Selecció de fonts en línia sobre història de l'art i arquitectura


Ramon Soler i Fabregat

Biblioteca General i Hemeroteca General
Universitat Autònoma de Barcelona

ramon.soler@uab.es

Resum [Abstract] [Resumen]

Recull comentat de recursos en línia sobre història de l'art i arquitectura estructurat en quatre apartats: tipologies —portals, bibliografies corrents, catàlegs bibliogràfics, diccionaris i terminologies, directoris i cercadors, i grans galeries virtuals—, tècniques —arquitectura i urbanisme, dibuix i gravat, i miniatura—, art europeu —món clàssic, Espanya, França, Itàlia, el Regne Unit, el Benelux, Alemanya, Escandinàvia i Hongria— i art extraeuropeu —l'Amèrica del Nord, l'Amèrica Llatina i art oriental.


1 Introducció

L'objectiu d'aquesta ressenya és presentar una relació comentada de portals, bases de dades, repertoris textuals i galeries virtuals que, pel seu volum d'informació, puguin obviar la cerca de documents més específics. No s'inclouen recursos massa monogràfics, ni restringits al mercat artístic actual. Tampoc no s'afegeixen museus singulars, tot i que alguns ofereixen desenes d'imatges en línia; els més importants es poden localitzar fàcilment en els portals i directoris se citen. Els recursos són gratuïts sempre que no s'indiqui el contrari. En aquest segon cas, l'adreça remet a una pàgina amb informació comercial. Quan no s'especifica, l'idioma o els idiomes es dedueixen del títol. Els enllaços han estat verificats a començament de setembre de 2004.


2 Tipologies

2.1 Portals

Tot i que l'article se centra en llocs web que ofereixen informació primària, més que en guies i portals, se n'han fet dues excepcions:

Recursos a Internet d'art i arquitectura <http://hipatia.uab.es/internart/>. Pàgina mantinguda per Ramon Soler. És la més adaptada a l'àmbit cultural català, tot i que s'ha procurat no menystenir cap tema, país ni època. Inclou uns 3.000 enllaços classificats per matèries, més un índex geogràfic (mapes tàctils) i un índex alfabètic d'artistes. Tots els recursos que se citen en aquest article hi surten.

Médiathèque du Musée d'art contemporain de Montréal <http://media.macm.org/>. Inclou un extens repertori de llocs web especialitzats en art contemporani. Disponible en francès i anglès.


2.2 Bibliografies corrents:

Generalment, les bibliografies corrents recullen llibres i articles.

Art full text (HW Wilson, Nova York) <http://www.hwwilson.com/databases/artindex.cfm>. De pagament. És la bibliografia d'art més generalista. Correspon a la publicació impresa Art index. Indexa 450 revistes, des de 1929. Des de 1997 ofereix enllaços al text complet dels articles.

BHA: Bibliographie de l'histoire de l'art = Bibliography of the history of art (CNRS/INIST, Vandoeuvre-les-Nancy, i Getty Research Institute, Los Angeles) <http://www.inist.fr/PRODUITS/bha.php>. De pagament. Indexa 2.000 revistes, des de 1991. Art europeu i americà des del Baix Imperi Romà. Més de 300.000 referències. Per a la bibliografia no anglosaxona, és més útil que el recurs anterior.

Sumarios ISOC - Arte (CSIC/CINDOC, Madrid) <http://bddoc.csic.es:8080/ISOCART/BASIS/isocart/web/docu/SF>. Buida 260 revistes i obres col·lectives publicades a Espanya. Unes 40.000 referències. Correspon a: Índice español de humanidades. Serie A, bellas artes. Només inclou la referència bibliogràfica. La versió completa de la base de dades —amb descriptors i resum— i el formulari de cerca més detallat són de pagament.

