[Versión castellana]


Noelia García Núñez

Jefe de Sección de Biblioteca Digital
Área de Biblioteca Digital
Biblioteca Nacional de España

noelia.garcia@bne.esResum [Abstract] [Resumen]

Es descriu el projecte ENCLAVE, creat  per posar a disposició dels usuaris continguts subjectes a drets d'autor en biblioteques digitals. ENCLAVE forma part de l'aposta decidida de la Biblioteca Nacional d'Espanya per la tecnologia com a instrument per a simplificar l'accés dels ciutadans a la informació, a la cultura i a l'educació. Es detallen els requisits tècnics de les obres que formen part del projecte, així com els criteris i els procediments de treball per a la integració d'obres subjectes a drets d'autor en el marc de la Biblioteca Digital Hispánica.


1 Introducció

La Biblioteca Nacional de España (BNE) i la Federació de Gremis d'Editors d'Espanya (FGEE) van posar en marxa el novembre de 2008 un projecte comú, ODI BNE-Pro (Oferta Digital Protegida a la Biblioteca Nacional de España), subvencionat en part pel Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç en el marc del subprograma Avanza Contenidos. Amb l'objectiu de definir i desenvolupar models d'integració de continguts subjectes a drets d'autor en biblioteques digitals, es constitueix com un centre de referència per a les biblioteques que desitgin oferir serveis d'aquest tipus. Es tracta d'una solució intermèdia a la inevitable futura digitalització d'obres sotmeses a drets d'autor.

Amb la revolució tecnològica, és fonamental que les biblioteques estiguin en el món digital, de manera que aquest projecte ha suposat una possible alternativa per veure com es podia accedir des de les biblioteques a obres subjectes a drets d'autor.

Es va treballar en sis àmbits complementaris —bibliotecari, editorial, funcional, econòmic, jurídic i tecnològic— impulsant la creativitat i la innovació de tots els agents implicats en la cadena de valor del llibre digital, en relació amb la societat de la informació.

Al maig de 2009, i d'acord amb el pla de treball de ODI BNE-Pro, es va assignar una nova denominació al projecte, ENCLAVE Editores-BNE (en endavant, ENCLAVE), que s'utilitzarà en totes les futures activitats de difusió i en les comunicacions públiques. La primera fase del projecte se centra en la incorporació d'obres subjectes a drets d'autor al portal de la Biblioteca Digital Hispánica (BDH), inaugurat per la BNE el 16 de gener de 2008.

Amb el projecte ENCLAVE es pretén animar les editorials a introduir-se en l'àmbit del llibre electrònic, contribuint d'aquesta manera a estructurar el primer període del sector del llibre electrònic a Espanya.


2 Participants i durada del projecte

En la primera fase del projecte ENCLAVE han participat els següents socis:

El projecte es va dividir en dues fases:

La primera es va desenvolupar entre els mesos de juny i desembre de 2009, i va comptar amb la col·laboració de prop de 90 editorials, que van aportar 1.075 títols.

El llançament i accés a la col·lecció ENCLAVE des de la BDH es va produir el 15 de desembre de 2009, permetent a l'usuari fullejar el llibre i accedir des de cada fitxa bibliogràfica a la plataforma de compra gestionada per l'editorial.

La segona fase va començar l'abril del 2010 i després de la seva finalització en el mes d'octubre d'aquest mateix any, es van aconseguir integrar 1.693 obres, que al costat de les 1.075 ja existents de la primera fase, formen una col·lecció de 2.768 títols subjectes a drets de autor en la BDH.

Les editorials participants en el projecte van comptar amb una assessoria jurídica de reconegut prestigi, i van rebre un ajut econòmic per a la digitalització de les obres, gràcies a la subvenció rebuda del Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç, en el marc del Pla Avanza.

S'utilitza l'eina d'indexació que usa la BDH, Digitool de Exlibris. Això té algunes conseqüències tècniques, explica que les metadades s'hagin de recopilar en format Marc i que els fitxers (per al motor de cerca) hagin d'estar en format PDF.


3 Criteris de selecció per a la inclusió d'obres al projecte ENCLAVE

D'acord amb els criteris fixats per la BNE, les obres proposades per les editorials per a participar en el projecte hauran de:


3.1 Tasques dutes a terme per l'editorial

Les editorials poden participar en el projecte ENCLAVE, triant una o diverses de les següents tres modalitats:

 1. Títols que l'editorial vol digitalitzar.
 2. Títols que l'editorial ja té digitalitzats.
 3. Títols que l'editorial té exclusivament en format imprès, dels que no tindrà versió digital per a la seva distribució comercial, però vol la seva inclusió.

Una vegada que l'editorial ha seleccionat les obres amb què participa en el projecte, ha de generar els corresponents fitxers, metadades bàsiques i dades enriquides. Si l'editorial ja disposa d'una versió digital de l'obra, s'ha d'assegurar que les dades corresponents compleixen els requeriments particulars d'ENCLAVE.
Per cada obra seleccionada l'editorial ha de:

De cada obra seleccionada, l'editorial ha d'aportar els següents arxius i metadades, que seran enviats a la BNE a través de DILVE:

L'esquema següent mostra aquest mètode d'accés a les dades per part de la BNE:

Figura 1. Mètode d'accés a dades per part de la BNE

Figura 1. Mètode d'accés a dades per part de la BNE


3.2 Tasques realitzades per la BNE

La BNE rebrà els arxius i la informació complementària corresponent a una obra en versió digital mitjançant un servidor FTP. Cada dia el servidor enviarà un correu electrònic a la bústia institucional de l'Àrea de Biblioteca Digital de la BNE, amb la relació de fitxers que s'han rebut.

