[Versión castellana]


Carme Fenoll Clarabuch

Directora
Biblioteca de Palafrugell

palafrugell@bibgirona.net


M. Concepció Saurí Ros

Arxivera municipal
Arxiu Municipal de Palafrugell

arxiu@palafrugell.netResum [Abstract] [Resumen]

Aquest article té l'objectiu de donar a conèixer l'experiència de treball conjunt entre l'Arxiu Municipal i la Biblioteca de Palafrugell (Baix Empordà) en el decurs dels darrers 10 anys. El trasllat dels dos serveis a nous equipaments, el 2001 la Biblioteca i el 2002 l'Arxiu, va afavorir una major dotació de personal i mitjans per fer possible iniciatives conjuntes que donen resposta als usuaris compartits i que reverteixen en una major eficiència i una major rendibilitat dels recursos. La majoria d'accions que es presenten no requereixen d'inversions importants de recursos i són una petita mostra de projectes col·laboratius entre equipaments pròxims en un context sociodemogràfic comú al territori català.


1 Introducció

Les dates commemoratives són un bon moment per passar comptes, observar les trajectòries i plantejar nous reptes de futur.

Palafrugell és un municipi del Baix Empordà de prop de 24.000 habitants, amb una oferta cultural i de serveis important. En aquest context cal situar les inauguracions de dos equipaments reivindicats socialment: un nou Arxiu municipal a la casa pairal dels Rosés i una nova Biblioteca pública a l'antiga cooperativa L'Econòmica Palafrugellenca. Els equipaments actuals responen a les necessitats de la ciutadania de Palafrugell. Els edificis són pròxims i estan ubicats en el centre de la vila. Els dos equips tècnics s'han posat d'acord en emprendre propostes conjuntes: s'ha vist molt clar que el futur dels dos serveis passava per la cooperació mútua. La situació de moltes biblioteques públiques i arxius municipals del nostre país és comparable donat el creixement i millora d'ambdós serveis informatius en els darrers anys.

El dijous 27 d'octubre de 2011 va tenir lloc a la Biblioteca la taula rodona Necessitem biblioteques i arxius avui?, font d'inspiració directa per a la redacció d'aquest article. Amb l'objectiu de celebrar el 25è aniversari de l'Arxiu com a servei obert a la ciutadania i els 10 anys de la Biblioteca en l'actual emplaçament, es varen convidar experts i usuaris per donar a conèixer les experiències de treball conjuntes i debatre les opcions de futur que es perfilen. L'arxiver Ramon Alberch i el bibliotecari Ciro Llueca varen parlar de les funcions d'aquests equipaments i de les seves possibilitats i perspectives. Quatre usuaris que utilitzen els dos serveis varen explicar les seves experiències i varen aportar les seves pròpies reflexions. La presentació va anar a càrrec de l'alcalde de Palafrugell. L'acte va finalitzar amb la projecció dels audiovisuals produïts amb motiu de la celebració dels dos aniversaris,1 acompanyada d'una copa de cava per a tots els participants. A la pàgina web dels dos serveis es pot trobar un document audiovisual2 que resumeix totes les aportacions.


2 Equipaments, funcions, fons i experiències

Can Bech, el butlletí editat per l'Ajuntament de Palafrugell, el desembre de 2006 titulava el tema central "Dos equipaments culturals emblemàtics: la Biblioteca i l'Arxiu Municipals". Cinc anys després de les inauguracions, es destacava el salt qualitatiu en els equipaments, s'enumeraven els projectes conjunts realitzats i de futur i es dedicava un apartat propi a cada servei, amb subtítols ben clars: "L'Arxiu Municipal de Palafrugell: un servei de gestió documental i arxiu"; i "La Biblioteca de Palafrugell: un motor cultural i d'animació a la lectura".

I és que hi ha una correlació clara entre les possibilitats dels nous equipaments i les funcions que s'hi exerceixen respecte al patrimoni documental: a l'Arxiu es prioritza la conservació i l'accés, i a la Biblioteca les activitats al seu entorn. La col·laboració permet a les dues entitats oferir un millor servei.