ARTbibliographies modern (Cambridge Scientific Abstracts, Bethesda, Maryland) <http://www.csa.com/csa/factsheets/artbm.shtml>. De pagament. Bibliografia sobre arts plàstiques, fotogràfiques i escèniques del segle XIX en endavant. Unes 290.000 referències, de 1974 en endavant.

Avery index to architectural periodicals (Avery Architectural & Fine Arts Library, Nova York) <http://www.rlg.org/en/page.php?Page_ID=168&dataGo.x=18&dataGo.y=13>. De pagament. Arquitectura, urbanisme i interiorisme. Buida 400 revistes. Unes 550.000 referències, de 1741 en endavant.

AATA online: Abstracts of international conservation literature (Getty Conservation Institute, Los Angeles) <http://aata.getty.edu/>. Correspon a: Art and archaeology technical abstracts. Especialitzat en conservació i restauració de béns culturals. Buida 470 revistes. Unes 100.000 referències.

BCIN: Conservation information network = Réseau d'information sur la conservation <http://www.bcin.ca/>. Unes 200.000 referències. Abast semblant al recurs anterior.


2.3 Catàlegs bibliogràfics

Generalment, els catàlegs bibliogràfics només recullen llibres.

National Art Library (Victoria and Albert Museum, Londres) <http://www.nal.vam.ac.uk/>. La fins ara biblioteca d'art més gran del món (amb un milió de llibres) té informatitzada aproximadament la meitat del catàleg.

RIBA Library (Royal Institute of British Architects, Londres) <http://www.architecture.com/go/Architecture/Reference/Library_897.html>. A més de monografies, acumula també els articles que recull la revista Architectural periodicals index. En conseqüència, ofereix de franc gran part del material de pagament de l'Avery index to architectural periodicals.

La bibliothèque de l'Institut National d'Histoire de l'Art <http://www.inha.fr/bibliotheque/>. De la fusió de diverses biblioteques de París, en resulta la biblioteca d'art més important del món, amb 1.340.000 documents i 532.000 registres informàtics.

Virtueller Katalog Kunstgeschichte (Universität Karlsruhe, Karlsruhe) <http://www.ubka.uni-karlsruhe.de/vk_kunst.html>. Cerca simultània a diverses biblioteques especialitzades d'Alemanya, d'Itàlia, de França, dels Països Baixos i de Suïssa. Destaquen les dels instituts alemanys d'art i arqueologia de Florència i Roma. Menú en alemany, anglès, francès i italià.

Getty provenance index databases (Getty Research Institute, Los Angeles) <http://piedi.getty.edu/>. Base de dades sobre col·leccionisme històric. Buida inventaris i catàlegs antics, tot rastrejant els propietaris successius d'obres d'art fetes per artistes occidentals dels segles XVI–XIX.


2.4 Diccionaris i terminologies

Art and architecture thesaurus (Getty Vocabulary Program, Los Angeles) <http://www.getty.edu/research/conducting_research/vocabularies/aat/>. Tesaurus multinivell de termes tècnics, molt detallat i interactiu. No inclou noms propis ni iconografia. Sense definicions ni il·lustracions.

ArtLex. Per Michael Delahunt <http://www.artlex.com/>. Glossari de 3.600 termes anglesos sobre tots els aspectes de l'art (excepte noms d'artistes), amb definicions, enllaços externs i moltes il·lustracions.

Grove dictionary of art online (Grove, Nova York) <http://www.groveart.com>. De pagament. Correspon al diccionari enciclopèdic en 34 volums, el més important sobre la matèria (tècniques, artistes, països, etc.).

Union list of artist names (Getty Vocabulary Program, Los Angeles) <http://www.getty.edu/research/conducting_research/vocabularies/ulan/>. Repertori mundial d'artistes, amb indicació del lloc i de la data de naixement i mort, i la forma del nom acceptada i les diverses variants.

Iconclass (Universiteit Utrecht) <http://www.iconclass.nl/>. Sistema decimal de classificació de temes artístics, especialment pensat per a fototeques i bases de dades. Es pot recórrer jeràrquicament o mitjançant paraules clau en anglès.