Els fitxers de cadascuna de les editorials ha de contenir contenir un número identificador corresponent a l'editorial que fa la tramesa.

Un cop rebuts els arxius, i per tal d'integrar l'obra correctament a la BDH, la BNE durà a terme les següents operacions:

 1. Els arxius rebuts es descarregaran en les unitats de xarxa habilitades a tal efecte dins de la BNE.
 2. Es realitzarà un procés de marcat de l'obra en Unicorn (SIGB de la BNE), consistent a incorporar en el registre bibliogràfic una etiqueta local amb la col·lecció a la qual formarà part en la BDH (en aquest cas, ENCLAVE). Aquest procés permetrà posteriorment realitzar una extracció dels registres i de les dades bibliogràfiques associats a cada un d'ells.
 3. Després de l'extracció dels registres, es procedeix a editar els arxius en XML, afegint les etiquetes necessàries per a la càrrega de l'arxiu en Digitool, i fusionant amb el fitxer XML que conté les dades bibliogràfiques extretes de Unicorn (SIGB de la BNE).
 4. El PDF de l'obra completa se sotmet a un procés d'OCR, per a la indexació.
 5. Finalment es procedeix a la càrrega en Digitool del fitxer XML que conté les metadades, del PDF del fragment i la miniatura de la imatge.

3.3 Entorn d'ús

L'entorn d'ús del projecte és la BDH, on les obres subjectes a drets d'autor conviuen amb les obres de domini públic digitalitzades per la BNE.

El recorregut que l'usuari fa per accedir al contingut d'una obra digital subjecta a drets d'autor és el següent:

 1. L'usuari accedeix a la pàgina principal de la BDH a través de la qual pot accedir a tota la col·lecció.

  Figura 2. Accés a la col·lecció ENCLAVE des de la pàgina principal de la BDH

  Figura 2. Accés a la col·lecció ENCLAVE des de la pàgina principal de la BDH

 2. L'usuari accedeix a la pàgina principal de la BDH i realitza una cerca d'acord als criteris del seu interès.
  Els resultats poden incloure obres en domini públic així com obres subjectes a drets d'autor. Tots dos tipus d'obra es diferenciaran en els llistats de les fitxes corresponents mitjançant la icona de compra que figura al peu de la miniatura del registre bibliogràfic. En fer clic sobre aquesta icona de compra s'accedirà la pàgina de l'e-distribuïdor.

  Figura 3. Visualització d'obres pertanyents a ENCLAVE

  Figura 3. Visualització d'obres pertanyents a ENCLAVE

  En el cas d'obres de domini públic la seva versió digital estarà resident a la BDH i serà d'accés lliure.

  En el cas d'obra subjecta a drets d'autor la versió digital estarà resident en l'entorn de l'e-distribuïdor, controlat per l'editorial.

 3. Si l'usuari selecciona una obra subjecta a drets d'autor es mostra la seva fitxa completa incloent, entre altres, informació bibliogràfica completa, la imatge de la coberta, un resum i, si s'escau, el sumari.
  Al punxar a la miniatura de la imatge que figura al costat del registre bibliogràfic, l'usuari visualitzarà el fragment de l'obra, seleccionat i subministrat per l'editorial a la BDH.

 4. Per a permetre a l'usuari accedir al contingut complet de l'obra, en la fitxa de l'obra presentada per la BDH figurarà un hiperenllaç que porta directament a la plataforma d'e-distribució, controlada per l'editorial, en la qual l'usuari pot fullejar l'interior de l'obra i descarregar-la, llegir-la, etc. d'acord amb les condicions comercials establertes per l'editorial en cada cas.

4 Conclusió

ENCLAVE suposa un suport perquè les editorials s'incorporin al món digital, a acostar els usuaris als llibres digitals que actualment estan en els catàlegs de les editorials i, per tant, subjectes a drets d'autor.

Després de la integració d'aquestes obres a la BDH s'ha aconseguit posar a disposició dels usuaris 2.767 fragments d'obres subjectes a drets d'autor, que d'acord amb les estadístiques s'han convertit en les obres més consultades de la BDH.

Al voltant de noranta editorials espanyoles (grans, mitjanes i petites) han aportat títols a aquest projecte permetent a l'usuari de la BDH consultar, fullejar i comprar, a través de canals de distribució digitals i a un preu més baix que el de l'edició en paper.

Projectes com el que hem exposat mostren com les biblioteques avancen cap a una major digitalització de continguts, adaptant-se al món digital en què estan immerses, tot i que cal tenir present que encara queda molt per fer.


Data de recepció: 20/05/2011. Data d'acceptació: 01/06/2011.
Notes

1 Com ja s'ha dit abans, Digitool (Exlibris), l'eina de gestió d'objectes digitals utilitzada en la BDH, requereix que els fitxers per indexació del text complet estiguin en format PDF.