Llista d'errors i correccions de la traducció de les WCAG 1.0 al català

Correccions realitzades a la traducció de les WCAG al català
Error Correcció Data Proposta Data e-mail
Validesa pàgina Revisió de dos ids que es repetien. 17/maig/2006
Placa d'identificació Inclusió de la placa normativa segons la política de traduccions oficials 17/maig/2006
Tecla accés ràpid Canviar Alt+C per Alt+S a l'enllaç que hi ha al sumari 24/maig/2006 Víctor M. Maheux 18/maig/2006
Idioma pàgina element html Incloure xml:"ca" lang="ca" 24/maig/2006 Arnau Siches 19/maig/2006
Canvis sintàctics, ortogràfics i terminològics diversos Segons missatges enviats pel TERMCAT a la llista juny i juliol 2006 TERMCAT juny i juliol 2006
Directriu 1, punt de verificació 1.5 "del les imatges" debería ser "de les imatges". octubre 2006 AIPO (llista AIPO)
contingut de pàgines web contingut web octubre 2006

SIDAR

Revisat per TERMCAT

Revisat per LTO

20/octubre/2006

30/octubre/2006

31/octubre/2006

Iniciativa sobre Accessiblitat al Web Iniciativa d'Accessibilitat Web octubre 2006

SIDAR

Revisat per TERMCAT

Revisat per LTO

20/octubre/2006

30/octubre/2006

31/octubre/2006

* poden tenir dificultats de visió, d'oïda o de moviment

* poden tenir dificultats o ser totalment incapaços d'entendre certs tipus d'informacions;

* poden tenir dificultats de visió, d'oïda o de moviment o ser incapaços de processar cert tipus d'informació octubre 2006

SIDAR

Revisat per TERMCAT

Revisat per LTO

20/octubre/2006

30/octubre/2006

31/octubre/2006

etiqueta FONT element FONT octubre 2006

SIDAR

Revisat per TERMCAT

Revisat per LTO

20/octubre/2006

30/octubre/2006

31/octubre/2006

tecnologies d'assistència ajudes tècniques octubre 2006

SIDAR

Revisat per TERMCAT

Revisat per LTO

20/octubre/2006

30/octubre/2006

31/octubre/2006

enregistraments sonors o el vídeo elemnts sonors o el vídeo octubre 2006

SIDAR

Revisat per TERMCAT

Revisat per LTO

20/octubre/2006

30/octubre/2006

31/octubre/2006

de manera que pugui funcionar a través d'altres canals sensorials de manera que s'adapti també a altres canals sensorials alternatius octubre 2006

SIDAR

Revisat per TERMCAT

Revisat per LTO

20/octubre/2006

30/octubre/2006

31/octubre/2006

tots els punts de verificació X són satisfets es satisfan tots els punts de verificació octubre 2006

SIDAR

Revisat per TERMCAT

Revisat per LTO

20/octubre/2006

30/octubre/2006

31/octubre/2006

això conté això inclou octubre 2006

SIDAR

Revisat per TERMCAT

Revisat per LTO

20/octubre/2006

30/octubre/2006

31/octubre/2006

percepció de color percepció del color octubre 2006

SIDAR

Revisat per TERMCAT

Revisat per LTO

20/octubre/2006

30/octubre/2006

31/octubre/2006

mecanismes de transferència del contingut mecanismes de negociació de contingut octubre 2006

SIDAR

Revisat per TERMCAT

Revisat per LTO

20/octubre/2006

30/octubre/2006

31/octubre/2006

desconnectades deshabilitades octubre 2006

SIDAR

Revisat per TERMCAT

Revisat per LTO

20/octubre/2006

30/octubre/2006

31/octubre/2006

que puguin ser llegits sense fulls d'estil que es puguin llegir sense fulls d'estil octubre 2006