2.5 Directoris i cercadors

International directory of art libraries (IFLA Section of Art Libraries) <http://iberia.vassar.edu/ifla-idal/>. Adreces i enllaços a les pàgines web de 3.000 biblioteques d'art, arquitectura i arqueologia.

International directory of design (Penrose Press, San Francisco) <http://www.penrose-press.com/idd/>. Directori molt extens, classificat per categories i països. Per design entenen tota mena de professions artístiques i relacionades amb l'art de projectar.

MUSÉE: Museums and universities supporting educational enrichment <http://www.musee-online.org/>. Inclou unes 37.000 fitxes de museus i col·leccions, la major part sense l'enllaç a les pàgines web corresponents.

WLMP: Virtual library museums pages (International Council of Museums) <http://www.gti.ssr.upm.es/~vlmp/>. Possiblement el directori de pàgines web de museus més complet.

Artcyclopedia <http://www.artcyclopedia.com/>. En part, és un portal de recursos, i en part un cercador que indexa uns 1.200 llocs web i cerca 125.000 obres de 8.500 artistes.

World wide arts resources <http://www.wwar.com/>. Cercador especialitzat en comerç d'art contemporani. També té una secció, “Art history”, que permet cercar 200.000 imatges de 22.000 artistes.


2.6 Grans galeries virtuals

Les galeries virtuals són recursos que apleguen imatges d'originals d'art, guardats en indrets diferents.

AMICO: Art Museum Image Consortium <http://www.amico.org/>. Ofereix unes 115.000 imatges de peces de museus dels Estats Units, del Canadà i del Regne Unit, en petit format. Cerca simple per –paraula clau. La base de dades desenvolupada i l'opció de visualitzar a pantalla completa són de pagament.

ARTstor (Andrew W. Mellon Foundation) <http://www.artstor.org/>. De pagament. Recull de grans repertoris visuals, pensat com a suport a universitats i organismes de recerca. Inclou les col·leccions següents: Huntington Archive of Buddhist and Related Art, Illustrated Bartsch (gravats occidentals), Mellon International Dunhuang Archive, Museum of Modern Art Architecture and Design Collection i altres repertoris més generals. 300.000 imatges (tot i que està previst arribar a les 500.000). En nou idiomes.

ArtServe (Australian National University, Canberra) <http://rubens.anu.edu.au/>. Recull de repertoris fotogràfics, generalment agrupats per països, però d'extensió desigual. Per períodes, predominen els arts grecoromà, islàmic i oriental; per tècniques, l'arquitectura i el gravat; per països, Itàlia. Sistema de cerca i de visualització una mica feixuc. Unes 200.000 imatges, de bona qualitat.

World art treasures = À la rencontre des trésors d'art du monde (Fondation Jacques-Edouard Berger, Lausana) <http://www.bergerfoundation.ch/>. Semblant a l'anterior, però millor organitzat i presentat. Inclou monogràfics sobre artistes i monuments. Especialment ric en art asiàtic. Unes 100.000 imatges, d'una qualitat excel·lent.

Web gallery of art. Per Emil Kren i Daniel Marx . Pintura i escultura europea, 1200–1700. Unes 10.500 imatges de gran qualitat, organitzades per guies temàtiques o biografies d'artistes. Presentació excel·lent i consulta fàcil. Ideal per a cursos monogràfics i presentacions en públic.

World heritage tour (UNESCO) <http://www.world-heritage-tour.org/>. Vistoses imatges en 360° de llocs declarats patrimoni de la humanitat. En construcció.

Index of Christian art (Princeton University, Nova Jersey) <http://ica.princeton.edu/>. De pagament. Repertori d'art cristià c. 200–1400. Sistema de cerca potent, especialment pel que fa a iconografia. Es poden consultar 20.000 obres, amb 70.000 imatges.

