Informe del BOBCATSSS 2005 Symposium “Librarianship in the Information Age” (Budapest, Hongria, 31 de gener – 2 de febrer de 2005)


Noemí Alcázar
Iraïs Martí

Estudiants de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació
Universitat de Barcelona

noe_alcazar@hotmail.com
iraismb8@hotmail.comEntre el 31 de gener i el 2 de febrer de 2005 va tenir lloc a l’emblemàtica capital d’Hongria, Budapest, la tretzena edició del BOBCATSSS Symposium.1 Com cada any, l’organització del Simposi va recaure en dues universitats, una d’un país de l’Europa oriental, en aquest cas l’Eötvös Loránd University d’Hongria, i l’altra de l’Europa occidental, enguany l’Oslo University College de Noruega.

El Simposi va girar entorn del paper de la biblioteconomia en l’era de la informació. Tendim cap a una societat en què l’accés a la informació i l’ús que se’n faci esdevindran factors clau per al desenvolupament, tant personal com professional, dels individus. Davant d’aquesta situació, els bibliotecaris, documentalistes o professionals de la informació tenen un paper molt important com a gestors, administradors i intermediaris entre la informació i l’usuari. Sota aquesta temàtica trobem la reflexió sobre el perfil i les competències dels futurs professionals del camp de la biblioteconomia, que s’està desenvolupant en el marc de l’espai superior europeu de convergència educativa. L’impacte de la informació digital, la propietat intel·lectual i els drets d’autor d’aquests recursos o el llibre electrònic van ser altres temes recurrents de les jornades.

Hi van participar unes 280 persones de 24 nacionalitats entre professorat, alumnat i altres personalitats d’aquest àmbit. Tot i que hi predominava la representació del nord i l’est d’Europa, països com ara Etiòpia, Espanya o els Estat Units també hi estaven representats.

Com acostuma a ser habitual en aquest Simposi, la representació dels països de l’Europa Meridional va ser molt baixa. Per pal·liar aquesta situació, l’any passat, a la reunió de l’European Association for Library & Information Education and Research (EUCLID), es va insistir en la necessitat d’aplicar mesures per atraure la participació d’alumnat i professorat d’altres països. En aquesta línia cal destacar l’esforç fet per la Facultat de Biblioteconomia i Documentació, que, amb la col·laboració del Vicerectorat d’Estudiants de la Universitat de Barcelona, va fer possible que dues estudiants presentessin una comunicació en aquest Simposi.2

El Simposi es va dur a terme a l’Eötvös Loránd University i a la National Széchenyi Library (Biblioteca Nacional d’Hongria), un espai privilegiat en el recinte del castell de Buda. Durant els tres dies que va durar l’encontre es van presentar quatre ponències, quaranta-cinc comunicacions i tres pòsters, i es van desenvolupar cinc sessions de treball en grup.

La primera jornada del Simposi (dilluns 31 de gener) va ser per a la inscripció dels assistents i la sessió d’inauguració. L’equip organitzador del BOBCATSSS va obrir el Simposi amb un document audiovisual de creació pròpia sobre la ciutat de Budapest i amb una breu explicació dels objectius del Simposi. A continuació van participar, entre d’altres, el vicesecretari del Ministeri d’Informàtica i Comunicació del govern hongarès, representants de les dues universitats organitzadores de l’esdeveniment i de l’EUCLID i el director de la National Széchenyi Library, que va presentar un servei d’informació per mitjà d’Internet desenvolupat per la biblioteca. Dues ponències van inaugurar el Simposi pròpiament dit. Zsuzsanna Tószegi (National Széchenyi Library) va presentar una anàlisi de la situació actual del copyright, les llicències digitals i els problemes ocasionats per la llei de la propietat intel·lectual a les biblioteques. A continuació, Eirik Newth (escriptor, traductor i editor de Noruega) va presentar “Writers, librarians and the Cemetery of forgotten books”. A partir de la imatge del cementiri de llibres oblidats de la novel·la L’ombra del vent, va mostrar quin paper podien jugar les biblioteques com a preservadores d’aquells llibres que la indústria editorial deixa al marge o bé no reedita. Una de les solucions que va assenyalar és que, un cop vençuts els drets d’autor d’aquests llibres, es posin a disposició del gran públic en formats digitals oberts i fàcilment recuperables.

