Tribuna

Tendències en recuperació d'informació a la web || Ricardo Baeza-Yates

Cerca i recuperació de la informació al web: què ha passat i què podem esperar en el futur || Lluís Codina, Rafael Pedraza-Jiménez


      Articles

Keyword Research: mètodes i eines per identificar les paraules clau || Mari Vállez

La recuperació de la informació en els arxius en línia || Vicent Giménez-Chornet

Captar les relacions que hi ha en les descripcions d'imatges: una investigació preliminar || Allen C. Benson

Biblioteques i serveis de recerca parlamentaris: estratègies d'adaptació a les necessitats d'informació dels parlaments || Elvira Bosch, Carme Àlvarez, Teresa Gil, Joan Carles Graupera, Inés Montobbio

Promoció de les col·leccions espanyoles de llibres antics: un estudi dels llocs web || José Luis Herrera Morillas

L'explotació de l'A&HCI en l'avaluació de la recerca en literatures de llengües minoritàries: el cas de les literatures catalana i danesa || Jordi Ardanuy, Cristóbal Urbano, Lluís Quintana

El fons de la biblioteca: perspectives i horitzons || Jordi Llobet Domènech


      Experiències i anàlisis

Les biblioteques públiques de Medellín com a motor de canvi social i urbà de la ciutat || Luz Estela Peña Gallego

Impulsant l'estalvi energètic: el cas de la Biblioteca Rector Gabriel Ferraté (UPC) || Miquel Codina, Araceli Hilaria

Relació arxiu municipal-biblioteca pública: el cas de Palafrugell || Carme Fenoll Clarabuch, M. Concepció Saurí Ros


      Recursos

La realització dels casos d'ús basats en tesaurus amb el paquet PoolParty || Helmut Nagy, Tassilo Pellegrini, Thomas Schandl, Andreas Blumauer

Visual Understanding Environment: una eina automàtica per a la generació i gestió de mapes conceptuals || Joan V. Baz

  Blok de BiD

Darreres entrades:

21-10-2020

La transformació del model de biblioteca a partir de l?arquitectura i l?interiorisme || Ignasi Bonet

14-10-2020

L?edició acadèmica a les biblioteques: horitzons per avançar (i excel·lir) || Mireia Salgot Negre

07-10-2020

Més enllà de MARC? Un projecte per fomentar l?ús de dades enllaçades a biblioteques i arxius a partir de la Wikipedia i les seves tecnologies associades || David Rodríguez Mateos

30-09-2020

Contextualització del que és obert: situant la Ciència Oberta || Laura V. R. Rezende

23-09-2020

Dues mirades sobre el llibre digital en espanyol: Libranda i Bookwire || Raquel Gómez Díaz

16-09-2020

Els investigadors francesos i la comunicació científica actual: una enquesta amb resultats esperats? || Anna Rovira

29-07-2020

Asimetries en la transformació digital de la ciència (segons els autors de correspondència)  || Blanca Rodríguez Bravo

22-07-2020

La col·laboració en projectes digitals: nou seminari Intensiu Digital || Albert Díaz

15-07-2020

Kits d?eines per obrir l?ensenyament: aprenguem a ensenyar amb OER || Gema Santos-Hermosa

08-07-2020

Algoritmes i alfabetització informacional: sabem el que saben de nosaltres? || Felicidad Campal


Direcció: Ernest Abadal

Coordinació del monogràfic: Montserrat Sebastià

Edició científica: Mario Pérez-Montoro Gutiérrez

Consell de redacció: Ernest Abadal, Lluís Agustí, Núria Comellas, Jorge Franganillo, Núria Gallart, Rafael Pedraza, Mario Pérez-Montoro, Mercè Porras, Josep Manuel Rodríguez Gairín, Concepción Rodríguez, Anna Rubió, Pedro Rueda, Patricia Russo, Adan Server, Aurora Vall.

Edició: Lluís Agustí, Mònica Font i Pedro Rueda

Producció editorial: Serveis Lingüístics de la UB (assessorament lingüístic), Jorge Franganillo (maquetació), Eduard Vilagrosa i Josep Soler (edició en HTML), Adán Server (metadades)

Desenvolupament tecnològic: Josep Manuel Rodríguez Gairín i Sergi Chávez


http://bid.ub.edu      Comentaris      Els textos publicats a BiD estan subjectes a una llicència de Creative Commons