'Yo creo que El Greco se está 'hasiendo' la 'vistima''. Transmèdia i 'storytelling' en el TikTok del Museu del Prado

Objectius: l'article mira d'analitzar l'estratègia emprada pel Museu del Prado per a arribar a nous públics mitjançant el seu perfil de TikTok.

Metodologia: es proposa una doble metodologia: d'una banda, quantitativa, basada en la tècnica d'anàlisi de xarxes socials (AXS) per a mesurar relacions i fluxos en les relacions i en les mètriques d'usuaris i xarxes socials, i de l'altra, qualitativa, basada en una anàlisi de contingut dels diferents vídeos que el Museu del Prado ha pujat al seu perfil de TikTok.

Resultats: com a resultat de l'anàlisi quantitativa descobrim que el perfil de TikTok del Museu del Prado és un dels principals perfils de museus del món, amb diversos vídeos virals i centenars de milers d'interaccions. Al seu torn, l'anàlisi qualitativa ens mostra una sèrie de característiques compartides pels vídeos del perfil que poden sintetitzar-se en tres paràmetres: contingut pedagògic, to informal i estampes recognoscibles pel públic. Finalment, s'observa que el perfil de TikTok segueix l'estratègia de visibilitzar la part oculta que està present en les exposicions del museu.