[Versión castellana]


Ignasi Genovès i Avellana

Director general d'Atenció Ciutadana i Difusió
Generalitat de Catalunya1 Dades obertes i reutilització en el context del govern obert

En les formes d'organització clàssica dels estats del món occidental, la participació ciutadana s'articula a través del sistema de democràcia representativa, mitjançant la qual els càrrecs electes, amb el suport als partits i representants polítics per part de la ciutadania, exerceixen l'acció final del govern a través de l'Administració, que gestiona els recursos comuns per al benefici general.

En el segle xxi les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) estan avançant cap a entorns més col·laboratius per l'efecte de les xarxes socials, principalment. Aquesta evolució ha propiciat l'accés, en qualsevol moment, a una gran quantitat d'informació i, a més, l'accessibilitat a plataformes que faciliten la interacció més directa entre la comunitat i els governants.

Entrem de ple en un nou paradigma social on ciutadans i entitats, partits polítics i càrrecs electes poden interactuar en la planificació, gènesi i avaluació de les polítiques de govern de manera més fluïda. És l'anomenat govern obert, concepte al qual es vinculen tres grans principis: transparència, participació i col·laboració.

Al voltant d'aquests principis, un govern basat en aquesta perspectiva més oberta —un govern obert— proporciona informació i comunica el que decideix de manera transparent, a la vegada que facilita, en major o menor mesura, la participació i la col·laboració de la ciutadania en la definició de les polítiques, en la presa de decisions i en l'exercici de les seves funcions.

Les polítiques d'obertura de dades (open data) dels governs s'insereixen, doncs, en la voluntat de facilitar de manera transparent la documentació i la resta de dades públiques al conjunt de la societat. En correspondència amb aquesta alliberació de dades per part del Govern i l'Administració, la ciutadania, les entitats i les empreses reutilitzen aquesta informació pública per afegir-hi valor de diferents tipus —econòmic, social, etc.—, en forma d'aplicacions informàtiques, publicacions, models de negoci basats en la informació, els productes i serveis que generen i, en la mesura que sigui possible, riquesa i llocs de treball.


2 Política d'obertura de dades i reutilització a la Generalitat de Catalunya

Des del servei de dades obertes de la Generalitat de Catalunya, s'ofereix tota la informació pública —que regulen la Llei 37/2007 i la Directiva 2003/98/CE sobre reutilització de la informació del sector públic— a la ciutadania en un format fàcil de manipular, perquè es pugui convertir en serveis públics o privats amb valor afegit. Es poden reutilitzar tota mena de dades: geogràfiques, meteorològiques, estadístiques, econòmiques, administratives, turístiques, culturals, de mobilitat, jurídiques, judicials, terminològiques, entre d'altres.

Amb aquesta pràctica hi ha un canvi de model, pel qual l'Administració es dedica bàsicament a generar les dades necessàries per al servei que gestiona o presta, amb la idea de reutilitzar-les. Les empreses i la ciutadania en desenvolupen les aplicacions de negoci corresponents (aplicacions informàtiques; publicacions, i models de dades basats en la publicitat, la subscripció, la certificació, la transformació, etc.), i acaben convertint la informació pública en un actiu econòmic de primer ordre.

La Direcció General d'Atenció Ciutadana i Difusió promou dues grans modalitats de reutilització. En la primera d'aquestes modalitats, la més habitual, la reutilització de dades en general només es basa en les condicions bàsiques de l'article 38 de la Llei 37/2007: citació de la font, no alteració ni desnaturalització de la informació i especificació de la data de l'última actualització. En la segona, la reutilització de dades amb drets de propietat intel·lectual, si escau, se subjecta a les condicions de llicències del tipus Creative Commons, que regulen l'obertura dels seus d'explotació.

En el model que impulsa la Generalitat, es tendeix a usar formats i estàndards de l'anomenada web semàntica, sense limitar l'obertura més immediata de dades fàcilment reutilitzables. Així mateix, es tendeix a promoure la interoperabilitat efectiva entre administracions a través de l'obertura planificada de conjunts de dades i serveis de les diferents administracions radicades a Catalunya i, si escau, de les d'àmbit estatal i internacional.


3 Obertura de serveis

En la definició més estesa, les dades obertes esdevenen un actiu econòmic per a les empreses i entitats i faciliten el coneixement i seguiment de l'activitat política a la ciutadania en general.

Tanmateix, les necessitats de la ciutadania són cada cop més complexes i difícils de satisfer. En un període de crisi estructural com l'actual, caldrà promoure una estratègia de serveis públics prestats pel sector privat que fins ara eren inabastables per a l'Administració mateixa. Mitjançant l'obertura de serveis (open services), empreses i entitats podran desenvolupar serveis electrònics de valor afegit per a la ciutadania.

