Call for papers - número 37

Data lliurament

Número: 37 (desembre 2016)
Temàtica: L’escriptura social / cooperativa
Coordinadors: Daniel Cassany: daniel.cassany@upf.edu i Marià Marín: mmarintorne@gmail.com
Termini recepció originals: juny de 2016
Instruccions autors: http://bid.ub.edu/instruccions-als-autors


La implantació d’internet en totes les esferes de la vida ha provocat l’aparició de noves formes de lectura i escriptura cooperativa. Avui és habitual llegir les entrades de Viquipèdia i contribuir a corregir-ne errors; plantejar un dubte lingüístic a Wordreference o respondre a la pregunta que ha fet algun internauta; compartir crítiques a Tripadvisor sobre un restaurant o un hotel; acceptar o no els comentaris que els lectors fan al nostre darrer post del bloc personal; corregir al Drive el projecte de recerca que estem fent amb col·legues de diversos països; consultar en línia la base de dades d’una empresa; jugar en grup a un videojoc de simulació de guerra, etc. De mica en mica es van estenent totes aquestes pràctiques d’escriptura i lectura social, de manera que avui molts ‘residents digitals’ allotgen els seus textos al núvol, inicien la seva feina diària revisant les actualitzacions que s’hi han fet a la nit o al cap de setmana i dediquen bona part del seu temps a interactuar en línia amb els diversos col·laboradors (coautors, revisors, tècnics, etc.), repartits arreu del planeta, amb la mediació d’infinitat de pantalles, interfícies i programes. Abans de l’arribada d’internet, la producció d’escrits també era cooperativa (amb autors i coautors, editors, correctors, tipògrafs, maquetadors, llibreters, etc.), però amb menys recursos i possibilitats.

En aquest monogràfic, BiD explorarà alguns dels aspectes més rellevants d’aquesta pràctica social de llegir i escriure cooperativament a la xarxa, com poden ser:

1.    L’organització de la cooperació en línia. Com s’estructuren i desenvolupen diferents comunitats digitals per resoldre de manera cooperativa tasques complexes de lectura i escriptura (plurilingües, multimodals, especialitzades, etc.). Ens interessen les comunitats autogestionades (fanfic, scanlation, bloggers, gamers, etc.) i les oficials (webs institucionals, bases de dades empresarials, etc.). Com van trobar-se a la xarxa, com es reparteixen les funcions, s’ajuden entre si i col·laboren, quines dificultats es presenten, etc., com aconsegueixen fites de notable dificultat que difícilment podria emprendre un individu sol.

2.    La negociació entre coautors, disciplines i cultures molt diversos. Com comunitats interdisciplinàries (que inclouen artistes i científics, científics de diverses disciplines, etc.) i de procedència diversa (parlants d’espanyol de tot el món, coautors i audiències de nivell de coneixements molt divers) interactuen a la xarxa i arriben a acords per elaborar un producte únic que els representi a tots. El col·lapse digital i la seva gestió.

3.    Les formes bàsiques de produir contingut a la xarxa (prosumidor): la creació, l’agregació i la curació. Explorar el comportament dels internautes en aquestes tasques en diversos entorns informals i formals, privats i públics, laborals i ociosos, etc.

4.    Els aspectes ètics. Les normes derivades de la cooperació en línia, com les diverses formes de drets d’autor, la concepció d’autoria, la citació, el copy and paste i el remix, el plagi i la seva persecució, en diversos àmbits (educatiu, artístic, ociós, personal).

5.    Els diversos gèneres digitals, sincrònics (xat, videojocs) i asincrònics (correu, bloc, wiki, web, etc.), en la col·laboració escrita en línia.

6.    L’escriptura col·lectiva en diversos contextos: l’educació (l’ensenyament i l’aprenentatge cooperatiu en línia), la recerca (la investigació entre grups físicament allunyats), l’art (la literatura digital cooperativa), el comerç, etc. Les semblances i diferències entre l’activitat cooperativa en àmbits diversos com la informació i comunicació, la creativitat (artística i científica), o la generació de noves formes de gestió, distribució, recepció i creativitat.

7.    Les transformacions que provoca la cooperació en línia en els usos, els hàbits, les pràctiques i els textos escrits de la comunitat. Com canvia la llengua, la norma, els rols, les identitats, les actituds i els valors a partir de l’experiència cooperativa; i com canvien les tasques dels diversos agents implicats en la producció d’escrits (autor, corrector, maquetador, editor, llibreter, bibliotecari, lector, etc.).