del país. La titulació obtinguda és Laurea (tres anys de duració) o bé Laurea magistrale (dos anys, més els tres cursats anteriorment).

Università di Bologna (Bolonya)
S’hi imparteix un màster enfocat cap a la preservació i conservació del patrimoni documental: Conservazione e gestione delle raccolte e collezioni in archivio e biblioteca e trattamento informatico dei flussi documentali.

Università di Siena (Arezzo)
S’hi ofereix el Master di secondo livello in Studi sul libro antico e per la formazione di figure di bibliotecario manager impregnato nella gestione di raccolte storiche, centrat en l’estudi dels manuscrits i la impremta.

Diverses universitats, Università di Caen, Cassino, Salamanca, Siena-Arezzo, Venezia, imparteixen conjuntament el Master europeo Conservazione e gestione dei beni culturali. Té una durada de 16 mesos i es divideix en dues parts: Beni archeologici e artistici i Beni archivistici e librari.

Tornar a la llista de països


La Santa Seu

Scuola Vaticana di Biblioteconomia (Roma)
Un cop finalitzats els estudis, s’obté un diploma reconegut per l’Estat italià.

Tornar a la llista de països


Espanya

Aquí es fa constar únicament l’enllaç amb els diversos centres, sense cap informació addicional, atès que s’ha considerat prou coneguda.

Universidad Carlos III de Madrid

Universidad Complutense de Madrid. Escuela Universitaria de Biblioteconomía i Documentación

Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Ciencias de la Información

Universidad de Alcalá de Henares

Universidad de Extremadura

Universidad de Granada

Universidad de León

Universidad de Murcia

Universidad de Salamanca

Universidad de Zaragoza

Universidade Da Coruña

Universitat Autònoma de Barcelona

Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents

Universitat de Barcelona

Universitat de València

Universitat de Vic

Universitat Oberta de Catalunya

Universitat Politècnica de València

Tornar a la llista de països


Portugal

Universidade Católica Portuguesa. Faculdade de Ciências Económicas e Empresariais (Lisboa)
S’hi ofereix la titulació Especialização em Gestão de Informação com a curs de postgrau. L’objectiu és formar en la gestió de la informació en l'entorn empresarial.

Universidade de Aveiro. Departamento de Economia, Gestão e Engenharia Industrial (Aveiro)
Ofereix el Mestrado em Gestão de Informação com a ensenyament de postgrau.

Universidade de Coimbra. Faculdade de Letras (Coïmbra)
En aquesta Facultat s’imparteix el Curso de Especialização em Ciências Documentais. Es va iniciar l’any 1935 com a Curso Superior de Bibliotecário-Arquivista. Actualment, el nivell de l’ensenyament és el de postgrau.

Universidade do Porto. Faculdade de Engenharia (Porto)
Les titulacions que atorga són Licenciatura em Ciência da Informação i Mestrado em Gestão de Informação.

Universidade Nova de Lisboa. Instituto Superior de Estadística e Gestão de Informação (Lisboa)
Les titulacions que ofereix són:

Tornar a la llista de països


Andorra

La Universitat d’Andorra no imparteix cap programa de BiD.

Tornar a la llista de països


3 Europa oriental, Geòrgia, Azerbaidjan, Armènia i Turquia

En aquest grup de països, el recull que s’ofereix ha estat restringit pel fet que la recopilació de la informació ha resultat molt complexa, bàsicament per problemes amb els alfabets i les llengües en què es troba la informació, com també pel fet que la majoria d’aquests països estan immersos en uns canvis a tots els nivells que també afecten l’estructura educativa.


Rússia

Rússia va signar l’adhesió al procés de Bolonya l’any 2003. Anteriorment, la caiguda del sistema comunista va representar profunds canvis en l’estructura del país i del seu sistema educatiu, i per això molts dels aspectes d’aquest procés van ser introduïts pels successius decrets que durant els anys 90 van transformar el sistema educatiu.

Respecte a l’estructura de les titulacions, l’any 1992 ja es va establir legalment el sistema de dos nivells: Bachelor (3–4 anys) / diploma d’especialització (1–2 anys) i màster (dos anys). Així mateix, encara hi ha programes de postgrau (aspirantura) independents del màster, que després de tres anys d’estudis condueixen a l’obtenció del títol de kandidat nauk, equivalent a un Ph. D., encara que formalment no són considerats com un tercer nivell. Pel que fa al doctorat, després de quatre anys i de la defensa de la tesi, s’obté el títol de DoKtor nauk.