Per facilitar a tercers l'elaboració de serveis innovadors realment rendibles, la Generalitat de Catalunya aposta per l'evolució de la seva plataforma tecnològica per tal d'oferir serveis oberts, és a dir, serveis d'accés programàtic a les dades obertes mitjançant interfícies API (application programming interfaces). D'aquesta manera, qualsevol component de programari (llocs web, aplicacions mòbils, ginys, etc.) pot fer consultes dinàmiques sobre les dades per obtenir, per exemple, els tràmits en línia vigents d'una temàtica determinada o els tràmits el termini dels quals finalitza en una setmana, o, en un altre cas explicat manta vegades, pot consultar un nombre determinat d'equipaments oficials, segmentats per comarques o per algun altre criteri.

Hi ha diversos casos d'empreses que afegeixen serveis a la informació del sector públic i que amplien el servei que ofereix l'Administració. En són exemples Euroalert, que ofereix tota mena d'informació europea (sobre licitacions, concursos, normatives, etc.) per subscripció, o Planol.info, que creua dades públiques (estadístiques, d'equipaments, etc. de la Generalitat de Catalunya) amb dades qualitatives recollides sobre el terreny pel sistema d'enquesta ràpida, per tal d'oferir informació a les empreses i altres negocis sobre la idoneïtat d'ubicació dels seus negocis a la ciutat.

Així mateix, a més de les empreses infomediàries i reutilitzadores, qualsevol corporació pot valer-se de les dades que obre la Generalitat i fer-les servir per als seus processos interns de producció o per a la presa de decisions (és el cas, per exemple, de Sony Iberia, entre d'altres).


4 Dades obertes Gencat. Característiques principals


5 Exemples de reutilització

Serveis mòbils
El Temps
Empresa: Lujop

Descripció: Prediccions meteorològiques a tres dies vista, radar de pluja i informació de temperatures, vent i pluges acumulades. Per a Android.
Dataset: Predicció del Servei Meteorològic de Catalunya
Formats: XML
Alojamiento Cataluña
Empresa: Amidasoft

Descripció: Hotels, establiments de turisme rural i càmpings de Catalunya, amb una descripció dels serveis, preus, períodes d'obertura, localització, etc. Per a Android.
Dataset: Allotjaments turístics de Catalunya
Formats: XML

Publicacions
Guía de usos y estilo en las Redes Sociales del Gobierno Vasco
Empresa: Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco


Descripció: Guia basada en textos de la Guia d'usos i estil a les xarxes socials de la Generalitat de Catalunya.
Dataset: Publicació de la Guia d'usos i estil a les xarxes socials de la Generalitat de Catalunya
Formats: PDF

Aplicacions web
Periodisme de dades
elpuntavui.cat
Empresa: El Punt Avui

Descripció: Edició local per a cada un dels municipis de Catalunya.
Dataset: Ofertes de feina del Servei d'Ocupació de Catalunya, equipaments de Catalunya, informació estadística de l'IDESCAT
Formats: RSS, KML, RDF, API

Prestació de serveis des de les xarxes socials
Twitter Feina Activa
Empresa: Servei d'Ocupació de Catalunya. Generalitat de Catalunya

Descripció: Vint-i-tres perfils de Twitter d'ofertes de feina per categories. Augment del 800 % dels accessos al web de Feina Activa des de Twitter.
Dataset: Ofertes de feina del Servei d'Ocupació de Catalunya
Formats: RSS
Rodalia.info
Empresa: Pimpampum

Descripció: Informació sobre l'estat del servei de Rodalies que aporten els usuaris via Twitter.
Dataset: Estat del servei de Rodalies de Catalunya
Formats: RSS

Serveis sobre mapa
Eixos.cat
Empresa: Planol.info

Descripció: Mapes d'activitats, serveis i equipaments per ubicar negocis i altres. Guanyadora dels Ajuts puntCAT 2011.
Dataset: Equipaments de Catalunya
Formats: RDF, KML, Servei Google Fusion Table

Interoperabilitat
Agenda oberta
Empresa: Pimpampum

Descripció: Agenda d'activitats d'arreu dels Països Catalans. Guanyadora dels Ajuts puntCAT 2011.
Dataset: Agenda cultural de Catalunya
Formats: XML

Serveis turístics
FemTurisme.cat
Empresa: Ergates

Descripció: Portal turístic per donar a conèixer Catalunya. Ofereix informació municipal.
Dataset: Predicció meteorològica de Catalunya
Formats: XML