[Versión castellana]

Javiera Atenas Rivera

Estudiant de doctorat
Facultat de Biblioteconomia i Documentació,
Universitat de Barcelona
Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg,
Fachbereich Bibliothek und Information

javiera_atenas@gmail.comResum [Abstract][Resumen]

Es presenta un directori de les revistes d'accés obert (open access) en biblioteconomia i documentació més destacades per la qualitat dels continguts i pel prestigi de les institucions que les editen.


1 Introducció

Aquest informe presenta una recopilació de revistes científiques d'accés obert de l'àrea de biblioteconomia i documentació disponibles a Internet, amb la intenció de generar un directori de revistes de continguts científics d'alta qualitat i prestigi.

El paradigma open access (OA) permet un accés lliure i gratuït per Internet a continguts de revistes i promou, així, un accés igualitari i just al coneixement. La declaració de Berlín <http://www.zim.mpg.de/openaccess-berlin/berlindeclaration.html> fou redactada d'acord amb la declaració de Budapest, de desembre de 2001, <http://www.soros.org/openaccess>, la carta de l'European Cultural Heritage Online (ECHO) <http://echo.mpiwg-berlin.mpg.de/home/documents/charter> i la declaració de Bethesda <http://www.earlham.edu/~peters/fos/bethesda.htm> sobre la publicació en accés obert, per promoure Internet com a instrument funcional que serveixi de base global per a la comunicació del coneixement científic i la reflexió humana, per especificar les mesures que han de tenir en compte els encarregats de les polítiques d'investigació, les institucions científiques, les agències de finançament, les biblioteques, els arxius i els museus.

La missió de disseminar el coneixement serà incompleta si la informació no es posa a disposició de la societat de manera expedita i àmplia. És necessari donar suport a les noves possibilitats de disseminació del coneixement, i no solament de la manera clàssica, sinó també utilitzant el paradigma de l'accés obert a través d'Internet.

D'acord amb la declaració de Berlín:

“Les contribucions d'accés lliure han de complir dues condicions:

  1. L'autor (o els autors) i els qui retenen els drets sobre les col·laboracions han de garantir a tots els usuaris el dret a l'accés lliure de forma irrevocable en l'àmbit mundial, amb llicència per copiar, usar, difondre, transmetre i exposar els treballs públicament, i també per elaborar i distribuir els treballs que en derivin, en qualsevol mitjà digital i amb qualsevol propòsit responsable, a canvi del compromís d'esmentar-ne com cal l'autoria (les normes de la comunitat dictaran els mecanismes per fer complir adequadament l'ús de l'atribució i de la responsabilitat dels treballs publicats tal com es fa en l'actualitat), com també el dret a fer còpies impreses en poca quantitat i per a ús personal.


  2. Una versió completa d'aquesta obra, com també dels seus materials complementaris, inclosa la còpia permesa esmentada, s'haurà de dipositar en un format electrònic apropiat (que, de fet, posteriorment es publicarà) en un lloc en línia, usant les normatives tècniques adequades (com en les definicions dels arxius oberts [Open Archives]). Aquest arxiu serà gestionat i estarà sota el manteniment d'una institució acadèmica, un organisme de recerca, una administració pública o un organisme que tingui competències a l'hora d'assegurar-ne l'accés lliure, la distribució no restrictiva, la interoperativitat i l'arxivament en darrer terme.

Per a aquest informe, la selecció dels recursos es realitzà a partir de la consulta de diversos directoris de revistes electròniques d'accés obert, el més destacat dels quals és el Directory of Open Access Journals <http://www.doaj.org>. Altres recursos emprats per a la identificació dels títols foren els següents: American Library Association Periodicals, <http://www.ala.org/ala/alalibrary/alaperiodicals/alaperiodicals.htm>; BioMed Central, <http://www.biomedcentral.com/browse/journals/>; Budapest Open Access Initiative, <http://www.soros.org/openaccess/journals.shtml>; DIEPER - Digitised European Periodicals, <http://dieper.aib.uni-linz.ac.at/cgi-bin/project2/selbrowse.pl?Select=Periodicals>; DigiZeitschriften, <http://www.digizeitschriften.de/>; Gallica, <http://gallica.bnf.fr/periodiques.htm>; Highwire, <http://www.highwire.org>; Ibiblio, <http://www.ibiblio.org>; InformationR.Net, <http://informationr.net/fr/freejnls.html>; Latindex, <http://www.latindex.unam.mx>; The Max Planck Society, <http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/>; Public Library of Science, <http://www.plos.org/>; PubMed Central, <http://www.pubmedcentral.org/>; Serials in Cyberspace: Collections, Resources, and Services <http://www.uvm.edu/~bmaclenn/>; Scielo, <http://www.scielo.org/index.php?lang=en>; SOSIG, <http://www.sosig.ac.uk/roads/whats-new.html>; SocioSite, <http://www2.fmg.uva.nl/sociosite/journals.html>, i Virginia Tech Electronic Library, <http://scholar.lib.vt.edu/ejournals/>.

Així mateix, s'utilitzaren diversos cercadors i metacercadors d'Internet: Google <http://www.google.com>, Yahoo <http://yahoo.com> i Metacrawler <http://www.metacrawler.com>.

