Verònica Blasco

Alumna de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació
Universitat de Barcelona

jenmiri@hotmail.com


Rosa Seguí

Professora de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació
Universitat de Barcelona

rosasegui@ub.eduResum [Abstract] [Resumen]

Selecció d'onze referents internacionals sobre recursos i serveis bibliotecaris per a la població nouvinguda, en el marc de la biblioteca pública. S'indiquen els criteris seguits per dur a terme la tria dels referents i la identificació i descripció de cadascun.


1 Introducció

És ben sabut que la mobilitat humana és un fenomen que s'ha anat donant en tots els temps; tanmateix, ha estat durant els darrers decennis del segle xx i primers anys del xxi que els fluxos migratoris s'han incrementat notablement. En aquest context, els experts consideren que la Mediterrània representa un espai de trànsit i d'encontre de persones amb cultures, llengües, religions i situacions socioeconòmiques i polítiques diverses.

A Catalunya, que històricament ha estat un país d'acollida, actualment, el fenomen de la immigració també pren un nou significat. El text següent així ho indica:

És evident que, atesa la complexitat de la situació actual, calen actituds i accions —tan de la societat en general com també de les administracions— que responguin a un model social determinat. Un exemple de l'interès que suscita el tema, el trobem en l'esdeveniment següent: Acollida: Congrés Internacional. Barcelona: 24–26 d'octubre de 2007 <http://www.congresacollida.cat>. En aquesta ocasió es van presentar les polítiques d'acollida que actualment s'estan portant a terme en diferents llocs d'Europa (Alemanya, Catalunya, Flandes, França i Itàlia) i els àmbits treballats van ser: l'acollida en el treball, l'acollida lingüística, l'acollida en les xarxes associatives i l'acollida en l'àmbit escolar.

També les biblioteques públiques, a Catalunya, es plantegen des de fa temps la necessitat d'adequar-se de la millor manera possible a la realitat social del país, facilitant els serveis d'acollida més idonis a la població nouvinguda. D'experiències n'hi ha moltes i reeixides i, sovint, han estat fruit de la voluntat —tenacitat, podríem dir— dels mateixos bibliotecaris. En aquest context, és interessant conèixer altres realitats pròpies d'entorns bibliotecaris amb tradició reconeguda pel que fa a la gestió de l'acollida. És per això que considerem que ha estat ben oportú l'encàrrec de la Subdirecció General de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya sobre "referents internacionals en matèria de recursos i serveis bibliotecaris per a la població nouvinguda".2 La selecció de referents que ara presentem és producte de l'encàrrec esmentat.


2 Abast de la recerca

2.1 La biblioteca pública

S'ha optat per delimitar el tema en l'àmbit de la biblioteca pública, atesa la significació. Recordem en aquest sentit el Manifest de la UNESCO,3 que reflecteix la voluntat d'una societat democràtica en recerca de fórmules constant que ajudin al coneixement i la convivència de les diferents comunitats establertes en un territori.


2.2 Persones nouvingudes

Una altra qüestió que també s'ha plantejat ha estat el concepte de persona nouvinguda. En aquest cas els experts (principalment sociòlegs i juristes) ens han donat els elements necessaris per identificar els usuaris de la biblioteca que són persones nouvingudes:

Pel que fa a persona nouvinguda o immigrant—paraules que podrien ser sinònimes—, els experts, a Catalunya i Europa, parlen de persones amb relació a processos d'integració, entenent la integració com un procés dinàmic, que s'ha de mesurar en termes relatius, en què influeixen, entre d'altres, els aspectes següents:

La integració, àmpliament —en el model intercultural o, més modernament, en el de la ciutadania cívica—, s'entén també com el resultat d'un compromís entre les parts següents:


2.3 Abast geogràfic de la recerca

S'han tingut en compte països considerats com a desenvolupats des del punt de vista social i econòmic i que, alhora, tinguin una cultura bibliotecària consolidada en el temps. Les biblioteques seleccionades pertanyen principalment a l'àmbit europeu i nord-americà; són onze les experiències seleccionades i s'han ordenat segons l'àmbit geogràfic:

S'han obviat volgudament les experiències referides a l'Estat espanyol.