SIDAR

Revisat per TERMCAT

Revisat per LTO

20/octubre/2006

30/octubre/2006

31/octubre/2006

o no hi funcionin o no funcionin octubre 2006

SIDAR

Revisat per TERMCAT

Revisat per LTO

20/octubre/2006

30/octubre/2006

31/octubre/2006

puguin ser aturats es puguin aturar octubre 2006

SIDAR

Revisat per TERMCAT

Revisat per LTO

20/octubre/2006

30/octubre/2006

31/octubre/2006

no pot fer-se no es pot fer octubre 2006

SIDAR

Revisat per TERMCAT

Revisat per LTO

20/octubre/2006

30/octubre/2006

31/octubre/2006

d'entrada (o sortida) d'entrada (o de sortida) octubre 2006

SIDAR

Revisat per TERMCAT

Revisat per LTO

20/octubre/2006

30/octubre/2006

31/octubre/2006

tecnologia W3C tecnologica del W3C octubre 2006

SIDAR

Revisat per TERMCAT

Revisat per LTO

20/octubre/2006

30/octubre/2006

31/octubre/2006

utilització usabilitat octubre 2006

SIDAR

Revisat per TERMCAT

Revisat per LTO

20/octubre/2006

30/octubre/2006

31/octubre/2006

sobre agents sobre els agents octubre 2006

SIDAR

Revisat per TERMCAT

Revisat per LTO

20/octubre/2006

30/octubre/2006

31/octubre/2006

de context i orientació de context i d'orientació octubre 2006

SIDAR

Revisat per TERMCAT

Revisat per LTO

20/octubre/2006

30/octubre/2006

31/octubre/2006

maqueta general disposició octubre 2006

SIDAR

Revisat per TERMCAT

Revisat per LTO

20/octubre/2006

30/octubre/2006

31/octubre/2006

dispositius de sèrie dispositius en sèrie octubre 2006

SIDAR

Revisat per TERMCAT

Revisat per LTO

20/octubre/2006

30/octubre/2006

31/octubre/2006

Taula resultat d'un procés en què els continguts de les cel.les es converteixen en paràgrafs que es presenten de manera seqüencial Representaicó d'una taula en què els continguts de les cel.les es converteixen en paràgrafs que es presenten de manera seqüencia.. octubre 2006

SIDAR

Revisat per TERMCAT

Revisat per LTO

20/octubre/2006

30/octubre/2006

31/octubre/2006

Al punt 2.1. "de manera que s'adapti a ALTRSE canals sensorials.".. canviar per "altres" juliol 2007

Revisat per LTO

11/abril/2007

Al punt 2.2. "eines de navegació i informació contextual" Canviar "informació contextual" per "informació d'orientació" juliol 2007

SIDAR

Revisat per TERMCAT

Revisat per LTO

20/octubre/2006

30/octubre/2006

11/abril/2007

Al punt 11. "evitar l'ús de característiques no W3C i no estandards" reescriure per "evitar l'ús de funcionalitats no estandaritzades" juliol 2007

SIDAR

Revisat per TERMCAT

Revisat per LTO

20/octubre/2006

30/octubre/2006

11/abril/2007

A la nota del punt 11.4 "una d'inaccessible" Canviar per "com una altra que sigui inaccessible" juliol 2007

Revisió TERMCAT propostes SIDAR

Revisat per LTO

30/octubre/2006

11/abril/2007

Directriu 2 "si el color per si mateix" Canviar per "si únicament el color" novembre 2007

SIDAR

Acceptat per LTO

01/08/2007

04/09/2007

Annex A "procediments automàtics són ràpids i barats" Canviar per "procediments automàtics són ràpids i convenients" novembre 2007

SIDAR

Acceptat per LTO

01/08/2006

04/09/2007

En tot el text, "imatge sensible" Canviar per "mapa d'imatge" gener 2008

SIDAR

Acceptat per TERMCAT

01/08/2006

17/12/2007

Podeu consultar la llista pública de revisió a : http://lists.w3.org/Archives/Public/public-auth-trans-ca/