BID: textos universitaris de Biblioteconomia i Documentació

Textos universitaris de biblioteconomia i documentació

ISSN 1575-5886Número 7, desembre 2001

Inici

Presentació

Instruccions per als autors

Subscripció


Tribuna Articles Experiències Textos normatius Informació d’activitats Ressenyes

Amunt

UB | Divisió V
Facultat | BiD

Facultat de Biblioteconomia i Documentació
Universitat de Barcelona
http://bid.ub.edu
Correcció lingüística: Servei de llengua catalana (UB)
Edició en HTML: Jorge Franganillo
Capçalera: Marc Valls
Optimat en 256 colors i 800×600 píxels
Comentaris: bid@fbd.ub.es

Consell de redacció:
Ernest Abadal Falgueras
Assumpció Estivill Rius
Jesús Gascón García
Núria Jornet Benito
Teresa Mañà Terré
Anna Rubió Rodon
Concepción Rodríguez
Josep M. Rodríguez Gairín