3 Metodologia

El treball s'ha dut a terme mitjançant la recerca d'experiències que, sense pretensió d'exhaustivitat, per algun motiu o altre puguin servir de referents al sistema de lectura pública de Catalunya. Finalment, a partir dels criteris establerts (accés als serveis bibliotecaris sense condicionants, lloc geogràfic i sociocultural dels referents), el treball de camp conseqüent ha comportat la selecció qualitativa d'onze experiències, mitjançant la informació publicada en els llocs webs respectius.


4 Fitxes descriptives de cada referent

4.1 Queens Borough Public Libray

1. Localització: barri de Queens, Nova York, Estats Units <http://www.queenslibrary.org>.

Figura 1. Web en castellà de la biblioteca de Queens

Figura 1. Web en castellà de la biblioteca de Queens


2. Dades generals:

3. Llocs d'origen de la població nouvinguda atesa:

Llatins, xinesos, japonesos, russos, etc.

4. Serveis adreçats a la població nouvinguda:

Programes llatins
Llocs bilingües
Assistència a la comunitat

5. Formació específica del personal bibliotecari per atendre les persones nouvingudes:

Al web no hi consta.

6. Altres aspectes que s'han mencionar:


4.2 The Seattle Public Library

1. Localització: Seattle, Estats Units <http://www.spl.org>.

Figura 2. Pàgina principal del web de la biblioteca pública  de Seattle

Figura 2. Pàgina principal del web de la biblioteca pública de Seattle


2. Dades generals:

3. Llocs d'origen de la població nouvinguda atesa:

Persones de parla castellana (llatinoamericans), japonesos, xinesos, russos.

4. Serveis adreçats a la població nouvinguda:

Parlem el teu idioma
Programes en 5 idiomes diferents
Libres, DVD i CD en 5 idiomes diferents

5. Formació específica del personal bibliotecari per atendre les persones nouvingudes:

El personal bibliotecari de la biblioteca està especialitzat en idiomes per tal de donar un servei específic a l'usuari nouvingut en la seva llengua natal.

6. Altres aspectes que s'han de mencionar:

La biblioteca pública de Seattle a més de presentar-se en anglès, inclou 4 traduccions del seu web.


4.3 Toronto Public Library

1. Localització: Toronto, Canadà <http://www.tpl.toronto.on.ca>.

Figura 3. Pàgina principal del web de la biblioteca  pública de Toronto

Figura 3. Pàgina principal del web de la biblioteca pública de Toronto


2. Dades generals:

3. Llocs d'origen de la població nouvinguda atesa:

Com a referent, indiquem que els materials que hi ha a la biblioteca es troben en els idiomes següents: anglès, francès, àrab, xinès simplificat, xinès tradicional, croat, persa, gujarati, coreà, afganès, filipí, panjabi, rus, serbi, somali, espanyol, tàmil i urdú.

4. Serveis adreçats a la població nouvinguda:

Provisió de programes i serveis per a les comunitats diverses per promoure la lectura, l'alfabetització i l'aprenentatge.
Accés expandit a la informació per satisfer les necessitats dels nouvinguts.
Accés als serveis i programes en llengües diferents de l'anglès, en format imprès i electrònic.
Accés a la informació d'acreditació canadenca, planificació de carrera i altres materials d'inserció laboral.
Oferta de programes culturals que celebren i promouen la diversitat de Toronto.
Introducció de la biblioteca i dels serveis als immigrants i les comunitats de nouvinguts.
Desenvolupament i expansió de la societat amb els serveis per als immigrants de la ciutat de Toronto.

5. Formació específica del personal bibliotecari per atendre les persones nouvingudes:

No sabem si el personal bibliotecari té alguna formació específica, però podem deduir que, atesa la diversitat de llengües que hi ha concentrades a la biblioteca, el personal ha de parlar més d'un idioma.

