Mercat de treball en informació i documentació i crisi econòmica a Espanya: una aproximació a partir de les ofertes publicades a la IweTel entre 2008 i 2013

Nombre d'ofertes per any

Objectiu: analitzar les ofertes d’ocupació publicades a la llista de correu IweTel des de l’inici de la crisi el 2008 fins a desembre de 2013, per veure les característiques d’aquestes convocatòries, quant al nombre, els llocs que demanen i els requisits per als candidats.

Metodologia: anàlisi estadística de diferents aspectes de les ofertes d’ocupació que, en moltes ocasions, s’han hagut de normalitzar i sistematitzar perquè es puguin tractar.

Resultats: la caiguda de l’ocupació en aquests sis anys estudiats (2008-2013) es fa evident, ja que passa de 190 ofertes publicades en el primer any a 35 de l’últim. Una altra característica que s’ha detectat és la precarietat d’aquestes convocatòries, sobretot pel que fa a la durada de les feines ofertes. L’organisme tipus convocant és una empresa de serveis documentals amb seu a Madrid que demana catalogadors. L’estudi té la fortalesa que la IweTel és la llista de distribució més important en informació i documentació a Espanya, però també té la debilitat que els organismes convocants, que generalment utilitzen aquest mitjà de difusió, són generalment privats i coneixen el sector, motiu pel qual no apareixen, o si ho fan és en menor mesura, ofertes d’altres tipus d’empreses. — Objective: This paper analyses the number, nature and conditions of job offers in the job listings published by the internet forum IweTel during the period January 2008-December 2013.

Methodology: The characteristics of job offers were analysed using statistical analysis. In many cases, the data had to be normalized before it could be used.

Results: Employment in information and documentation clearly fell during the six-year period studied, from 2008 when a total of 190 job offers were listed, to 2013 when that figure had dropped to 35. The precarity of the labour market was also noted, especially in the length of employment time offered. The organization that most frequently used the forum was typically a document service company with headquarters in Madrid, and the jobs most frequently advertised were for professionals in cataloguing. The IweTel forum was considered a valuable source of data because it has the largest mailing list for information professionals in Spain; its disadvantage was that IweTel is most frequently used by private ventures who are familiar with the sector, while other types of company advertise there less frequently or not at all.