Taula de punts de verificació de les Directrius per a l'accessibilitat al contingut de pàgines web, versió 1.01

[text complet]

World-Wide Web Consortium (W3C)

Traducció de Mireia Ribera (ribera@ub.edu) i Miquel Térmens (termens@ub.edu)

El World-Wide Web Consortium (W3C), organisme encarregat de la normalització del web, va començar a preocupar-se fa uns anys dels problemes d'accessibilitat que poden presentar les pàgines web a les persones amb discapacitats. Com a resultat d'aquesta preocupació, va posar en marxa la Iniciativa sobre Accessibilitat al Web (WAI), amb el fi d'estudiar el tema i elaborar directrius d'actuació i altres materials d'ajuda.

El document més important sorgit de la Iniciativa són les Directrius per a l'accessibilitat al contingut de pàgines web, versió 1.0, que ja va ser traduït al català en aquesta mateixa revista.2 Com a complement, el W3C ha publicat altres documents que volen facilitar-ne la implementació; en destaca el document que a continuació publiquem traduït, la Taula de punts de verificació de les Directrius per a l'accessibilitat al contingut de pàgines web, versió 1.0.

La Taula de punts de verificació està pensada per actuar com un annex a les Directrius; sota la forma de llista de control (checklist) presenta un llistat classificat per nivells de prioritat de les pautes que s'haurien de seguir per crear pàgines web accessibles per tothom. La Taula vol ser, per tant, una eina ràpida per a la detecció manual dels problemes que puguin aparèixer, i que es descriuen amb més detalls a les Directrius.Notes

1Text original: Checklist of Checkpoints for Web Content Accessibility Guidelines 1.0 . Disponible en línia a: http://www.w3.org/TR/WCAG10/full-checklist.html. Aprovades el 5 de maig de 1999. La traducció s'ha fet amb el permís del World-Wide Web Consortium i ha estat reconeguda per aquest organisme.

2 World Wide Web Consortium (W3C); traducció per Mireia Ribera, Andreu Sulé, Miquel Térmens, “Directrius per a l'accessibilitat al contingut de pàgines web, versió 1.0”, BiD. Textos universitaris de biblioteconomia i documentació, núm. 6 (juny 2001), <http://bid.ub.edu/06w3cres.htm>. [Consulta: 26/05/2004].Metadades