Tribuna

Coneixent millor els cercadors = Conociendo mejor los buscadores || Isidro F. Aguillo

Quan ni Internet serveix: les velles eines al servei dels nous productes || Lluís Quintana Trias


      Articles

Biblioteques de presó i biblioteques públiques: experiències exitoses d'una col·laboració ineludible || Andreu Sulé Duesa, Maite Comalat Navarra

Biblioteques i grans: l'onada perfecta de no-vells s'acosta a la platja de la biblioteca pública = Bibliotecas y mayores: la ola perfecta de no-viejos se acerca a la playa de la biblioteca pública || Guadalupe Saloni Marimón

La inclusió digital i el context brasiler: una experiència en els dominis d'una universitat = A inclusão digital e o contexto brasileiro: uma experiência nos domínios de uma universidade || Barbara Coelho Neves, Henriette Ferreira Gomes

El dret a la informació del pacient: una aproximació legal i deontològica = El derecho a la información del paciente: una aproximación legal y deontológica = Patients' right to information: a review of the regulatory and ethical framework || Aurora Vall Casas, Concepción Rodríguez Parada

Els fons i les col·leccions d'arxiu a les biblioteques: models per al seu control i accés = Los fondos y las colecciones de archivo en las bibliotecas: modelos para su control y acceso || Assumpció Estivill Rius

El contingut audiovisual: un altre repte per a l'accessibilitat web = El contenido audiovisual: otro reto para la accesibilidad web || Ramon Voces Merayo

La visibilitat internacional de la investigació científica: el cas de la Universidad Nacional Autónoma de México = La visibilidad internacional de la investigación científica: el caso de la Universidad Nacional Autónoma de México || Eric González, José Antonio Gómez Hernández, Judith Licea de Arenas

Una mirada als vint números de BiD = Una mirada a los 20 números de BiD = A look at the twenty numbers of BiD || Candela Ollé Castellà, Mercè Porras


      Experiències

Arribar a les poblacions immigrants: servint la diversitat cultural i lingüística, el model de la Queens Library = Reaching Immigrant Populations: Serving the Culturally & Linguistically Diverse, the Queens Library Model || Fred J. Gitner, Stuart A. Rosenthal

La Biblioteca de Reserva de la Universitat de Barcelona || Neus Verger Arce

El servei d'accés a recursos electrònics a la Red de Bibliotecas del Instituto Cervantes = El servicio de acceso a recursos electrónicos en la Red de Bibliotecas del Instituto Cervantes || Yolanda de la Iglesia Sánchez, Laura Pérez Rodríguez

Evolució de tècniques de web social en programes educatius: aplicació a un màster 2.0 = Evolución de técnicas de web social en programas educativos: aplicación a un máster 2.0 || José-Antonio Ontalba-Ruipérez, David Maniega-Legarda, Jorge Serrano-Cobos


      Recursos

Referents internacionals sobre recursos i serveis bibliotecaris per a la població nouvinguda: una selecció de llocs web de biblioteques públiques || Verònica Blasco, Rosa Seguí

Greenstone: distribució de col·leccions digitals = Greenstone: distribución de colecciones digitales || María-José Sola-Martínez

Direcció: Ernest Abadal

Edició: Lluís Agustí, Anna Rubió i Pedro Rueda

Producció editorial: Serveis Lingüístics de la UB (Assessorament lingüístic), Pedro Rueda (revisió castellà), Alice Keefer (revisió anglès), Jorge Franganillo (maquetació), Eduard Vilagrosa i Josep Soler (edició en HTML), Adan Server (metadades)

Desenvolupament tecnològic: Josep Manuel Rodríguez Gairín i Sergi Chávez

Difusió i màrqueting: Mercè Porras

Seccions: Jorge Franganillo (Tribuna), Aurora Vall (Articles), Concepción Rodríguez (Experiències), Núria Comellas (Textos normatius), Rafael Pedraza (Recursos)

http://bid.ub.edu      Comentaris      Els textos publicats a BiD estan subjectes a una llicència de Creative Commons