Revista BiD: publicació del número 31 (desembre 2013)

Ens complau informar-vos de la publicació del número 31 de la revista
“BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació"
(http://www.ub.edu/bid), corresponent a desembre de 2013.
 
El número està dedicat al tema de la “La Qualitat de la Informació a Internet” i ha estat coordinat per Lluís Codina i Rafael Pedraza. Aquesta es la seva taula de continguts:
 
Tribuna
La qualitat de la informació al web || Michael Buckland
 
Articles
Iniciatives de difusió de qualitat a Internet dels museus i les col•leccions museogràfiques de Catalunya || Joan-Isidre Badell, Miquel Térmens
Qualitat dels llocs web turístics oficials de les comunitats autònomes espanyoles || José Fernández Cavia, Sara Vinyals Mirabent, Marina López Pérez
Educació digital i comportament responsable: tractaments de referència per millorar la qualitat de la informació medicosanitària a Internet || Carme Hernández-Rabanal
Els serveis 1.0 i 2.0 a les biblioteques públiques en línia dels municipis de Bizkaia (Euskadi) || María Antonia Ovalle Perandones, Sonia Guardado García
Ús, acceptació i expectatives del llibre electrònic en una biblioteca de recerca || Irene-Sofía Romero-Otero, Esperanza Iglesias-Fernández, Elea Giménez-Toledo
La consulta de mapes conceptuals: estudi mitjançant el seguiment de la mirada || Cristòfol Rovira
 
Experiències i anàlisis
Responsive web design: disseny multidispositiu per millorar l'experiència d'usuari || Daniel González, Mari-Carmen Marcos
Implementació tècnica d'una eina "clica i escolta" al Moodle. Prova pilot a la Universitat de Barcelona || Daniel Granados Montells, Mireia Ribera Turró
Estratègies de formació i informació per implantar l'OpenCourseWare a la Universitat de València. Participació dels usuaris potencials en el procés || Lourdes Margaix-Fontestad, Aurora González-Teruel, M.ª Francisca Abad-García
 
Ens agradaria recordar també que el proper número (número 32, juny de 2014) se centrarà en la formació i la professió, entès en el seu sentit més ampli. Aquest nou número comptarà com a editores convidades amb les doctores Virginia Ortiz-Repiso i Ana Reyes , ambdues professores del Departamento de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad Carlos III de Madrid.
 
La professió es veu sotmesa a continus canvis, causats fonamentalment, per l'evolució de les tecnologies que propicien noves tasques i nous serveis. Analitzar, avaluar i replantejar la formació de l'especialista en informació no és una cosa nova, ho hem de fer periòdicament per detectar mancances i oportunitats. Aquest monogràfic pretén analitzar la situació actual i les perspectives dels actuals i futurs professionals .
Coordinadores: Virginia Ortiz-Repiso y Ana Reyes
Instruccions autors: http://www.ub.edu/bid/instrucc.htm
 
Rebeu una cordial salutació,
 
Candela Ollé i Mario Pérez-Montoro
Directors
Revista “BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació"