Subscripció a la revista BiD

Butlletí de BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació