Ús de la tecnologia mòbil a les biblioteques públiques peruanes: com anem?

Figura 1. Aplicació BNP Digital. Font: Biblioteca Nacional del Perú

Les biblioteques públiques evolucionen d’acord amb el desenvolupament de les tecnologies del moment; inicialment es van fer servir ordinadors per a l’automatització dels serveis, després va venir l’ús del web i ara hi ha els dispositius mòbils. Les tecnologies mòbils han aportat un ecosistema variat d’aplicacions d’interacció i difusió de la informació; un dels elements d’aquest ecosistema és el telèfon intel·ligent: els atributs i les característiques que té són molt amplis i l’ús que se’n fa està plenament consolidat. En aquest article s’analitzen les aportacions de la tecnologia mòbil en els serveis bibliotecaris i s’identifiquen els tipus d’aplicacions que es poden implementar; a més, es mostren algunes experiències que s’han portat a terme a les biblioteques públiques peruanes. Com a resultat d’aquest estudi, s’obté que l’explotació d’aquesta tecnologia és molt escassa, malgrat el consum elevat que la població fa dels dispositius mòbils. Per tant, s’identifiquen els passos que les biblioteques han de fer per engegar un pla de tecnologia mòbil. — The new technologies are changing the structure of public libraries in Peru. First, libraries introduced computer terminals to help them automate their services, then they began to use the World Wide Web and now they have incorporated a series of mobile devices. Mobile technology has provided Peruvian society with a varied ecosystem of devices to share and disseminate information of all kinds. One of these devices is the smartphone, whose wide range of features has consolidated its presence in people’s lives. This article analyses the contribution that mobile technology is making to library services, identifying the types of application that could be used there and reporting on some of the projects undertaken to incorporate this technology into the Peruvian public library system. The results show that libraries could make greater use of mobile technology than they do, given the general public’s consumption of mobile devices. With this in mind, the article identifies the steps libraries need to take to initiate a technology plan. — Las bibliotecas públicas evolucionan conforme al desarrollo de las tecnologías del momento; inicialmente se emplearon ordenadores para la automatización de los servicios, luego el uso de la web y ahora los dispositivos móviles. Las tecnologías móviles han aportado un variado ecosistema de aplicaciones de interacción y difusión de la información; uno de ellos es el teléfono inteligente, sus atributos y características son amplios y su uso está plenamente consolidado. En este artículo se analizan los aportes de la tecnología móvil en los servicios bibliotecarios y se identifican los tipos de aplicaciones que se pueden implementar. Además, se muestran algunas experiencias realizadas en las bibliotecas públicas peruanas. En el presente estudio se obtiene como resultado una escasa explotación de esta tecnología, a pesar del alto consumo de la población de estos dispositivos. Por tanto, se identifican los pasos que las bibliotecas deben tomar para iniciar un plan de tecnología móvil.