6. Altres aspectes que s'han de mencionar.


4.4 Trollhättan Stadsbibliotek

1. Localització: Trollhättan, Suècia <http://www.tb.trollhattan.se/frameset.htm>.

Figura 4 . Portada del web de la biblioteca pública de  Trollhättan

Figura 4 . Portada del web de la biblioteca pública de Trollhättan


2. Dades generals:

3. Llocs d'origen de la població nouvinguda atesa:

Si bé la biblioteca pública de Trollhättan conté una gran quantitat de col·leccions en altres llengües, al web no se'ns diu de quin lloc provenen els nouvinguts.

4. Serveis adreçats a la població nouvinguda:

La biblioteca té un servei de lectura fàcil, que va adreçat a qualsevol persona amb dificultats lectores i de comprensió, com és el cas dels nouvinguts.

5. Formació específica del personal bibliotecari per a les persones nouvingudes:

Al web no hi consta aquesta informació.

6. Altres aspectes que s'han de tenir en compte:

El lloc web a banda de tenir la traducció en suec, també té una traducció a l'anglès de la pàgina principal. Per tant, la llengua del web continua sent el suec. Aquest factor implica que es quedi una mica endarrerit pel que fa a les característiques de la biblioteca.


4.5 Helsingin Kaupunginkirjasto

1. Localització: Hèlsinki, Finlàndia <http://www.lib.hel.fi/>.

Figura 5. Pàgina principal del web de la biblioteca municipal  de Hèlsinki

Figura 5. Pàgina principal del web de la biblioteca municipal de Hèlsinki


2. Dades generals:

3. Llocs d'origen de la població nouvinguda atesa:

Es dedueix de l'enllaç a Infopanki <http://www.infopankki.fi/> que conté informació bàsica per a les persones nouvingudes sobre la societat finlandesa i els serveis i les oportunitats que se'ls proporciona. La informació es troba en quinze llengües diferents, inclòs el finès: finès, suec, anglès, estonià, francès, albanès, rus, somali, serbocroat, turc, castellà, àrab, persa, xinès i kurd.

4. Serveis adreçats a la població nouvinguda:

Materials en més de 60 idiomes diferents. Les llengües considerades essencials, a banda del finès, són: anglès, alemany, francès, italià i castellà.

5. Formació específica del personal bibliotecari per atendre les persones nouvingudes:

Al web no hi consta.

6. Altres aspectes que s'han de mencionar:

Tot i l'atenció que la biblioteca presta als aspectes lingüístics, el web només té una versió traduïda a l'anglès.


4.6 Esbjerg Kommunes Biblioteker

1. Localització:  Esbjerg, Dinamarca <http://www.esbbib.dk/forside>.

Figura 6. Pàgina principal del web de la biblioteca d'Esbjerg

Figura 6. Pàgina principal del web de la biblioteca d'Esbjerg


2. Dades generals:

3. Llocs d'origen de la població nouvinguda atesa:

S'han de deduir del que s'hi explica que la biblioteca ofereix materials en les llengües parlades per les diferents comunitats d'immigrants: urdú, persa, kurd, polonès, serbocroat, bosnià, croat, serbi, albanès, turc, somali, tàmil, vietnamita.

4. Serveis adreçats a la població nouvinguda:

5. Formació específica del personal bibliotecari per atendre les persones nouvingudes.

Al web no hi consta.

6. Altres aspectes que s'han de mencionar:

Aquesta biblioteca és un exemple de la política seguida per les biblioteques daneses, que, des d'inicis dels anys seixanta, van oferint serveis per a les minories ètniques; es va crear el Guest worker collection(llibres bàsicament en turc i en serbocroat) i la Biblioteca Immigrant de les biblioteques públiques, que té una gran col·lecció en dipòsit de materials (llibres i música) de més de 30 països diferents per a les biblioteques públiques daneses.


