Número 34 (juny 2015)

 

Tribuna

Dades, informació, coneixement: saviesa? || Julià Minguillón

Articles

Periodisme de dades, infografia i visualització de la informació: un estudi de El País, El Mundo, Marca i El Correo || Víctor Herrero-Solana, Ana María Rodríguez-Domínguez

Gestionar dades en situacions d'emergència. Estudi del cas dels focs de l'Alt Empordà a Catalunya || Eva Ortoll Espinet, Montserrat Garcia-Alsina, Agustí Canals

Quantificar-se per viure a través de les dades: les dades massives (big data) aplicades a l'àmbit personal || Aina Giones-Valls, Ferran Giones

Les multituds intel·ligents (smart mobs) com a generadores de dades massives (big data): la intel·ligència col·lectiva al servei de la innovació social || Sandra Sanz Martos, Silvia Martínez Martínez, Pablo Lara-Navarra

Competència informacional en Traducció: anàlisi dels hàbits dels estudiants universitaris en la consulta i l'ús de fonts d'informació || Pilar Cid-Leal, Remei Perpinyà-Morera

Les biblioteques en la premsa diària: el cas espanyol || Anna Galluzzi

Notes sobre la difusió del venturós pelegrí als segles xviii–xix. Tres edicions barcelonines més una altra d'impresa a Lleida || Joan Mahiques Climent

Experiències i anàlisis

Metadades de dades obertes: estudi de cas a l'Uruguai || Silvana Temesio

Arxius documentals en publicitat: Centro Documental para la Conservación del Patrimonio Publicitario Español (Publidocnet) || Juan Carlos Marcos Recio, Juan Miguel Sánchez Vigil, María Olivera Zalduar

Recursos

Eines d'anàlisi de dades bibliogràfiques i construcció de mapes de coneixement: Bibexcel i Pajek || Alicia García-García, Alberto Pardo-Ibáñez, Antonia Ferrer Sapena, Fernanda Peset, Luis M. González

Schema.org, la millora de la visualització dels resultats en els cercadors i molt més || Andreu Sulé


Editors: Ernest AbadalFerran Lalueza

Direcció: Mario Pérez-MontoroCandela Ollé

Coordinació del monogràfic: Julià Minguillón

Edició científica: Jordi Ardanuy i Àlex López-Borrull

Consell de redacció: Lluís Agustí, Jordi ArdanuyNúria Comellas, Núria Ferran, Núria Gallart, Àlex López-Borrull, Rafael Pedraza-Jiménez, Mario Pérez-Montoro, Josep-Manuel Rodríguez-Gairín, Concepción Rodríguez Parada, Anna Rubió, Pedro Rueda, Patricia Russo, Aurora Vall i Mercè Vázquez

Edició: Lluís Agustí, Aurora Vall, Mercè Vázquez i Ana Delia García

Producció editorial: Serveis Lingüístics de la UB (assessorament lingüístic), Jorge Franganillo (maquetació), Josep Soler i Eduard Vilagrosa (edició en HTML), Adán Server (metadades)

Desenvolupament tecnològic: Josep-Manuel Rodríguez-Gairín i Sergi Chávez

 

https://bid.ub.edu   •   Comentaris   •   Els textos publicats a BiD estan subjectes a una llicència de Creative Commons