Call for papers

Número 35  (desembre de 2015) 
Temàtica: recerca i educació
Coordinador: Ernest Abadal
Termini recepció originals: abans 30 de juny 
Instruccions autors: http://bid.ub.edu/instruccions-als-autors


Els reptes de la recerca i l’educació en Biblioteconomia i Documentació

L’any 1915 es va crear l’Escola Superior de Bibliotecàries amb l’objectiu de formar el personal responsable de les biblioteques populars que es van posar en funcionament a Catalunya a partir de 1918. En aquell moment els estudis estaven centrats en l’organització de les biblioteques i en el llibre imprès com a tipus bàsic de document.

L’any 1931 Charles C. Williamson va publicar un dels primers textos sobre la recerca en la nostra disciplina, “The place of research in library service”, en el primer número de la revista Library Quarterly. En aquest article es descrivien les característiques de la recerca en biblioteconomia i documentació i també s’intentava explicar el baix nivell de recerca d’aleshores.

S’ha avançat molt tant en docència com en recerca des d’aquestes dues dates i  el llarg camí recorregut ens dóna perspectiva per reflexionar sobre els reptes actuals tant de la docència com de la recerca en Biblioteconomia i Documentació. Aquest és el propòsit del “III Seminari Internacional de Docència i Recerca” (http://bd.ub.edu/liser) que s’ha organitzat amb motiu del centenari de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació i també del número monogràfic de la revista “BiD” que us proposem.

A títol orientatiu, algunes de les qüestions per aprofundir en l’àmbit de la docència són les següents:
- quins són els problemes actuals dels estudis i quines reformes s’han de dur a terme per adaptar-los a les necessitats actuals?
- quines noves metodologies docents s’han d’incorporar als estudis?
- com ha de ser l’oferta de graus i màsters?
- quines són les competències del professional de la informació?
- com es pot millorar el baix nivell d’atracció dels estudis entre els estudiants de batxillerat?
- com afectaran els MOOCs l’oferta de títols universitaris?

I pel que fa a la recerca:
- quines són les temàtiques i les metodologies actuals en BiD?
- amb quines disciplines es col·labora més?
- quin és l’impacte de la recerca en la professió?
- quin tipus de transferència es du a terme i en quins sectors?
 
 
 

 

Número 34  (juny de 2015) 
Temàtica: dades
Coordinador: Julià Minguillón
Termini recepció originals: abans 30 novembre
Instruccions autors: http://bid.ub.edu/instruccions-als-autors

“Data is the new oil”, deia Clive Humby, un matemàtic que va ajudar Tesco amb el seu sistema de fidelització basat en targetes de client. “Data is the new soil”, corregia David McCandless, periodista, dissenyador i expert en visualitzar dades.

Sigui com sigui, no podem parlar de la nostra Societat de la Informació i del Coneixement sense mencionar el producte en brut, les dades. S’ha dit que un habitant de l’edat mitjana no ompliria un diari amb tots els fets que succeïen al llarg de la seva vida; avui dia vivim envoltats de dades, nosaltres mateixos som una font molt important que alimenta els processos d’administracions i corporacions, sigui quina sigui la seva mena. L’aparició de la web 2.0, l’evolució cap a les xarxes socials i l’ús massiu de dispositius mòbils fa que sigui possible fer un seguiment gairebé a escala 1:1 de l’activitat diària de qualsevol persona, però també sensor, servei o procés. La capacitat tecnològica actual d’emmagatzemar i recuperar aquestes quantitats ingents de dades és virtualment infinita, però no tan així el processar-les, analitzar-les i extreure coneixement.

En aquest monogràfic de la revista BiD es pretén fer un recull de treballs rigorosos sobre totes les etapes del cicle de vida de les dades, des de la seva captura i preprocessament fins que són analitzades i visualitzades, sense deixar de banda aspectes tan importants com la seva descripció, publicació i la seva preservació, des d’una perspectiva doble: dades en obert (Open data) i dades massives (Big Data).
 
