Tribuna

Fonaments ètics, polítics i econòmics del programari lliure = Fundamentos éticos, políticos y económicos del software libre || Richard Stallman


      Articles

L'ús de la norma de qualitat ISO 9001 a les biblioteques d'institucions d'educació superior = El uso de la norma de calidad ISO 9001 en las bibliotecas de instituciones de educación superior = The use of ISO 9001 quality standard in higher education institution libraries || Núria Balagué Mola

Els blocs en el nou model educatiu universitari: possibilitats i iniciatives = Los blogs en el nuevo modelo educativo universitario: posibilidades e iniciativas || Miguel Ángel Marzal, Maria Jesús Butera

Programa de pràctiques en els ensenyaments de Biblioteconomia i Documentació a Groningen = Internships in LIS education in Groningen || Gerda van der Molen

ELAG 2007

31st Library System Seminar
Barcelona, 9-11 maig 2007

Amazon: competència o complement dels OPAC = Amazon: competition or complement to OPACs || Maja Žumer

RDA and library systems || Gordon Dunsire

Accessing library materials via Google and Other Web Sites || Janifer Gatenby

Prepare the evolution: Moving towards a service-oriented architecture || Erlend Gutteberg

A futuristic view of knowledge and information management || Susan McKnight

Electronic publishing and institutional archives: utilising open-source software || Ellen Røyneberg


      Experiències

La feina dels professionals de la informació en la gestió d'un portal temàtic: el cas de Portal Mayores = El trabajo de los profesionales de la información en la gestión de un portal temático: el caso de Portal Mayores || Elsa Palacios

La mobilitat internacional d'estudiants de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona en el marc del programa Erasmus: perspectiva i valoració || Maite Barrios , Amadeu Pons, Núria Segura

Com podem aplicar les TIC a la biblioteca? Què podem fer amb pocs recursos i una mica d'imaginació? || Francesc Carnerero, Àlex Yoldi i Javier Clavero


      Informació d’activitats

Informe de l'11th International Conference on Scientometrics and Informetrics (Madrid, 25-27 de juny de 2007) = Informe de la 11th International Conference on Scientometrics and Informetrics (Madrid, 25-27 de junio de 2007) || Maite Barrios

Informe del World Library and Information Congress: 73rd IFLA General Conference and Council (Durban, Sud-àfrica, 19-23 d'agost de 2007) || Cristóbal Urbano

Informe del III Congreso de Bibliotecas Móviles (Guadalajara, Espanya, 19 i 20 d'octubre de 2007) || Maite Comalat


      Recursos

Openbiblio: programari lliure d'automatització de biblioteques || Patricia Russo Gallo

Recursos d'informació i lleure per a infants malalts = Recursos de información y tiempo libre para niños enfermos || Concepción Rodríguez, Aurora Vall

Direcció: Ernest Abadal

Edició: Lluís Agustí, Anna Rubió i Pedro Rueda

Producció editorial: Serveis Lingüístics (correcció lingüística), Pedro Rueda (revisió castellà), Alice Keefer (revisió anglès), Jorge Franganillo (maquetació), Eduard Vilagrosa i Josep Soler (edició en HTML), Adan Server (metadades)

Desenvolupament tecnològic: Josep Manuel Rodríguez Gairín i Sergi Chávez

Seccions: Jorge Franganillo (Tribuna), Ernest Abadal (Articles), Concepción Rodríguez (Experiències), Aurora Vall (Informació d’activitats), Ángel Borrego (Recursos)

http://bid.ub.edu      Comentaris      Els textos publicats a BiD estan subjectes a una llicència de Creative Commons