Index of Jewish art (Center for Jewish Art, Jerusalem) <http://www.hum.huji.ac.il/CJA/>. En preparació. Tindrà una estructura semblant al recurs anterior.


3 Tècniques

3.1 Arquitectura i urbanisme

ArchINFORM <http://www.archINFORM.de/>. Fitxa descriptiva i imatges d'uns 12.000 edificis, principalment del segle XX.

Great buildings collection <http://www.greatbuildings.com/>. Galeria d'edificis, alguns en visió tridimensional.

SPIRO (University of California, Berkeley) <http://www.mip.berkeley.edu/query_forms/browse_spiro_form.html>. Base de dades de 63.000 diapositives d'arquitectura, que es poden visualitzar en petit format.

Vitruvio <http://www.vitruvio.ch/>. Base de dades d'arquitectes, guia de recursos i motor de cerca.


3.2 Dibuix i gravat

Gravats i estampes (Biblioteca de la Universitat de Barcelona) <http://www.bib.ub.es/www7/7res6.htm>. Base de dades de 8.000 gravats, amb descripció bibliogràfica i imatge. També consultable com a part del catàleg general de la biblioteca.

Inventaire du Département des Arts Graphiques (Musée du Louvre, París) <http://arts-graphiques.louvre.fr/>. Actualment, el repertori textual i gràfic més gran sobre la matèria. Inclou 140.000 registres d'obres (en gran part amb imatge) i 4.500 fitxes d'artistes.

Estampes de la Bibliothèque Municipale de Lyon <http://sgedh.si.bm-lyon.fr/dipweb2/esta/estampes.htm>. En construcció. Contindrà desenes de milers d'imatges.

Ambrosiana archive (University of Notre Dame, Indiana) <http://www.nd.edu:80/~italnet/AMBROS/>. 7.000 dibuixos de la Biblioteca Ambrosiana (Milà).

IMAGO: Catalogo collettivo di opere grafiche della regione Emilia-Romagna (Istituto per i Beni Culturali, Bolonya) <http://www.ibc.regione.emilia-romagna.it/imagopre.htm>. Unes 100.000 descripcions i 10.000 imatges de gravats guardats a museus, arxius i biblioteques de Bolonya i ciutats properes.

Druckgraphische Buchillustrationen des 15. Jh. (Bayerische StaatsBibliothek, Munic) <http://mdz.bib-bvb.de/digbib/inkunabeln>. Unes 6.400 xilografies dels incunables de la biblioteca, que hostatja la col·lecció més important del món. Sistema de cerca en alemany i anglès. La Bibliothèque Nationale de France té en preparació una base de dades semblant, ICONO15.


3.3 Miniatura

Mandragore (Bibliothèque Nationale de France, Département des Manuscrits, París) <http://mandragore.bnf.fr/>. Està previst que sigui el recurs més extens sobre miniatura (la biblioteca té el fons de miniatures medievals més gran del món). Actualment, consta de 100.000 registres i 15.000 imatges.

Enluminures (Institut de Recherche et d'Histoire des Textes, París i Orleans) <http://www.enluminures.culture.fr/>. Imatges de manuscrits de biblioteques municipals franceses. En construcció; actualment, s'hi visualitzen 14.000 miniatures.

Liber floridus (Institut de Recherche et d'Histoire des Textes) <http://liberfloridus.cines.fr/>. Imatges de manuscrits de biblioteques universitàries franceses. En construcció; actualment, s'hi visualitzen 33.000 miniatures.

Base enluminures (Bibliothèque Municipale de Lyon) <http://sgedh.si.bm-lyon.fr/dipweb2/phot/enlum.htm>. Imatges de 12.000 miniatures.

Medieval illuminated manuscripts (Koninklijke Bibliotheek & Museum Meermanno, l'Haia) <http://www.kb.nl/kb/manuscripts/>. Base de dades amb 11.000 miniatures. Té un sistema de recerca iconogràfica força desenvolupat. Imatges de gran qualitat.

