Revista BiD: publicació del número 39 (desembre 2017)

 

A l'equip de la revista BiD ens complau informar-vos de la publicació del número 39 de la revista “BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació" (http://bid.ub.edu), corresponent a desembre de 2017. 

El número està dedicat a Ètica en l’ús i comunicació de la informació en entorns professionals, acadèmics i de recerca i ha estat coordinat Concepción Rodríguez Parada i Rubén Comas. Aquesta es la seva taula de continguts:

Número 39 (desembre 2017)

Tribuna

Tercer sector, ètica i compromís social || Lluís Toledano Gaju

De la postveritat a la postètica || Salvador Alsius

Articles

Anàlisi no tan breu de l'estat actual de l'ètica de la informació: ètica de la ignorància, informació incompleta, falsa i falsejada i altres formes d'engany i incompetència || Thomas J. Froehlich

Els conflictes d'autoria en les revistes del Journal Citation Reports (JCR). Criteris ètics en les revistes d'educació || Jesús Díaz-Campo; Francisco Segado-Boj

Percepcions del professorat amb relació al plagi dels estudiants universitaris: revisió de la bibliografia || Debora Gottardello; Maria del Mar Pàmies; Mireia Valverde

Sense notícies de corrupció: la informació periodística sobre corrupció en els webs municipals ||Juan Luis Manfredi-Sánchez; José María Herranz de la Casa; Marta Corcoy Rius; Juan Ignacio Cantero de Julián

La llibertat intel·lectual com a dret humà: la funció de les biblioteques en una societat democràtica|| Valerie Nye

Ètica de la informació mèdica en la indústria farmacèutica: recomanacions a partir de la primera "Guía de buenas prácticas de información médica en la industria farmacéutica española" || Mónica Rojo; Elena Guardiola

Experiències i anàlisis

Bones pràctiques a les biblioteques de la UAB per evitar el plagi || Marina Carbonell Ferrando

Deu propostes per a evitar el plagi entre els estudiants universitaris || Damià Gil-Cano; Brigit Nonó Rius; Isabel Planas-Campistol

Qüestions ètiques per a la recerca en ciències socials. Context internacional i català, i experiència i protocol de treball amb els equips de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) ||Pablo Gómez-Domínguez

Preservació digital distribuïda: lliçons d'experiències internacionals || David Leija; Miquel Térmens

Ens agradaria recordar també que tenim oberta una convocatòria d’articles temàtics:

Número 41 (desembre 2018)
Temàtica: El control de la informació en la producció de coneixement avui
Coordinadors: José Luis de Vicente (Sónar + D) i Jordi Sánchez-Navarro (UOC)
Termini de recepció d'originals: juny de 2018
Instruccions per als autors: http://bid.ub.edu/instruccions-als-autors

Rebeu una cordial salutació,
Mario Pérez-Montoro i Candela Ollé
Directors