Així, des del 2003 al 2011 s'han transferit de la Biblioteca a l'Arxiu la documentació referent a la gestió de la Biblioteca de 1937 a 1977, una col·lecció de programes i cartells locals de 1902 al 2000, 129 volums datats del segle xvi al xix3 i 490 exemplars de premsa històrica local. I durant el mateix període s'ha col·laborat en diferents activitats amb formules diverses, des de l'organització conjunta a la participació i/o difusió des d'un servei de les iniciatives de l'altre.

Passem ara a detallar algunes experiències de col·laboració que considerem reeixides, organitzades d'acord amb els àmbits intern i extern i seguint l'ordre cronològic en que s'han iniciat.


3 Experiències de col·laboració en l'organització interna i els serveis:

3.1 Intercanvi d'informació i documentació

Oferir serveis d'informació i documentació en un municipi de mida mitjana afavoreix la visita mútua dels tècnics i l'intercanvi. Els dos equipaments estan separats per uns 100 metres de distància, i les consultes a nivell presencial o virtual són contínues: preguntes tècniques (tractament d'un fons, recerca d'imatges...), preguntes a nivell relacional (ponents, experts...), etc. A la pràctica, es comparteixen molts usuaris i sobretot, es poden detectar reptes informatius comuns i actuar conjuntament per satisfer les necessitats informatives de la població; un exemple és la difusió d'estudis d'investigació local el 2003, que tot seguit es detalla. Posar-se al dia dels nous recursos informatius ajuda també en la planificació d'activitats, com per exemple l'edició del Cinema a la fresca al servei de Biblioplatja de Tamariu el 27 d'agost de 2004 per part de la Biblioteca, amb la projecció de documentals del fons del cineasta amateur Arcadi Gili de l'Arxiu.


3.2 Difusió d'estudis d'investigació local

El Premi escolar Josep Sagrera i Coromines és un premi d'investigació local convocat per l'Ajuntament de Palafrugell. Hi participen els centres d'ensenyament de la vila; s'hi poden presentar treballs de recerca sobre temes o personatges de la vida local, elaborats per alumnes de sisè de primària, de quart d'ESO i de segon de batxillerat. Durant el curs 2010-2011 el premi ha arribat a la 26a edició.

La primera actuació, l'any 2003, va consistir en la reproducció en fotocòpies dels treballs guanyadors, que es conservaven a l'Arxiu des dels inicis del premi. L'actuació del 2003 va ser una solució per tal que es poguessin consultar també a la Biblioteca, donat l'elevat volum de consulta i la complementarietat horària dels dos serveis. Des del juliol de 2011 els treballs ja es poden consultar al web municipal, a la secció Consultes en línia de l'Arxiu Municipal.


Un dipòsit de documentació de l'Arxiu Municipal de Palafrugell

Imatge 1. Un dipòsit de documentació de l'Arxiu Municipal de Palafrugell


3.3 Catalogació del fons de la Biblioteca auxiliar de l'Arxiu

L'any 2005 el personal de l'Arxiu Municipal va demanar consell al de la Biblioteca pública en la catalogació i accés adequat als fons de la Biblioteca auxiliar de l'Arxiu, formada per llibres de temàtica local i comarcal i obres de referència de consulta en sala. Des de la Biblioteca es va demanar autorització al Servei de Biblioteques de la Generalitat per fer el tractament de localització idèntic als dels fons generals de la Biblioteca pública, de forma que fàcilment, un usuari pot fer la recerca a un catàleg col·lectiu de lectura pública4 i localitzar amb un topogràfic diferenciat els 1779 registres bibliogràfics que des de l'any 2005 s'ha encarregat la Biblioteca de catalogar i localitzar.

Gràcies al catàleg col·lectiu de biblioteques, actualment podem consultar quins documents té cada servei i direccionar els usuaris de forma més concreta.


3.4 Digitalització de les notícies de la Biblioteca per part de l'Arxiu

Des de 2008 a l'Arxiu es digitalitzen unes 50 notícies per any publicades a la premsa sobre activitats de la Biblioteca pública de Palafrugell, a partir de la informació facilitada per la Biblioteca, i se li lliuren en format pdf. En aquest cas s'ha valorat que els equipaments de l'Arxiu eren els més adients per portar a terme aquesta feina.


3.5 Assessorament i intervenció en l'arxiu i biblioteca del Centre Fraternal

Palafrugell conserva un centre recreatiu històric a la plaça Nova, el Centre Fraternal. Des dels seus orígens l'any 1887 fins ara ha estat una entitat emblemàtica de l'associacionisme, oberta a tothom. És un dels pocs supervivents dels populars i nombrosos casinos dels segles xix i xx.

