Número 37 (desembre 2016)

 

Tribuna

Els índexs de citacions: del Science Citation Index al Web of Science || Eugene Garfield

Eugene Garfield: innovador del control bibliogràfic i un emprenedor amb causa || Cristóbal Urbano

"Participar, en què? I per a qui?". Notes sobre participació i creació col·lectiva || Antoni Roig

Articles

"Traducció per fans per a fans": organització i pràctiques en una comunitat hispana de scanlation || María José Valero Porras; Daniel Cassany

Investigadors d'electrònica mexicans que col·laboren per publicar. Coautors que treballen en xarxa || Rocío Brambila Limón; Alma Cecilia Carrasco Altamirano; Rollin Kent Serna

Característiques de l'escriptura col·laborativa en línia de textos multimodals en un curs virtual || Karen Shirley López-Gil; Carmen Eugenia Pedraza Ramírez

Fansubbing de l'espanyol al xinès: organització, rols i normes en l'escriptura col·laborativa || Leticia Tian Zhang; Daniel Cassany

Avaluació de la usabilitat en catàlegs centrats en l'usuari: una proposta basada en heurístiques || Daniel Muñoz-Egido; Tony Hernández-Pérez

Eduard Toda, de bibliòfil i mecenes de biblioteques a mestre de bugada de papers || Assumpció Estivill Rius

La formació jurídica i deontològica en el currículum del curador de continguts (content curator) || Alejandra Hernández Ruiz

Preferències de l'alumnat quant a la modalitat de docència en estudis de biblioteconomia i documentació: el cas dels màsters al Canadà i als Estats Units || Clara M. Chu; Fatih Oguz

Recursos

TEI: un estàndard per codificar textos en l’àmbit de les humanitats digitals || Rubén Alcaraz Martínez; Elisabet Vázquez Puig


Editors: Ernest Abadal i Jordi Sánchez Navarro

Direcció: Mario Pérez-MontoroCandela Ollé

Coordinació del monogràfic: Daniel Cassany

Edició científica: Jordi Ardanuy i Alexandre López-Borrull

Consell de redacció: Lluís Agustí, Jordi Ardanuy, Llorenç Arguimbau, Núria Ferran, Alexandre López-Borrull, Remedios Melero, Rafael Pedraza, Mario Pérez-Montoro, Remei Perpinyà, Fernanda Peset, Josep-Manuel Rodríguez-Gairín, Concepción Rodríguez, Anna Rubió, Pedro Rueda, Jesús Tramullas, Aurora Vall i Mercè Vázquez

Edició: Lluís Agustí, Aurora Vall i Mercè Vázquez

Producció editorial: Serveis Lingüístics de la UB (assessorament lingüístic), Jorge Franganillo (maquetació), Maria Brioso i Eduard Vilagrosa (edició en HTML), Adán Server (metadades)

Desenvolupament tecnològic: Josep-Manuel Rodríguez-Gairín i Sergi Chávez

 

https://bid.ub.edu   •   Comentaris   •   Els textos publicats a BiD estan subjectes a una llicència de Creative Commons