Així doncs, BiD fa una crida de treballs originals en els àmbits següents:
 

 • Aspectes relacionats amb la gestió i preservació de conjunts massius de dades (Data Curation).
 • Repositoris i portals de dades en obert.
 • Reptes tecnològics per a la gestió de conjunts massius de dades.
 • Transparència i govern obert: les dades com a motor d’una democràcia millor.
 • Compartint dades científiques: descobrir noves sinergies i reduir el frau científic.
 • Aspectes ètics i legals relacionats amb l’ús de dades obertes.
 • Periodisme de dades: explicant històries des dels fets.
 • Experiències sectorials en l’ús d’escenaris basats en dades obertes: educació, comerç electrònic, salut, etc.
 • Iniciatives ciutadanes com a motor del canvi en la societat basades en l’ús de dades en obert.
 • De les infografies a les visualitzacions interactives: les dades com a interfície de cerca.
 • Competències bàsiques del “data scientist”, el perfil del futur ciutadà del segle XXI?

 

Número 33  (desembre de 2014)
Temàtica: continguts audiovisuals
Coordinador: Javier Guallar
Termini recepció originals: abans 31 maig
Instruccions autors: http://bid.ub.edu/instruccions-als-autors

A l'escenari informatiu i comunicatiu actual els continguts audiovisuals han assolit un gran protagonisme. Les creacions, produccions i informacions audiovisuals, en els diferents contextos -televisió, cinema, internet...- representen un prolífic camp d'interès en l'actualitat, tant des d'una perspectiva professional com acadèmica. Aquest monogràfic de la revista BiD pretén mostrar una panoràmica de treballs rigorosos sobre el sector dels continguts audiovisuals i les diverses problemàtiques relacionades, com el seu ús, gestió, creació, preservació o difusió.

BiD realitza una crida de treballs originals que tractin, entre altres, les següents línies:

- Anàlisi teòrica sobre les característiques de la informació audiovisual.
- Mètodes i processos de gestió, ús o difusió de continguts audiovisuals.
- Experiències professionals sobre ús, gestió o difusió de continguts audiovisuals.
- Documentació audiovisual en televisió.
- Documentació audiovisual en cinema.
- Documentació audiovisual a internet.
- Documentació sonora i gràfica.
- Digitalització de fons audiovisuals.
- Preservació de continguts audiovisuals.
- Anàlisi econòmica sobre la indústria de continguts audiovisuals.
- Formació per a professionals de continguts audiovisuals.

Les persones interessades en escriure contribucions de seguir les instruccions per als autors (http://www.ub.edu/bid/instrucc.htm) i enviar propostes de textos abans del 31 de maig de 2014.
Número 32 (juny 2014)
Temàtica: formació i professió
Coordinadores: Virginia Ortiz-Repiso i Ana Reyes
Termini de recepció d'originals: 15 gener 2014
Instruccions autors: http://bid.ub.edu/instruccions-als-autors

El número 32 de la revista BiD (juny de 2014) se centrarà en la formació i la professió, entès en el seu sentit més ampli. Aquest nou número comptarà com a editores convidades amb les doctores Virginia Ortiz-Repiso i Ana Reyes, ambdues professores del Departamento de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad Carlos III de Madrid.

La professió es veu sotmesa a continus canvis, causats fonamentalment, per l'evolució de les tecnologies que propicien noves tasques i nous serveis. Analitzar, avaluar i replantejar la formació de l'especialista en informació no és una cosa nova, ho hem de fer periòdicament per detectar mancances i oportunitats. Aquest monogràfic pretén analitzar la situació actual i les perspectives dels actuals i futurs professionals .

BiD realitza una crida a treballs originals per a aquest número, suggerint, entre altres, les següents línies de treball:

- Formació universitària dels professionals en diferents tipus de biblioteques.
- Nous perfils professionals: per què i per a qui.
- Adequació de l'oferta formativa als perfils professionals que demanden.
- Qui són els ocupadors en temps de crisi.
- El desconeixement dels estudis de Grau en Informació i Documentació: raons i solucions.
- La interdisciplinarietat en els plans d'estudi de Biblioteconomia i Documentació: graus i màsters.
- El perfil dels alumnes de màsters: millor, pitjor o diferent.
- Anàlisi de les ofertes formatives: graus, màsters, curs d'especialització.
- Visibilitat i reconeixement social dels estudis i de la professió.
- Competències, desenvolupament professional i mercat de treball.
- La formació d'investigadors: màsters, doctorats.
- La demanda de la professió en temps de crisi.
- Intrusisme professional en tots o gairebé tots els sectors de la Informació i la Comunicació.

Les persones interessades en escriure contribucions de seguir les instruccions per als autors (http://bid.ub.edu/instruccions-als-autors) i enviar propostes de textos abans del 15 de gener de 2014.

Pàgines