Els socis del Centre Fraternal de Palafrugell han demanat assessorament tècnic als dos serveis per tal de millorar el tractament de la documentació històrica i dels fons antic i nou de la Biblioteca d'aquesta societat. S'han posat en comú les diferents informacions i els diferents treballs realitzats, fet que ha servit a professionals i voluntaris per millorar el tractament de la documentació i preservar la Biblioteca. Els resultats s'han concretat en el trasllat de la documentació a l'Arxiu i l'elaboració del corresponent inventari5 (març 2009), en la catalogació i estudi de la Biblioteca6 i en la seva inclusió en visites guiades culturals.


3.6 Premsa local a internet

Des del mes de juliol de 2009 es pot consultar al web municipal, a la secció Consultes en línia, el butlletí municipal Can Bech (des de juliol 1981 a l'actualitat) i la premsa local des de juliol de 1882 a febrer de 1978. La digitalització ha estat portada a terme per l'Arxiu, que ha completat els exemplars que conservava de 1882 a 1939 amb els de col·leccions particulars i els procedents de la Biblioteca (1/5 part d'un total de 2.450 exemplars).

Es preveu incorporar durant el 2012 la col·lecció de programes de Festa Major, ja digitalitzada, i la segona època de la Revista de Palafrugell (de 1992 a 2010).


Cartell de la col·lecció de programes i cartells de l'Arxiu Municipal de Palafrugell

Imatge 2. Cartell de la col·lecció de programes i cartells de l'Arxiu Municipal de Palafrugell


3.7 Pla Impuls: Retalls. Documentals de memòria oral

A iniciativa de la Biblioteca i amb la col·laboració de l'Arxiu, l'any 2011 s'ha portat a terme el projecte Retalls, dins el Pla Impuls-Treball de la Generalitat de Catalunya. Carles Martí Bosacoma, llicenciat en Història de l'Art que ha estat seleccionat per participar en aquest projecte, ha realitzat documentals sobre els 25 anys d'Arxiu Municipal, la ruta dels americanos a Palafrugell, la casa i la família Bassa Rocas, el projecte Arteca (exposició i préstec d'obres d'art), la història del pas de cooperativa a biblioteca de l'edifici de l'actual Biblioteca i les històries de vida de la gent de la Sauleda i el carrer Ample, en el marc del Pla de Barris.7

Cada documental està vinculat a activitats concretes de l'Arxiu, la Biblioteca i l'Ajuntament de Palafrugell, algunes portades a terme i altres en projecte. En la planificació i el seguiment dels documentals hi ha participat personal dels dos serveis.


4 Experiències de col·laboració en els àmbits de creació i difusió cultural

4.1 Presentacions de llibres i xerrades

El fet que la Biblioteca disposi d'un equipament més preparat per acollir aquesta mena d'actes, ha afavorit que des de l'Arxiu s'hagin proposat presentacions d'autors i títols rellevants a nivell local. La difusió conjunta dels actes (facebook, blog i cartells per part de la Biblioteca; facebook, usuaris subscrits a la informació per correu electrònic i correu postal per part de l'Arxiu) ha afavorit que els usuaris d'ambdós serveis coincideixin en aquesta mena de trobades. També s'ha col·laborat en la recerca de temes i conferenciants.

Aquestes activitats s'inicien el març de 2004 amb "Els oficis de sempre", els dilluns del mes de març de 2004 (impressor, llevadora, barber, ceramista i apotecari). A més de l'Arxiu hi varen col·laborar Ràdio Palafrugell i l'Aula d'Art de Palafrugell. La darrera és la "Història del cooperativisme a la província de Girona" a càrrec del professor de la UdG Xavier Paunero, l'octubre 2011.