En altres punts que deriven dels acords europeus per aconseguir un espai universitari comú, Rússia també ha introduït canvis en la seva legislació per avançar en aquesta línia, com és el cas de l’adopció del sistema ECTS o la implantació del suplement europeu del títol.

St.Petersburg State University of Culture and Arts. Faculty of Library and Information (Sant Petersburg)
Fundada el 1918, és una de les principals institucions d’educació superior. La Faculty of Library and Information és el centre més prestigiós d’aquesta matèria a Rússia. Ofereix, actualment, estudis de Bachelor (quatre anys) i un postgrau (kandidat nauk) in Library Science Bibliography and Bibliology.

Moscow State University in Culture and Arts. Faculty of Library and Information (Moscou)
Ofereix programes de Bachelor i diplomes d’especialització en Library science i en Bibliography. Així mateix, compta amb un postgrau en Information systems.

Kazan State University of Culture and Art. Faculty of Library and Information (Kazan)
Fundada el 1804, la universitat de Kazan és una de les més antigues de Rússia. La Faculty of Library and Information imparteix les especialitzacions següents: Library–information, Applied computer science, Documentology and documentary maintenance of management i Book promotion. Des de 1996 ofereix un postgrau en Library Science Bibliography and Bibliology.

Kemerovo State Academy of Culture and Arts (Kemerovo)
Kandidat nauk in Library Science Bibliography and Bibliology.

Tornar a la llista de països


Polònia

A Polònia, la majoria d’universitats han anat deixant l’estructura d’estudis tradicionals i s’han adaptat a la nova estructura en dos nivells: Bachelor de tres anys i màster de dos, tot i que no totes les institucions d’educació superior poden oferir programes de màster; per fer-ho han de complir determinats requisits de personal, activitats d’investigació, etc. Així mateix, en el sistema educatiu polonès encara hi ha programes de titulació tradicional de llicenciatura i màsters integrats de cinc + dos anys de durada.

Akademia Świętokrzyska. Wydział Humanistyczny. Instytutu Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa (Kielce)
Ofereix programes amb la vella i amb la nova estructura: Studia magisterskie stacjonarne, Studia magisterskie zaoczne, Studia magisterskie zaoczne dwuletnie policencjackie. Specjalność: bibliotekoznawstwo i Studia podyplomowe zaoczne dla absolwentów różnych kierunków (studiów licencjackich, magisterskich, podyplomowych).

Akademia Pedagogiczna. Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa (Cracòvia)
Imparteix programes amb l’estructura tradicional i també amb la nova adaptada al procés de Bolonya.

Jagiellonian University. Faculty of Management and Social Communication. Institut of Librarianship and Information Science (Cracòvia)
S’hi imparteix BiD als nivells de Bachelor i de màster: Information Science and Librarianship (tres anys) i Master of Information Science and Librarianship (dos anys).

Nicolaus Copernicus University. Faculty of History. Institute of Information Science and Bibliology (Toruń)
Aquesta Universitat ofereix un programa en els dos nivells de Bachelor i de màster, a més de dos programes de postgrau diferents, segons que l’estudiant ja disposi o no de la titulació corresponent en BiD, adaptats al sistema ECTS.

University of Silesia. Faculty of Philology (Katowice)
S’hi imparteixen un Bachelor i dos màsters.

University of Wrocław. Institute of Information and Library Science (Breslau)
Una vegada cursats els cinc anys, el nivell de la titulació obtinguda és el de màster.

Uniwersytet Łódzki. Wydział Filologiczny. Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej (Łódź)
Els estudis estan adscrits a la Facultat de Filologia i s’hi ofereixen titulacions tradicionals i adaptades al procés de Bolonya.

Warsaw University. Faculty of History. Institute of Scientefic Information and Book Studies (Varsòvia)
A l’Institute of History d’aquesta Facultat es poden cursar, a més, els estudis d’Arxivística.

Tornar a la llista de països


República Txeca

Charles University, Prague. Faculty of Philoshopy and Arts. Institute of Information Studies and Librarianship (Praga)
Ofereix programes de Bachelor i de màster amb la nova estructura adaptada al procés de Bolonya, i també diplomes i certificats amb les titulacions anteriors.