4.7 Zentral- und Landesbibliothek Berlin

1. Localització: Berlín, Alemanya <http://www.zlb.de/index.html>.

Figura 7. Portada del web de la Zentral- und Landdesbibliothek  Berlin

Figura 7. Portada del web de la Zentral- und Landdesbibliothek Berlin


2. Dades generals:

3. Llocs d'origen de la població nouvinguda atesa:

Si bé aquesta informació no hi consta, sí que es pot deduir per algunes de les set llengües (alemany, anglès, francès, polonès, rus, castellà i turc) en què es dóna informació bàsica sobre la biblioteca: adreça, col·leccions, correu de contacte.

4. Serveis adreçats a la població nouvinguda:

No s'esmenten especialment; tanmateix, la diversitat de llengües en què trobem informació bàsica sobre la biblioteca ja en constitueix un bon exemple.

5. Formació específica del personal bibliotecari per atendre les persones nouvingudes:

Al web no hi consta.

6. Altres aspectes que s'han de tenir en compte:

El web de la biblioteca té traducció a l'anglès.


4.8 Rotterdam Library

1. Localització: Rotterdam, Holanda <http://www.bibliotheek.rotterdam.nl>.

Figura 8. Portada del web de la biblioteca pública de  Rotterdam

Figura 8. Portada del web de la biblioteca pública de Rotterdam


2. Dades generals:

3. Llocs d'origen de la població nouvinguda atesa:

Al web no hi consta l'origen de la població nouvinguda. Ara bé, es pot deduir perquè la biblioteca té una col·lecció important de materials en altres llengües.

4. Serveis adreçats a la població nouvinguda:

Col·leccions en diferents llengües.

5. Formació específica del personal bibliotecari per atendre les persones nouvingudes:

Al web no hi consta.

6. Altres aspectes que s'han de tenir en compte:

La biblioteca no és sols un lloc on la gent va a consultar un document, o a escoltar música, sinó que s'hi duen a terme altres activitats que fan que la biblioteca sigui un dels espais més populars de la ciutat. Aquestes activitats poden ser funcions de teatre, presentacions de llibres, etcètera.


4.9 Idea: Library Learning Information

1. Localització: Londres, Regne Unit <http://www.ideastore.co.uk/>.

Figura 9. Portada del web de la biblioteca Idea Store

Figura 9. Portada del web de la biblioteca Idea Store


2. Dades generals:

3. Llocs d'origen de la població nouvinguda atesa:

Majoritàriament, la població nouvinguda és de procedència musulmana encara que també hi ha població d'altres llocs d'origen.

4. Serveis adreçats a la població nouvinguda:

El web no reflecteix directament cap tipus de servei que, específicament, s'adreci als nouvinguts. Ara bé, hi ha serveis per a persones amb necessitats especials i és aquí on s'inclouen les persones nouvingudes.

5. Formació específica del personal bibliotecari per atendre les persones nouvingudes:

Al web no hi consta.

6. Altres aspectes que s'han de mencionar:

La biblioteca Idea Store de Londres està situada en un dels barris més marginals de la capital. La biblioteca consta d'una gran col·lecció que inclou materials en tot tipus de llengües; és un lloc molt atractiu per anar-hi. L'edifici crida l'atenció a causa de l'estructura i els colors; a l'interior hi ha una cafeteria molt transitada, com també ho és la biblioteca, que presta un servei exclusiu a la població nouvinguda.


4.10 Les biblioteques municipals de París

1. Localització: París, França <http://www.paris.fr/portail/Culture/Portal.lut?page_id=145>.

Figura 10. Portada del web de la xarxa de biblioteques  municipals de París

Figura 10. Portada del web de la xarxa de biblioteques municipals de París


2. Dades generals:

3. Llocs d'origen de la població nouvinguda atesa:

Al web no es diu res quant a l'origen de la població nouvinguda.

4. Serveis adreçats a la població nouvinguda:

Al web no hi consta.

5. Formació específica del personal bibliotecari per atendre les persones nouvingudes:

Al web no hi consta.

6. Altres aspectes que s'han de tenir en compte:

El lloc web a banda de tenir la traducció en francès, també la té en anglès i castellà, cosa que fa pensar que encara que no mencioni res pel que fa als nouvinguts, sí que ofereix serveis i activitats per a ells. Per fonts externes al web, sabem que en unes biblioteques municipals determinades ―Jean-Pierre Melville (districte XIII) i Couronnes (districte XX)― s'ha anat gestionant el fons en llengües estrangeres (utilitzades pels immigrants).


