BID: textos universitaris de Biblioteconomia i Documentació

Número 7, desembre 2001


Principis deontològics dels professionals de la informació i la documentació: el codi de l'European Council of Information Associations (ECIA)1


European Council of Information Associations

Traducció de Concepción Rodríguez


Qualsevol professió té, o hauria de tenir, un codi de regles ètiques que els seus membres normalment respecten i que fan servir com a guia en el cas que hagin de prendre decisions moralment difícils. Durant la reunió celebrada el novembre de 1998 a Lisboa, les associacions membres de l'ECIA van acordar adoptar un codi ètic que fos vàlid per als professionals de tots els països de la Unió Europea. Aquest codi no pot ser més que un enunciat de principis generals i deixa en mans de cada associació la facultat de desenvolupar-lo per tal que respongui a necessitats especials o nacionals. Un primer projecte fou presentat i discutit a la reunió de l'ECIA de març de 1999. La present revisió incorpora les modificacions proposades aleshores, elements provinents de codis d'altres organitzacions que foren presentats en la reunió a la consideració de l'autor, així com alguns aclariments.

En els països de la UE, els professionals de la informació i la documentació (ID) treballen en entorns institucionals i culturals diferents; alguns poden, fins i tot, treballar temporalment fora de la UE. Qualsevol codi de deontologia dels professionals europeus ha de tenir present aquests factors.

Els principis següents tenen en compte que el marc laboral dels professionals de la ID no és sempre el mateix. N'hi ha que són autònoms, és a dir, són els seus propis empresaris; d'altres són responsables d'empreses d'ID i d'altres treballen en organismes d'ID. D'altres, encara, potser la majoria, treballen en institucions que no pertanyen a l'àrea de la ID, però a les quals han de subministrar serveis d'ID, ja sigui al cap ja sigui a la resta de treballadors. Alguns professionals estan contractats pels clients, d'altres per l'empresari, i alguns altres fins i tot no tenen contracte formal. En aquest cas, cal que prevalgui la confiança mútua.


1  Tots els professionals de la ID han de:


2  En la relació amb l'empresa, els professionals de la ID han de:


3  En les relacions amb els clients, una empresa subministradora de serveis professionals o un professional independent han de:


4  Un professional de la ID ha de:


Conclusió

Cal destacar que aquests principis no són més que una guia que ha de ser seguida segons l'entorn de treball de cada professional. No hi ha regles absolutes i fins i tot hi poden haver moments o circumstàncies on aquests principis puguin entrar en conflicte. No obstant això, el text precedent hauria d'oferir als usuaris dels serveis d'ID un fonament suficient per dipositar la confiança en els seus professionals.
Notes

1   Traducció de: Principes déontologiques des professionels de l'Information et Documentation: le code de l'ECIA. http://www.adbs.fr/adbs/prodserv/docu/002/html/10000121.htm. La traducció s'ha fet amb el permís de l'ECIA. Existeix una versió anglesa consultable a http://www.aslib.co.uk./ecia/principles.html