Pel que fa a les presentacions, els últims exemples de les organitzades conjuntament han sigut:


Presentació a la Biblioteca de Palafrugell del llibre Justícia de Pau, d'Albert Juanola

Imatge 3. Presentació a la Biblioteca de Palafrugell del llibre Justícia de Pau, d'Albert Juanola


4.2 Exposicions de Festa Major

En la línia de donar difusió a la documentació conjunta i fer-ho d'una forma atractiva, els dos serveis es van proposar fer actuacions amb motiu de la Festa Major aprofitant l'espai del vestíbul de la Biblioteca i la seva alta concurrència durant l'estiu. S'han treballat conjuntament tres exposicions de temàtica local: "Els programes de Festa Major de Palafrugell de 1920 al 2007" (juliol 2007), "Els gegants de Palafrugell"8 (juliol 2008) i "La premsa local digitalitzada" (juliol 2010). El format que s'utilitza per les exposicions és senzill: plafons de cartró- ploma fàcils de muntar. El muntatge fàcil fa viable el préstec de l'exposició a altres entitats que les sol·licitin.


Ball de gegants al pati de la Biblioteca de Palafrugell. Acte inaugural de l'exposició conjunta al voltant dels gegants de Palafrugell (2008)

Imatge 4. Ball de gegants al pati de la Biblioteca de Palafrugell. Acte inaugural
de l'exposició conjunta al voltant dels gegants de Palafrugell (2008).


4.3 Gimcana Cultural, panera cultural

Com a activitat dirigida al públic familiar, la Biblioteca organitza des del 2009 cada primavera una Gimcana cultural en família. Les famílies participants han d'aconseguir un dels reptes dins l'Arxiu Municipal. És un dels actes de les Festes de Primavera de Palafrugell que es celebren durant el mes de maig i que històricament substituïen els carnavals prohibits pel franquisme.

Igualment, per Nadal la Biblioteca organitza la Panera cultural, un sorteig de serveis i productes culturals. L'Arxiu Municipal és una de les entitats que hi participa, aportant els últims volums d'edició local i la visita guiada al servei.


4.4 Premi de narrativa curta Festa Major de Palafrugell

Amb la intenció de recuperar un antic premi literari de Festa Major, estimular la creativitat literària entre escriptors adults i joves i col·laborar en la Festa Major, es va proposar conjuntament aquesta iniciativa a la Unitat de Publicacions de l'Ajuntament. La primera edició va ser l'any 2010: els textos es recullen a la Biblioteca, el jurat està format per membres del Club de lectura, els textos guanyadors es publiquen al Programa de la festa editat per la Revista de Palafrugell i l'Ajuntament, i l'acte de proclamació dels guanyadors i presentació del programa té lloc a la Biblioteca.


5 Conclusions

Algunes de les conclusions a les que hem arribat durant aquest temps de treball conjunt són les següents:


Data de recepció: 15/11/2011. Data d'acceptació: 05/12/2011.
Notes

1 Blog de la Biblioteca de Palafrugell (2011) <http://bibpalafrugell.blogspot.com/2011/03/10-anys.html> [Consulta 01/10/2011].

2 Vegeu: http://vimeo.com/32307281 [Consulta 28/11/2011].

3 Catàleg a: Figarola, David. (2005) "El foment de la lectura: els llibres dels Servites d’Empúries i la Biblioteca Popular de Palafrugell". Publicacions de l’Institut d’Estudis del Baix Empordà. Vol. 24.

4 Catàleg Argus de biblioteques públiques de Girona, Lleida, Tarragona i Terres de l’Ebre (2011) <http://argus.biblioteques.gencat.cat/iii/encore/home?lang=cat>> [Consulta: 01/10/2011].

5 Ajuntament de Palafrugell (2011) <http://www.palafrugell.cat> [Consulta: 01/10/2011]. Arxiu de Palafrugell (2011) <http://palafrugell.cat/portal/images/pdf/arxiu_municipal/arxiu_fons_centre_fraternal.pdf> [Consulta: 01/10/2011].

6 Maruny, Lluís. (2010) Catalogació de la Biblioteca del Centre Fraternal de Palafrugell (1887-1939). <http://www.bibgirona.cat/biblioteca/palafrugell/pages/cataleg> [Consulta: 01/10/2011].

7 Pla d’actuació basat en la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial, desenvolupada pel Decret 369/2004, de 7 de setembre.

8 Blog de la biblioteca de Palafrugell (2011) <http://bibpalafrugell.blogspot.com/2008/07/de-colors.html> [Consulta: 01/10/2011]. Ajuntament de Palafrugell (2008) <http://palafrugell.cat/portal/images/pdf/arxiu_municipal/expo_gegants.pdf> [Consulta: 01/10/2011].