La segona jornada del Simposi (dimarts 1 de febrer) va començar amb la ponència “The book – a technical metaphor in the digital world?”, a càrrec de Vigdis Moe Skarstein, que va definir les característiques dels documents digitals i va assenyalar-ne com a punt fort la possibilitat d’organització i d’intercanvi del coneixement que ofereixen i com a punt feble la inestabilitat dels formats, posant èmfasi en les pàgines web. Per concloure la ponència va manifestar la necessitat de redefinir la biblioteca i el perfil dels seus professionals. Les comunicacions es van agrupar en diferents àmbits d’interès. El més extensament tractat fou “The modern librarian”, en què quinze comunicacions i dos pòsters van intentar esbossar com hauria de ser el bibliotecari de l’era digital. Altres àmbits d’interès van ser, d’una banda, una reflexió sobre el pros i els contres dels llibres electrònics i la seva utilització en diverses tipologies de biblioteques —és a les biblioteques universitàries i als centres de recerca on té un ús més estès, com a suport a la formació a distància—; i de l’altra, la disponibilitat de la informació, sobretot dels recursos electrònics i del valor de la informació des del punt de vista de l’efectivitat, el preu i la qualitat. També s’hi van tractar conceptes com ara el màrqueting i la difusió de les biblioteques.

La darrera jornada del Simposi (dimecres 2 de febrer) es va iniciar amb la ponència “A community forum: public libraries as meeting spaces in the UK”, a càrrec d’Anne Goulding (Loughborough University, Regne Unit). La biblioteca ha esdevingut un espai de trobada dels membres de la comunitat i una eina de millora de la seva qualitat de vida, ja que n’afavoreix el desenvolupament cultural, però també lúdic i social. Durant aquesta jornada, les comunicacions es van agrupar en els àmbits de les biblioteques públiques, del valor afegit dels bibliotecaris i de la biblioteca com a eina de suport de l’aprenentatge oberta a tothom. Dins d’aquest darrer àmbit es va parlar de la integració dels gitanos hongaresos a la biblioteca pública, de l’adaptació de les biblioteques per a les persones amb discapacitat auditiva, del concepte de centres d’aprenentatge i de la gestió del coneixement.

Pel que fa al programa social del Simposi, es va oferir una recepció oficial al Museu d’Història Militar, amb música i balls populars hongaresos.

Aprofitant la celebració del Simposi BOBCATSSS, el dilluns 31 de gener va tenir lloc una reunió de la Junta de Govern de l’EUCLID, en la qual la Facultat de Biblioteconomia i Documentació està representada per la degana, Assumpció Estivill.

Per concloure el BOBCATSSS 2005 Symposium, es va anunciar que el proper Simposi es durà a terme a la ciutat de Tallinn, Estònia, del 30 de gener a l’1 de febrer de 2006. En aquesta ocasió serà organitzat per la Royal School of Library and Information Science (Dinamarca) i per la Tallinn Pedagogical University, Department of Information Studies (Estònia). El tema de debat serà la informació, la innovació i la responsabilitat com a característiques del professional de la informació en una societat en xarxa. S’hi tractaran qüestions com ara la recerca i el desenvolupament, la implementació d’innovacions, les bones pràctiques i les polítiques i estratègies d’aquest àmbit.


BOBCATSSS com a experiència personal

Les autores d’aquest informe vam tenir l’oportunitat d’assistir al Simposi i de presentar-hi una comunicació sobre les pautes d’adaptació d’una biblioteca per a persones amb discapacitat auditiva. La valoració de la nostra experiència és molt positiva tant des del punt de vista educatiu com des del personal, ja que ens va permetre conèixer quins temes s’estan treballant en el camp de la biblioteconomia i documentació en el marc europeu i contrastar la realitat catalana amb la d’altres països.


Vista de Budapest des del castell de Buda

Notes

1 El BOBCATSSS és un Simposi que anualment organitzen estudiants de diversos centres d’ensenyament europeus en l’àmbit de la biblioteconomia i la documentació amb el suport de l’EUCLID. Trobareu més informació sobre aquest Simposi a: Centelles Velilla, Miquel (2004). Informe del BOBCATSSS 2004 Symposium “Library and Information in Multicultural Societies” (Riga, Letònia, 26–28 de gener de 2004). BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació. Juny, núm. 12. <http://bid.ub.edu/12centel.htm>. [Consulta: 03-04-2005]. ISSN: 1575-5886.

2 Es pot consultar la presentació emprada en la comunicació a l’adreça següent: <http://www.ub.edu/biblio/bobcatsss.pdf>. [Consulta: 03-04-2005].