COMMITTEE ON COPYRIGHT AND OTHER LEGAL MATTERS (CLM)

STANDING COMMITTEE ON COPYRIGHT AND RELATED RIGHTS (SCCR): 17a sessió, Ginebra, 3-7 de novembre de 2008

Traducció de NÚRIA COMELLAS
Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC)

ncomellas@cbuc.esUna llei efectiva de dret d'autor ha d'equilibrar els interessos dels creadors d'obres intel·lectuals amb els drets dels usuaris a utilitzar obres protegides per a nous esforços creatius, per a l'aprenentatge i per a la recerca. Els drets d'autor exclusius que posseeix el creador són moderats per les excepcions i pels límits per als usuaris. Per a les biblioteques, les excepcions del dret d'autor són crítiques per assolir les missions de donar suport a l'aprenentatge i a la recerca, de promoure el flux d'informació, de donar accés equitatiu i públic a la informació, de conservar el patrimoni cultural i d’encoratjar la lliure expressió. Sense els límits al dret d'autor, el progrés del coneixement i de la innovació no podrien continuar.

Hi ha un enllaç integral entre els límits i les excepcions, i els drets humans fonamentals expressats en la Declaració universal dels drets humans de les Nacions Unides: dret a la igualtat, a l'educació, a la llibertat d'expressió i a l'accés a la cultura i a la participació en el progrés científic. Mentre que el dret d'autor, el regulen els tractats internacionals, la majoria de límits i d’excepcions són opcionals i depenen de la legislació de cada país. Això ha causat grans variacions que, sovint, entren en conflicte entre si en un món globalitzat i interconnectat. Els drets dels propietaris s'han reforçat i ampliat, a diferència dels límits i de les excepcions per als usuaris, de manera que s'ha produït un desequilibri greu.

Les biblioteques reconeixen la necessitat que tenen els creadors de ser recompensats pel treball. No obstant això, depenen dels límits i de les excepcions per poder acomplir l'encàrrec de recollir, d'organitzar, de preservar i de fer accessible el patrimoni cultural i científic del món. Les excepcions per a les biblioteques expandeixen l'accessibilitat a les col·leccions bibliotecàries, donen suport a les necessitats de recerca dels usuaris i milloren l'educació. Permeten a les biblioteques copiar obres protegides per a propòsits d'ensenyament, de recerca i de preservació, que puguin servir per a persones amb discapacitats que poden requerir formats d'accés especials.

La informació és la matèria primera de la societat del coneixement, per tant, les excepcions i els límits són ara més importants. En l'Study on copyright limitations and exceptions for libraries and archives (2008), Kenneth Crews va analitzar la legislació de 149 estats membres del WIPO2 i va trobar que 128 tenen almenys una excepció per a biblioteques. De tota manera, 21 països no tenen cap excepció per a biblioteques en la llei de dret d'autor; només 72 tenen disposicions que permeten la còpia amb finalitats de preservació, i tot just 74 països tenen excepcions per a la recerca o per a l'estudi.

Les excepcions són importants per a les biblioteques arreu, però per als països en desenvolupament són d'una importància cabdal, atès que la capacitat d'accedir al coneixement es defineix principalment per les excepcions i pels límits.

Els programes i serveis bibliotecaris efectius són mitjans per al progrés intel·lectual. Les biblioteques han de tenir límits i excepcions al dret d'autor per tal d'assolir la missió de servei públic.

La Library Copyright Alliance, la International Federation of Library Associations and Institutions i l'Electronic Information for Libraries demanen que els límits i les excepcions al dret d'autor per a biblioteques, tal com es descriuen en aquest document, siguin una declaració de mínims.

Recolzem la proposta que han presentat en la setzena sessió del WIPO Standing Committee on Copyright and Related Rights (SCCR) el Brasil, Xile, Nicaragua i Uruguai per al treball relacionat amb excepcions i límits. Creiem que cal que el WIPO SCCR adopti un pla de treball que identifiqui models nacionals i bones pràctiques i assoleixi el consens sobre un conjunt d'excepcions i de límits mínims recomanats, i que posi en pràctica les recomanacions adients de la WIPO Development Agenda.

Contactes:

Lori Driscoll (ldriscoll@uflib.ufl.edu)

Lori Driscoll (ldriscoll@uflib.ufl.edu)
Winston Tabb (wtabb@jhu.edu)

Winston Tabb (wtabb@jhu.edu)
Teresa Hackett (teresa.hackett@eifl.net) Teresa Hackett (teresa.hackett@eifl.net)

Darrera revisió: 9 de desembre de 2008

Copyright © International Federation of Library Associations and Institutions
<http://www.ifla.org>

Versió original en anglès: <http://www.ifla.org/III/clm/p1/limitations-exceptions-200811.htm>.
Notes

1 Copyright. En català significa, segons el context, dret d’autor i dret de còpia.

2 World Intellectual Property Organization <http://www.wipo.org>. En català OMPI-Organització Mundial de la Propietat Intel·lectual.

3 <http://www.wipo.int/treaties/en/ip/wct>. Versió traduïda al castellà: <http://www.wipo.int/treaties/es/ip/wct/trtdocs_wo033.html>.