Prague University of Economics. Faculty of Informatics and Statistics Department of Information and Knowledge Engineering (Praga)
Adscrit a la Facultat d’Informàtica, el Departament ofereix una titulació al nivell de Bachelor i diplomes en disseny i implementació de sistemes d’informació.

University of Hradec Králové. Faculty of Informatics and management. Department of Information Technologies (Hradec Králové)
Programes de Bachelor i de màster en Gestió de la informació.

Masaryk University Brno. Faculty of Arts. Department of Library Science (Brno)
Titulacions amb l’estructura antiga —diploma— i amb la nova: Bachelor i màster.

Higher Professional School of Information Services (Praga)
Imparteix programes de Bachelor in Business Information Systems, conjuntament amb la Prague University of Economics; Information Studies and Librarianship i la Charles University Prague. També ofereix diplomes de BiD en cursos presencials i a distància

Tornar a la llista de països


Eslovàquia

Comenius University. Faculty of Arts. Department of Library and Information Science (Bratislava)
Des dels anys seixanta imparteix estudis de BiD. Actualment ofereix programes de Bachelor in Library and Information Science i un màster amb tres especialitzacions: Librarianship, General informatics and Publishing.

Tornar a la llista de països


Hongria

Les escoles universitàries del país ofereixen programes de llicenciatura de 3–4 anys, i les universitats, programes de màster de cinc anys. Actualment s’estan introduint els programes de dos nivells del model 3+2. Només les universitats poden oferir programes de llicenciatura/màster consecutius.

University of Szeged. Faculty of Juhász Gyula Teacher's Training College. Department of Library Science (Szeged)
Des de l’any 1989, aquesta Escola Superior ofereix títols de diplomatura de quatre anys de durada. Des de l’any 1999, en finalitzar-los es pot cursar la llicenciatura a la József Attila University.

University of Szeged. József Attila University. Department of Library Science (Szeged)
Des de 1999 ofereix programes de llicenciatura, i es pot optar per les especialitzacions de Llibre antic i d’Informàtica de biblioteques.

Eötvös Loránd University. Faculty of Humanities. Department of Library and Information Science (Budapest)

Budapest University of Technology and Economics. Faculty of Economic and Social Sciences. Department of Information and Knowledge Management (Budapest)
Imparteix un Bachelor en Gestió de la informació i del coneixement dins el Departament del mateix nom de la Facultat de Ciències Socials i Econòmiques.

Tornar a la llista de països


Romania

University of Bucharest. Faculty of Letters. Department of Bibliology and Information Science (Bucarest)
Els quatre anys d’estudis finalitzen amb l’obtenció d’un títol de llicenciatura atorgat per la Facultat de Lletres i amb una especialització doble: Biblioteconomia i Lletres.

University of Oradea. Faculty of letters (Oradea)
Diploma universitari en BiD de quatre anys de durada.

University Babes-Bolyai Cluj-Napoca. Faculty of History and Philosophy (Cluj-Napoca)
Ofereix una titulació adaptada al procés de Bolonya: llicenciatura en Biblioteconomia i Ciències de la Informació, de tres anys de durada, i també titulacions anteriors: llicenciatures en Història i en Biblioteconomia, de quatre anys. També imparteix programes d’Arxivística.

Tornar a la llista de països


Bulgària

St. Kliment Ohridski University of Sofia. Faculty of Philosophy. Department of Library and Information Sciences (Sofia)
Imparteix un programa al nivell de Bachelor in Library and Informational Sciences.

St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Tarnovo. Faculty of Economics (Veliko Tarnovo)
Ofereix un programa de Bachelor, Library and Information Activities, i un màster: Library-Information Activities. Communication and Library Management.

Tornar a la llista de països


Moldàvia

Tot i que s’ha sol·licitat informació a les universitats i als centres d’educació superior de Moldàvia, no se n’ha obtingut resposta, i per això no es pot fer constar informació relativa als estudis de BiD d’aquest país.

Tornar a la llista de països


Ucraïna

És un dels nous països participants del procés de Bolonya. Va signar la declaració d’adhesió el maig de 2005, a la reunió de Bergen.

Kharkiv State Institute of Culture (Kharkiv)
La Faculty of Library and Information Science ofereix programes de Bachelor i diplomes d’especialització en Book Science, Library Science and Bibliography Studies. La Faculty of Document and Information Management ofereix programes de Bachelor i diplomes d’especialització en Document and Information Management.

