Tribuna

El paper de la Biblioteca de Catalunya en la política bibliotecària de Catalunya || Dolors Lamarca


      Articles

Eugeni d’Ors i les biblioteques: una aproximació a partir del Glosari || Mònica Baró, Teresa Mañà

Els arxius de Nicaragua: problemàtica i situació actual = Los archivos de Nicaragua: problemática y situación actual || María de los Ángeles Chirino

Proposta d’ús dels topònims en la indexació || Ferran López, David Domènech, Joan Farrés

La descripció d’obres d’art: estàndards i projectes || Neus Conte Gómez, Marta Masafret Seoane, Joaquim Soler Llopis

Inserció laboral dels titulats en Biblioteconomia i Documentació per la Universitat de Barcelona || Àngel Borrego, Maite Comalat, Assumpció Estivill


      Experiències

El valor estratègic de la informació a Accenture = El valor estratégico de la información en Accenture || Ariadna Vicente

Selecció i implementació d’un motor de cerca a la Biblioteca Virtual de la UOC || Jordi Serrano Muñoz, Adoración Pérez Alarcón

Un tret distintiu de les biblioteques de Barcelona: els programes de difusió cultural i de la lectura || Juan José Arranz Martín

El camí a Europa: els serveis d’aprenentatge i recerca a les biblioteques de la UPC || Laia Alonso, Consol García, Marta López, Anna Rovira, Sílvia Sunyer


      Textos normatius

Taula de punts de verificació de les Directrius per a l’accessibilitat al contingut de pàgines web, versió 1.0. || World-Wide Web Consortium (W3C). Traducció de Miquel Térmens i Mireia Ribera


      Informació d’activitats

Defensa dels projectes finals del curs Maestría en Gestión y Organización de Bibliotecas Universitarias a la Universidad Nacional de El Salvador (San Salvador, 20-30 de gener de 2004) || Rosa Seguí i Palou

Informe del BOBCATSSS 2004 Symposium “Library and Information in Multicultural Societies” (Riga, Letònia, 26-28 de gener de 2004) || Miquel Centelles

Informe del seminari “Serveis especials a les biblioteques: parlen els usuaris” (Barcelona, 24 de febrer de 2004) || Andreu Sulé Duesa


      Ressenyes

Recursos web sobre lectura fàcil i serveis especials || Josep Turiel

Tecnologies de la informació (barates) aplicades a les persones amb necessitats especials || Andreu Sulé Duesa

Fonts en línia d’interès per a l’estudi de la literatura catalana || Amadeu Pons

Coordinació editorial: Assumpció Estivill, Ernest Abadal

Edició: Anna Rubió (coordinadora), Servei de Llengua Catalana (correcció lingüística), Concepción Rodríguez (revisió castellà), Alice Keefer (revisió anglès), Jorge Franganillo (maquetació), Eduard Vilagrosa i Josep Soler (edició en HTML)

Desenvolupament tecnològic: Josep Manuel Rodríguez Gairín i Sergi Chávez

Seccions: Ernest Abadal (Tribuna), Assumpció Estivill (Articles), Concepción Rodríguez (Experiències), Núria Jornet (Textos normatius), Concepció Miralpeix (Informació d’activitats), Ángel Borrego (Ressenyes)

http://bid.ub.edu      Comentaris