BID: textos universitaris de Biblioteconomia i Documentació

Número 7, desembre 2001


Informe de la 67a IFLA Council and General Conference (Boston, 16–25 d'agost de 2001) i de la reunió satèl·lit de la Secció de Gestió i Màrqueting de l'IFLA (Quebec, 15–16 d'agost de 2001)


Àngels Massísimo i Sánchez de Boado

Facultat de Biblioteconomia i Documentació
Universitat de Barcelona


Aquest informe comprèn dues activitats: la primera va tenir lloc els dies 15 i 16 d'agost a Quebec, i consistí en un col·loqui satèl·lit titulat “La formation et la recherche sur le marketing et la gestion de la qualité en bibliothèque”; la segona fou el Congrés de l'IFLA pròpiament dit, que se celebrà al Hynes Convention Center de Boston entre el 18 i el 24 d'agost.


1  El Col·loqui sobre formació i recerca en màrqueting i gestió de la qualitat

Aquest col·loqui, organitzat per la Secció de Gestió i Màrqueting de l'IFLA,1 i adreçat especialment als bibliotecaris i docents dels països en desenvolupament, se celebrà a les sales de conferències de l'hotel Château Laurier, al centre històric de la ciutat de Quebec. Hi assistiren un centenar de persones, procedents de 43 països, moltes de les quals gràcies a beques de diferents institucions. Cal destacar que dos dels oradors hi presentaven la seva primera comunicació en un acte de l'IFLA després d'haver assistit l'any passat, per primer cop, al taller precongressual de màrqueting de biblioteques que la Secció de M&M va organitzar a Haifa.

El col·loqui, que es va desenvolupar indistintament en francès i anglès amb traducció simultània, es va estendre al llarg de dos dies complets, en àmbits de treball següents:

En total, van presentar-se vint-i-quatre comunicacions, en sessions monogràfiques, a més d'una exposició de fotografies sobre “El bibliocamell a Nigèria”, muntada per un dels participants novells, autor, així mateix, d'una comunicació sobre màrqueting de biblioteques i serveis d'informació a les àrees rurals dels països en desenvolupament.3

Altres activitats professionals que vam tenir l'oportunitat de fer durant aquests dies van ser, en primer lloc, una visita a la biblioteca del Parlament de Quebec —incloent-hi una visita guiada per l'hemicicle i les sales dels diferents serveis— i, en segon lloc, una altra visita, en aquest cas a la biblioteca pública Gabrielle Roy, biblioteca central urbana del Quebec, l'administració de la qual està cedida a una empresa que té amb l'Ajuntament del Quebec un contracte de gestió dels serveis bibliotecaris de tota la seva xarxa de biblioteques públiques. Allà vam poder constatar l'eficàcia d'uns serveis bibliotecaris íntegrament externalitzats, però també alguns aspectes, sorprenents per a nosaltres, de cobrament de serveis als quals, en el nostre àmbit, no estem habituats.

Finalment, bona part dels participants al col·loqui del Quebec, que assistíem també com a delegats al Congrés de Boston, vam viatjar plegats cap a aquesta ciutat, en un microbús, el dia 17 d'agost. Aquest viatge, que va ser una nova ocasió de convivència i relacions públiques entre els membres de la Secció de M&M i altres persones interessades, ens va proporcionar l'oportunitat, a més, de visitar la biblioteca pública de Plymouth (New Hampshire), així com la del Plymouth State College d'aquesta mateixa població; val a dir que, tant l'una com l'altra, van causar-nos una forta impressió per la seva vitalitat, en una població d'aproximadament 6.000 habitants.4


2  El 67è Congrés de l'IFLA

El congrés de l'IFLA va tenir lloc al Hynes Convention Center de Boston entre els dies 18 i 24 d'agost. Aquest informe se centrarà en les activitats que hi va desenvolupar la Secció de M&M i que, en l'àmbit d'aquest congrés, van ser dues reunions del Comitè Permanent, per tal de realitzar-hi treball intern, i quatre sessions públiques sobre diferents continguts relacionats amb la temàtica de què s'ocupa la secció, més una vetllada social. Val a dir que, seguint la norma habitual, tant les reunions de treball del Comitè Permanent com, per descomptat, la vetllada social s'anunciaren públicament i acolliren l'assistència de moltes persones que, de moment, no pertanyen a la Secció.


