presentació     consell de redacció     consell assessor     indexada en  

Indexada


Els continguts de la revista BiD estan indexats en diverses bases de dades.

Bases de dades per a l'avaluació de la qualitat o l'impacte de revistes

Bases de dades bibliogràfiques

Directoris de revistes

Repositoris, recolectors de metadades i portals de revistes d'accés obert

Sumaris de revistes

Actualització: 17/08/2009