Tornar a la llista de països


Geòrgia

Aquest país es va afegir als principis de la declaració de Bolonya l’any passat, a la reunió de Bergen. Tot just el proppassat mes de desembre s’hi va signar la llei que estructura els nivells d’educació universitària seguint les directrius de Bolonya: Bachelor, màster i doctorat.

Tbilisi Javakhishvili State University. Faculty of Applied Mathematics and Computer Sciences (Tbilisi)
Els estudis de BiD estan vinculats a la Facultat de Matemàtiques Aplicades i Informàtica, com a especialització en Gestió de tecnologies de la informació.

Tornar a la llista de països


Azerbaidjan

L’estructura dels ensenyaments universitaris ha estat adaptada al procés de Bolonya seguint els tres nivells: Bachelor, màster i doctorat.

Baku State University. School of Library Studies and Information (Baku)
Ofereix titulacions de Bachelor in Library sciences and bibliography i Publishing and editing i també té un programa de màster en Bibliographic sciences, Library science i Publishing and editing.

Tornar a la llista de països


Armènia

Kachatur Abovian Armenian State Pedagogical University. Faculty of library science and bibliography (Erevan)

Tornar a la llista de països


Turquia

Haceteppe University. Faculty of Letters. Department of Library Science (Ankara)
Ofereix les especialitzacions de Biblioteconomia, Arxivística i Documentació. Cadascuna consta d’un programa de quatre anys d’estudis.

Ankara University. Faculty of Letters. Department of Library Science (Ankara)
La Facultat imparteix tres nivells de titulació: Bachelor, màster i doctorat, i les especialitzacions de Biblioteconomia, Ciències de la Informació i Arxivística.

Atatürk University. Faculty of Arts and Science. Department of Librarianship (Erzurum)
Ofereix un programa de Bachelor en BiD.

Istambul University. Faculty of Letters. Department of Information and Document Management (Istanbul)
Ofereix un diploma d’especialització en Gestió de la informació i el document de quatre anys de durada.

Tornar a la llista de països


Bibliografia

Association des professionnels de l’information et de la documentation (ADBS). Carrière et formations: diplômes et concours. Page mise à jour le 17 janvier 2006. <http://www.adbs.fr/site/carrieres/diplomes/universites.php>. [Consulta: maig de 2006].

Bergen Summit 2005, National reports to the Bologna process. <http://www.bologna-bergen2005.no/>. [Consulta: maig de 2006].

Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Ministerio de Educación y Ciencia. <http://wwwn.mec.es/univ/jsp/plantilla.jsp?id=3530>. [Consulta: maig de 2006].

Espai Europeu d’Ensenyament Superior (EEES). Generalitat de Catalunya. Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació.
<http://www10.gencat.net/dursi/ca/un/eees.htm>. [Consulta: maig de 2006].

EUCLID Directory. Updated: 2006.05.11. <http://www.jbi.hio.no/bibin/euclid/directory.html>. [Consulta: maig de 2006].

The Europa world of learning. Routledge Taylor & Francis Group, c2006. <http://www.worldoflearning.com/views/home.html?authstatuscode=200>. [Consulta: maig de 2006].

Online IFLA membership directory. Latest revision: April 29, 2005. IFLA. <http://www.ifla.org.sg/database/directy.htm>. [Consulta: maig de 2006].

Royal School of Library and Information Science Library. LIS studies - Libraryschools, universities and departments. <http://www.db.dk/dbi/internet/schools.htm>. [Consulta: maig de 2006].

Estivill, Assumpció (coord.). Título de grado en información y documentación. Madrid: ANECA, 2004.

Unesco libraries portal: an international gateway to information for librarians and library users. Trainig. Unesco, c2002. <http://www.unesco.org/webworld/portal_bib/Training/Institutions/>. [Consulta: maig de 2006].

Wilson, Tom. World list of departments and schools of information studies, information management, information services, etc. Last update: 20th January 2006, cop. 1996–2006. <http://informationr.net/wl/index.html>. [Consulta: maig de 2006].
Notes

1 S’utilitza el terme BiD com a equivalent de l’anglès LIS (library & information science) i engloba tots els estudis sobre la matèria, sigui quina sigui la denominació adoptada per als títols corresponents..

2 EUCLID Directory; IFLA’s Membership Directory; European World of Learning; World list of Departments and Schools of Information Studies, Information Management, Information Systems, etc.; LIS Schools on the Internet, i UNESCO Libraries Portal: Training Institutions.