4.11 Brisbane Libraries

1. Localització: Brisbane, Austràlia <http://www.brisbane.qld.gov.au/BCC:BASE:1324184992:pc=PC_1236>.

Figura 11. Web de les biblioteques de Brisbane

Figura 11. Web de les biblioteques de Brisbane


2. Dades generals:

3. Llocs d'origen de la població nouvinguda atesa :

No es fa referència a cap tipus de nouvingut específic.

4. Serveis adreçats a la població nouvinguda:

Altres llengües
"Vivint el 2026 Brisbane"
Subvencions de comunitat
Beques multiculturals de negoci Lord Mayor
Clubs esportius

5. Formació específica del personal bibliotecari per atendre les persones nouvingudes:

No s'esmenta cap formació del personal.

6. Altres aspectes que s'han de tenir en compte:

És un dels webs de les biblioteques més complet i més informatiu. Tan sols està en anglès, però té un extens programa en serveis especials; per exemple programa per a dones, multiculturalitat, persones amb discapacitats, etc. A més, aquesta informació apareix al desplegament de la portada i és molt fàcil accedir-hi.


5 Conclusions

Durant la recerca sobre el tema que ens ocupa s'han evidenciat un seguit d'aspectes concloents:

Per acabar, expressem la nostra convicció que la biblioteca pública esdevé un espai de cohesió social, obert a les noves exigències d'una societat canviant. Les oportunitats per avançar en l'acollida són moltes ja que diverses experiències del nostre país ens diuen que els bibliotecaris donen resposta amb empenta i enginy a l'atenció necessària cap a les persones nouvingudes.


6 Bibliografia

Acollida: Congrés Internacional. Barcelona: 24–26 d'octubre de 2007. <http://www.congresacollida.cat>. [Consulta: 16/07/2008].

Alegre, Miquel Àngel (2002). "Educació, immigració i municipis". De Prop, núm. 1. <http://www.deprop.net/Continguts/Textos/FLEITerrassaPonenciaAlegre.pdf>. [Consulta: 16/07/2008].

Aliou, Diao et al. (2003). El blanc i el negre: un diàleg a fons sobre immigració, política i ciutadania. Girona: GRAMC. 184 p.

Bouquin-Keller, Hélène (2003). "Les langues dites d'immigration dans les bibliothèques municipales françaises". BBF, t. 48, núm. 5, p. 34–40.
<http://bbf.enssib.fr/sdx/BBF/pdf/bbf-2003-5/04-bouquin.pdf>. [Consulta: 18/09/2008].

Centre Unesco de Catalunya (2006). Entrellat: [Monogràfic]: guia de recursos sobre la interculturalitat. núm. 8.
<http://www.unescocat.org/ct/quisom/biblio/pdf/guia_interculturalitat_5.pdf>. [Consulta: 19/05/2008].

Generalitat de Catalunya (2006). Pla de ciutadania i immigració: 2005-2008. Barcelona: Generalitat de Catalunya. 194 p.  <http://www.gencat.cat/benestar/immi/pdf/pla_05_08.pdf>. [Consulta: 16/05/2008].

Irvall, Birgitta (2002). "Library Services to Institutions for the elderly in Sweden". En: 68th IFLA Council and General Conference: August 1824, 2002. <http://www.ifla.org/IV/ifla68/papers/015-121e.pdf>. [Consulta: 7/10/2008].

Jornades interprofessionals: "Les biblioteques públiques: espais d'integració social" Salt, 15 i 16 de març del 2002. Conclusions. <http://www.cobdc.org/jornades/JSALT/index.html>. [Consulta: 16/05/2008].

Larios, Maria Jesús; Nadal, Mònica (dir.) (2007). L'estat de la immigració a Catalunya: anuari 2006. Barcelona: Fundació Jaume Bofill. 2 vol. (Polítiques; 58)

Larsen, Jens Ingemann (2004). Multiculturalidad en la biblioteca: cómo pueden serbir las bibliotecas públicas a las poblaciones multiculturales. Barcelona: Fundación Bertelsmann. 107 p.