Una part de les miniatures de la British Library poden visualitzar-se en els dos recursos esmentats més avall, sota l'epígraf “4.5 El Regne Unit”.


4 Art europeu

4.1 Món clàssic

Perseus (Tufts University, Massachusetts) <http://www.perseus.tufts.edu/>. Recurs integral i altament interactiu sobre la Grècia clàssica, i en part sobre el món romà. En total, inclou 57.000 imatges, amb descripcions extenses.

Beazley archive (University of Oxford) <http://www.beazley.ox.ac.uk/>. Base de dades de 65.000 peces de ceràmica grega, amb 17.000 imatges. Es pot consultar de manera general, navegant (gran públic), o fent cerques avançades (cal registrar-s'hi, gratuïtament).


4.2 Espanya

Les competències en gestió cultural estan generalment transferides als departaments de cultura de les comunitats autònomes, però la informació que ofereixen en línia, en matèria de documentació del patrimoni, és desigual.

Ministerio de Cultura (Madrid) <http://www.mcu.es/>. Documentació administrativa, enllaços a museus de titularitat estatal i inventari d'edificis protegits, amb fitxa sumària i sense imatges.

Ars virtual (Fundación Telefónica, Madrid) <http://www.arsvirtual.com/>. Recurs atractiu sobre edificis espanyols. Nombroses visites virtuals de catedrals, palaus reials i arxius.

Monumentalia <http://www.monumentalia.net/>. Catàleg monumental d'Espanya. El repertori de monuments és d'accés lliure; els comentaris i les imatges, de pagament.

Pintura románica y gótica (Fototeca del Centro de Estudios Históricos del CSIC, Madrid) <http://www.bdcsic.csic.es:8080/fototeca/>. Base de dades amb 7.600 imatges de pintura espanyola mural o sobre taula. Sistema de cerca semblant al de les bases de dades bibliogràfiques del CSIC. La connexió acostuma a fallar.

ARCAT (Centre d'Art Romànic Català, Barcelona) <http://www.iecat.net/recerca/programes/HistoricoArqueologica/arcat/>. Documentació intensiva de totes les esglésies romàniques catalanes. Consulta per comarques. En construcció.


4.3 França

És el país clàssic de la gestió cultural centralitzada, principalment a càrrec del Ministère de la Culture et de la Communication.

Ministère de la Culture et de la Communication (París) <http://www.culture.gouv.fr/>. Enorme informació sobre els aspectes més variats: documentació administrativa, delegacions regionals (DRAC), exposicions, extensa guia de recursos, etc. Interessen especialment les cinc bases de dades següents (les quatre primeres tenen una estructura semblant).

Joconde <http://www.culture.gouv.fr/documentation/joconde/fr/pres.htm>. Inventari dels museus francesos. Formulari de cerca potent, especialment pel que fa als temes representats. Inclou uns 172.000 registres (fitxes de pintures, escultures, dibuixos i gravats), amb 42.000 imatges, generalment en color.

Mémoire <http://www.culture.gouv.fr/documentation/memoire/pres.htm>. Documentació visual del patrimoni monumental francès. Inclou uns 270.000 registres (fitxes breus d'edificis), amb 194.000 imatges.

Mérimée <http://www.culture.fr/documentation/merimee/accueil.htm>. Complementa l'anterior. És l'inventari del patrimoni monumental francès. Inclou uns 160.000 registres (fitxes detallades d'edificis), amb 8.000 imatges.

Palissy <http://www.culture.fr/documentation/palissy/accueil.htm>. Inventari del patrimoni mobiliari francès. Cobreix les arts no tractades per Joconde, és a dir: argenteria, ceràmica, armes, tèxtils, mobles i estris varis. Inclou 260.000 registres, amb 15.000 imatges. Permet cercar els temes representats com a decoració dels objectes.