Reunions de treball

El Comitè Permanent va celebrar dues reunions, una al començament (dissabte 18 d'agost) i l'altra en acabar el congrés (divendres 23 d'agost).

En la primera reunió es va repassar breument l'estat general dels assumptes tractats a Viena durant la trobada d'hivern del Comitè;5 a banda de les qüestions de funcionament, els aspectes més importants van ser:

A més de concretar alguns aspectes que van quedar pendents al primer dia, la segona reunió del Comitè Permanent (divendres dia 23) va servir per tractar dels temes següents:


Sessions obertes

La Secció va organitzar a Boston, dins les sessions del congrés, les següents activitats obertes a tots els delegats:


Vetllada social

Finalment —igual com l'any passat a Jerusalem—, la Secció va voler acabar, també enguany, les seves activitats del congrés amb un sopar informal obert a tots els delegats i acompanyants que hi volguessin participar. Entre les persones que es van apuntar a sopar amb nosaltres, vam tenir el goig de comptar amb Maurice B. Line, ja conegut dels bibliotecaris catalans per les seves diverses estades i la disponibilitat que sempre ha mostrat per col·laborar amb el nostre col·lectiu.

Com a resum, podríem dir que tant el congrés com el col·loqui satèl·lit han estat ben profitosos i que s'hi han posat de manifest les necessitats i projectes, però també les realitzacions i l'entusiasme del col·lectiu bibliotecari internacional. Si haguéssim de posar-hi un inconvenient, seria la poca representació que alguns sectors bibliotecaris catalans hi han tingut: una autèntica llàstima, perquè —un cop més— s'ha pogut constatar a Boston que les aportacions —tant teòriques com pràctiques— que s'hi podien haver fet des de Catalunya haurien estat perfectament a l'altura de les dels millors professionals dels diferents països, i haurien servit, d'altra banda, per a un objectiu realment difícil en un fòrum internacional com aquest: fer visibles un país i un col·lectiu que, sovint, no reïxen a fer-se conèixer de la manera que ho mereixeria el seu nivell bibliotecari.

Notes

1   A partir d'ara, l'anomenarem Secció de M&M, tal com, generalment, és coneguda dins de l'IFLA.

2   Els textos de les comunicacions poden consultar-se en paper a: La formation et la recherche sur le marketing et la gestion de la qualité en bibliothèque = Education and research for marketing and quality management in libraries: colloque satellite... Québec, 14-16 Août 2001: Textes des conférences... [S. p. i.: Québec: IFLA Section of Management & Marketing, 2001], 316 p.

3   V. Daniel Ruheni, “Marketing to libraries and information centres in rural areas of developing countries: the African scenario”, op. cit., p. 247–257.

4   En realitat, la població té 3.000 habitants censats; els altres 3.000 són, en certa manera, “transeünts”, perquè es tracta dels estudiants del college.

5   Podeu veure'n la informació al núm. 6 de BiD, a l'adreça http://bid.ub.edu/06massi2.htm.

6   Cfr. Miriam H. Tees, “Teaching management to information professionals: a practical approach: guidelines for instructors”, IFLA Journal, vol. 19, núm. 3 (1993), p. 292–321.

7   La procedència dels oradors corresponia a les biblioteques nacionals de: Itàlia (Roma), Holanda, Letònia, Singapur, Escòcia, Austràlia, Bèlgica, Library of Congresss, Nova Zelanda i França.

8   Market és una llista de discussió sobre màrqueting i relacions públiques a tot tipus de biblioteques (Market@infoserv.bnc-nlc.ca).