Thorhauge, Jens (2003). "Estrategias en los servicios de la biblioteca pública para las minorías étnicas en Dinamarca". En: World Library and Information Cougress: 69th IFLA General Conference and Council. <http://www.ifla.org/IV/ifla69/papers/008s_trans-Thorhauge.pdf>. [Consulta: 17/09/2008].


6.1 Adreces web de les biblioteques consultades

Bibliothèques. París (França) <http://www.paris.fr/portail/Culture/Portal.lut?page_id=145>. [Consulta: 15/04/2008].

Brisbane Libraries (Austràlia)  <http://www.brisbane.qld.gov.au/library_learning/libraries/index.shtml>. [Consulta: 03/06/2008].

Esbjerg Kommunes Biblioteker (biblioteca pública d'Esbjerg) (Dinamarca) <http://www.esbbib.dk/forside>. [Consulta: 04/05/2008].

Helsingin Kaupunginkirjasto (biblioteques municipals d'Hèlsinki) (Finlàndia) <http://www.lib.hel.fi>. [Consulta: 16/03/2008].

Idea: Library Learning Information (Londres) <http://www.ideastore.co.uk/>. [Consulta: 15/05/2008].

Queens Borough Public Library (Estats Units) <http://www.queenslibrary.org>. [Consulta: 26/03/2008].

Rotterdam Library (Holanda) <http://ww.bibliotheek.rotterdam.nl>. [Consulta:12/06/2008].

The Seattle Public Library (Estats Units). <http://ww.spl.org>. [Consulta: 23/05/2008].

Toronto Public Library (Canadà). <http://ww.tpl.toronto.on.ca>. [Consulta: 04/02/2008].

Trollhättan Stadsbibliotek (biblioteca pública de Trollhättan) (Suècia) <http://www.molndal.se/bibl/default.htm>. [Consulta: 10/09/2008].

Zentral– und Landesbibliothek Berlin (biblioteca central i regional de Berlín) (Alemanya). <http://www.zlb.de/index.html>. [Consulta: 10/05/2008].


6.2 Adreces web d'organismes i institucions de Catalunya relacionades amb l'acollida a la població nouvinguda

Centre UNESCO de Catalunya <http://www.unescocat.org/ct/index.php>. [Consulta: 28/07/2008]

CIDOB, Centro de Investigación de Relaciones Internacionales y Desarrollo, <http://www.cidob.org/ca/programas/migraciones>. [Consulta: 28/07/2008]

Diputació de Barcelona. Servei de Polítiques de Diversitat i Ciutadania <http://www.diba.es/diversitat/default.asp>. [Consulta: 28/07/2008].

Fundació Jaume Bofill <http://www.fbofill.cat/index.php?codmenu=17>.

Generalitat de Catalunya. Ciutadania i immigració <http://www.gencat.cat/benestar/societat/convivencia/immigracio/pla/index.htm>. [Consulta: 16/05/2008].


Data de recepció: 20/09/2008. Data d'acceptació: 20/10/2008.Notes

1 Generalitat de Catalunya. Pla de ciutadania i immigració: 2005-2008. Barcelona: Generalitat de Catalunya, 2006, p. 15. <http://www.gencat.cat/benestar/immi/pdf/pla_05_08.pdf>. [Consulta: 08/10/2008].

2 Verònica Blasco Marín, estudiant de Biblioteconomia i Documentació a la Universitat de Barcelona, ha dut a terme el treball conseqüent de recerca en el marc de la beca d'allotjament Rosa Ricart durant el curs 2007-2008. L'encàrrec esmentat se suma a les accions diverses que està portant a terme el govern de Catalunya per desenvolupar una política d'acollida i atenció a la població nouvinguda.

3 Manifest de la Unesco de la biblioteca pública 1994. <http://www.ifla.org/VII/s8/unesco/catal.pdf>.  [Consulta: 08/10/2008].