NARCISSE: Network of art research computer image systems in Europe <http://www.culture.gouv.fr/documentation/lrmf/pres.htm>. Malgrat el títol, és una base de dades de quadres tractats pel Laboratoire de Recherche des Musées de France. Inclou 12.000 obres, amb 100.000 fotografies adreçades a la documentació tècnica; per exemple: radiografies, estat dels pigments, identificació de signatures, etc.

Agence Photographique de la Réunion des Musées Nationaux <http://www.photo.rmn.fr/>. Base de dades de 200.000 imatges, en gran part en color, dels museus públics francesos. Cobreix aproximadament el mateix material que Joconde, però amb la funció de comercialitzar les reproduccions, tot i que visualitzar-les a Internet sigui gratuït. En conseqüència, està més desenvolupada la part visual i menys, la part documental.


4.4 Itàlia

El país més ric en art no disposa de gaires repertoris globals. Els sistemes principals de gestió cultural estan descentralitzats, però la cobertura geogràfica i el volum informatiu són desiguals. N'hi ha que depenen de les regions i províncies autònomes. Altres són soprintendenze de titularitat estatal, que poden cobrir una ciutat, una província, una sèrie de províncies o una regió; poden tenir competències en art, arquitectura, arqueologia, etnologia, medi ambient, o combinacions d'aquests àmbits. El millor punt de partida és el Ministerio per i Beni e le Attività Culturali.

Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Roma) <http://www.beniculturali.it/>. A més de la informació administrativa, la secció “I luoghi de la cultura” enllaça amb els organismes públics: soprintendenze, museus, monuments, llocs arqueològics, arxius, biblioteques i teatres.

Fototeca nazionale (Roma) <http://fototeca.iccd.beniculturali.it/>. Base de dades de 52.000 fotos, corresponents a 26.500 objectes, amb 39.000 imatges en blanc i negre d'art i arqueologia a Itàlia. Gran part corresponen a la ciutat de Roma i als Abruços.

Thais <http://www.thais.it/>. Recurs general de ric contingut visual en color, però amb predomini de l'art italià. Inclou monografies sobre períodes, ciutats, artistes, etc.


4.5 El Regne Unit

La gestió i la documentació oficials del patrimoni estan dividides entre Anglaterra, Escòcia i el País de Gal·les.

English heritage (Royal Commission on the Historic Monuments, Londres) <http://www.english-heritage.org.uk/>. Principalment, documentació administrativa.

Images of England (National Monuments Record, Londres) <http://www.imagesofengland.org.uk/>. Complement visual del recurs anterior. Està previst fotografiar 370.000 edificis.

Images online (British Library, Londres) <http://ibs001.colo.firstnet.net.uk/britishlibrary/>. Selecció del fons visual de la biblioteca. Visualització gratuïta, però amb funció comercial. Cal destacar la secció procedent de l'Oriental and India Office.

Collect Britain (British Library) <http://www.collectbritain.co.uk/>. Com el recurs anterior, però adreçat a documentar la vida britànica de l'edat mitjana.

Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Wales <http://www.rcahmw.org.uk/>. Per consultar la base de dades d'edificis, cal registrar-s'hi.

Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Scotland <http://www.rcahms.gov.uk/>. Aproximadament, com l'anterior.

SCRAN (National Museums of Scotland) <http://www.scran.ac.uk/>. Enciclopèdia cultural d'Escòcia (història, arqueologia, monuments, peces de museu, etc.). Versió reduïda gratuïta (inclou imatges en petit format), versió completa de pagament.


4.6 El Benelux

Com que la història artística de Bèlgica i dels Països Baixos està molt relacionada, els dos recursos següents valen per als dos països:

Institut Royal du Patrimoine Artistique = Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium = Royal Institute for the Study and Conservation of Belgium's Artistic Heritage (IRPA/KIK, Brussel·les) <http://www.kikirpa.be/>. És sobretot interessant la base de dades de 850.000 fotografies del patrimoni artístic belga. Aproximadament la meitat estan informatitzades, incloses la fitxa i la imatge (generalment en blanc i negre). Formulari de cerca força potent, amb la part iconogràfica ben desenvolupada.

RKD images (Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie, l'Haia) <http://www.rkd.nl/rkddb/>. Inclou una base de dades de 200.000 artistes neerlandesos i estrangers, des de l'any 1200, i una altra de 60.000 obres d'art neerlandeses i flamenques, dels segles XIV–XIX. Generalment, cada obra incorpora una o dues imatges en color.


4.7 Alemanya

Alemanya és un estat federal sense agència central de gestió del patrimoni cultural, que està atribuïda als länder. A Alemanya, la funció oficiosa de documentació central de l'art la fa l'organisme següent:

Bildarchiv Foto Marburg (Universität Marburg) <http://www.fotomarburg.de/>. El recurs artístic més extens d'Internet. A “Bildindex” es poden visualitzar 1.600.000 imatges en blanc i negre de la fototeca, que documenta tota mena d'art existent o destruït a Alemanya, des de vistes urbanístiques fins a peces de museu. Es pot consultar de diferents maneres: 1) alfabèticament, per municipis, i a dins, per tipus d'edificis o col·leccions d'art; 2) sistemàticament, per temes representats; 3 i 4) alfabèticament, per artistes o per personatges retratats; 5) mitjançant una base de dades global, amb moltes opcions de cerca. Inclou també altres seccions, com ara un catàleg de manuscrits i una bibliografia de tesis.


4.8 Escandinàvia

KID: national database on art in Danish museums (Statens Museum for Kunst, Copenhaguen) <http://www.kid.dk/>. Inclou 39.000 peces i 8.000 biografies d'artistes danesos o que van treballar a Dinamarca.

Image base for Nordic Middle Ages <http://www.medieval-image.org/>. Art dels segles XII–XVI a Dinamarca, Finlàndia, Islàndia, Noruega i Suècia, amb unes 30.000 imatges. Cerca en anglès i en llengües escandinaves. Es pot consultar de manera global o per àrees temàtiques, la més desenvolupada de la qual és la següent.

Kalkmalerier i danske kirker (Københavns Universitet) <http://www.kalkmalerier.dk/>. Més de 5.000 imatges en color, exhaustiu pel que fa a la pintura mural religiosa a Dinamarca i al sud-oest de Suècia. Menú de cerca geogràfic i iconogràfic, aquest darrer també en anglès.


4.9 Hongria

Képzõmûvészet Magyarországon = Fine arts in Hungary <http://www.hung-art.hu/>. Agradable presentació, similar al Web gallery of art (vegeu més amunt), però limitada a l'art hongarès. Conté unes 5.000 imatges en color.


5 Art extraeuropeu

5.1 L'Amèrica del Nord

Als Estats Units, la gestió de patrimoni cultural va generalment a càrrec de cada Estat. Tanmateix, a Washington radiquen els tres primers organismes següents, d'abast nacional.

Links to the past: National Park Service cultural resources <http://www.cr.nps.gov/>. Servei de conservació dels principals monuments nacionals de valor històric o natural. A més de documentació sobre els monuments, inclou estudis generals sobre restauració i conservació.

American Memory Collection (Library of Congress) <http://memory.loc.gov/>. Enciclopèdia historicodocumental dels Estats Units en forma d'exposicions temàtiques muntades mitjançant els fons de la biblioteca. En la secció “Art and architecture”, hi ha molta informació textual i gràfica sobre edificis i obres d'art nord-americans.

Smithsonian American Art Museum (Smithsonian Institution) <http://sirismm.si.edu/siris/saam.htm>. Institució científica general que inclou diverses col·leccions arxivístiques i fotogràfiques d'art nord-americà i una base de dades (sense imatges) de 360.000 pintures i escultures d'artistes nord-americans.

Digital archive of American architecture (Boston College) <http://www.bc.edu/bc_org/avp/cas/fnart/fa267/>. Unes 1.500 imatges de 280 edificis nord-americans, dels segles XVII–XX.

Virtual museum of Canada = Musée virtuel du Canada (Canadian Heritage Information Network) <http://www.virtualmuseum.ca/>. Documentació de la història cultural del Canadà, mitjançant peces aportades pels museus del país: arts plàstiques, etnologia, fotografies d'època, etc. L'exposició es pot recórrer per galeries monogràfiques o usar un cercador intern.


5.2 L'Amèrica llatina

Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Mèxic) <http://www.conaculta.gob.mx/>. Inclou un directori d'organismes, calendari d'activitats, exposicions i una guia de monuments: precolombins, colonials i moderns.

Centro Cultural Perú Virtual (Telefónica Data, Perú) <http://www.perucultural.org.pe/>. Més o menys com l'anterior, però d'iniciativa privada. La part artística més desenvolupada consta de galeries virtuals sobre arqueologia precolombina peruana.

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN, el Brasil) <http://www.iphan.gov.br/>. Inclou informació administrativa, un directori d'organismes i bases de dades de llocs arqueològics, d'imatges d'art moble i d'edificis d'interès historicoartístic.

Foundation for the Advancement of Mesoamerican Studies <http://www.famsi.org/>. Civilitzacions precolombines de Mèxic i de l'àrea maia. Inclou fotos, dibuixos, estudis, informes de campanyes arqueològiques, bibliografia, escriptura maia, etc. La part més important és la Maya vase database, amb més de 1.000 imatges de ceràmica maia. En part en anglès i en part en castellà.


5.3 Art oriental

5.3.1 Egipte i Pròxim Orient

Oriental Institute (University of Chicago) <http://www-oi.uchicago.edu/>. Inclou el museu, la fototeca del centre, la guia de recursos ABZU, etc.

Gertrude Bell project (University of Newcastle upon Tyne) <http://www.gerty.ncl.ac.uk/home/index.htm>. Documentació textual i visual de començament del segle XX sobre arqueologia del Pròxim Orient. Des d'aleshores, molts dels monuments ja no existeixen o han estan enrunats.

Theban mapping project <http://www.thebanmappingproject.com/>. Recurs d'alt nivell científic: plànols, seccions i vistes de totes les tombes de la Vall dels Reis, a Tebes.

Iranian Cultural Heritage Organization <http://www.iranmiras.org/>. Dóna accés a agències regionals de conservació de patrimoni i a monuments singulars. Inclou bases de dades de museus, de llocs arqueològics i de 12.000 edificis, amb més de 1.000 imatges. En anglès i persa.


5.3.2 Art islàmic

Aga Khan Foundation (Massachusetts Institute of Technology, Cambridge) <http://baron-ochs.mit.edu/agakhan/>. En preparació. Inclourà un arxiu visual d'arquitectura islàmica.


5.3.3 Món índic i Extrem Orient

Asian historical architecture <http://www.orientalarchitecture.com/>. Moltes imatges, des de l'Índia fins al Japó.

Himalayan art (Shelley and Donald Rubin Foundation) <http://www.himalayanart.org/>. Art búdic del centre i sud d'Àsia.

Indira Gandhi National Centre for the Arts (Nova Delhi) <http://www.ignca.nic.in/>. Documentació molt variada sobre l'art a l'Índia, i també sobre l'art de derivació indi a l'Extrem Orient.

Templenet: the comprehensive Indian temple website. Per K. Kannikeswaran <http://www.indiantemples.com/>. Informació sobre més de 2.000 temples, generalment amb una sola imatge per temple. Permet buscar per estats de l'Índia i per divinitats a qui estan consagrats els temples.