En cadascun dels directoris s'escolliren les millors revistes científiques i els millors butlletins quant a contingut temàtic i qualitat dels articles, i es descartaren totes les publicacions que solament contenien articles d'opinió.

Una de les maneres d'establir la qualitat de les revistes fou el mesurament de la freqüència amb què es repetien els títols en els diferents directoris.

La segona manera de mesurament de la qualitat fou la comprovació de la seva presència en catàlegs de biblioteques universitàries com ara els del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC), de la Royal Library School of Denmark, de la Universidad Carlos III Madrid, de la Universidad de Salamanca, de la Universität von Humboldt, de la University of Bath, de la University of Chicago o de la University of Columbia.

Igualment, es tingueren en compte el tipus d'institució editora, sobretot les publicacions de caràcter acadèmic, les publicades per universitats, les d'associacions bibliotecàries, d'iniciatives europees i de centres d'investigació, com també de biblioteques i centres d'informació nacionals i centres científics.

Únicament se seleccionaren revistes editades en els idiomes de major difusió: alemany, català, espanyol, francès, anglès, italià i portuguès. A més, el directori inclou títols en polonès i anglès i en suec i anglès.

Tots els enllaços estaven actius en el moment de redactar l'estudi, l'octubre de 2005.


2 Directori de revistes

Títol: ACIMED
Editor Centro Nacional de Información de Ciencias Médicas
URL http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=1024-9435&script=sci_serial
ISSN 1024-9435
Des de 1993
Últim núm. disponible Vol. 13, núm. 3, 2005
País Cuba
Idiomes Espanyol

Títol: Anales de documentación
Editor Universidad de Murcia, Facultad de Comunicación y Documentación
URL http://www.um.es/fccd/anales/
ISSN 1697-7904
Des de 1998
Últim núm. disponible Vol. 8, 2005
País Espanya
Idiomes Espanyol

Títol: Ariadne
Editor UKOLN
URL http://www.ariadne.ac.uk
ISSN 1361-3200
Des de 1995
Últim núm. disponible Núm. 44, 2005
País Gran Bretanya
Idiomes Anglès

Títol: Australian academic & research libraries
Editor Australian Library and Information Association
URL http://alia.org.au/publishing/aarl/
ISSN 0004-8623
Des de 1995
Últim núm. disponible Vol. 35, núm. 4, 2004
País Austràlia
Idiomes Anglès

Títol: Berliner handreichungen zur bibliothekswissenschaft
Editor Universität von Humboldt
URL http://www.ib.hu-berlin.de/inf/handrei.htm
ISSN 1438-7662
Des de 1999
Últim núm. disponible Vol. 62, núm. 1, 2005
País Alemanya
Idiomes Alemany

Títol: BIBLIOS: revista electrónica de bibliotecología y ciencias de la información
Editor Biblios
URL http://www.bibliosperu.com
ISSN 1562-4730
Des de 1999
Últim núm. disponible Núm. 22, 2005
País Perú
Idiomes Espanyol

Títol: Bibliotime: rivista elettronica per le biblioteche
Editor Associazione Italiana Biblioteche
URL http://www.spbo.unibo.it/bibliotime/
ISSN 1128-3564
Des de 1128-3564
Últim núm. disponible Vol. 8, núm. 2, 2005
País Itàlia
Idiomes Italià

Títol: BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació
Editor Universitat de Barcelona, Facultat de Biblioteconomia i Documentació
URL http://bid.ub.edu/
ISSN 1575-5886
Des de 1998
Últim núm. disponible Núm. 14, 2005
País Espanya
Idiomes Espanyol, català i anglès

Títol: Biomedical digital libraries
Editor BioMed Central
URL http://www.bio-diglib.com
ISSN 1742-5581
Des de 2004
Últim núm. disponible Vol. 2, núm. 6, 2005
País Estats Units
Idiomes Anglès

Títol: Bolletino AIB: rivista italiana di biblioteconomia e scienze dell'informazione
Editor Associazione Italiana Biblioteche
URL http://www.aib.it/aib/boll/boll.htm
ISSN 0004-5934
Des de 1999
Últim núm. disponible Vol. 45, núm. 2, 2005
País Itàlia
Idiomes Italià i anglès

Títol: Bulletin of the American Society for Information Science and Technology
Editor American Society for Information Science and Technology
URL http://www.asis.org/Bulletin/index.html
ISSN 1550-8366
Des de 1995
Últim núm. disponible Vol. 31, núm. 6, 2005
País Estats Units
Idiomes Anglès

Títol: Chinese librarianship: an international electronic journal
Editor Internet Chinese Librarians Club
URL http://www.iclc.us/cliej/
ISSN 1089-4667
Des de 1996
Últim núm. disponible Núm. 20, 2005
País Xina
Idiomes Anglès

Títol: Ciência da informação
Editor Instituto Brasileiro da Informação em Ciencia y Tecnologia (IBICT)
URL http://www.scielo.br/scielo.php/script_sci_serial/lng_pt/pid_0100-1965/nrm_iso
ISSN 0100-1965
Des de 1997
Últim núm. disponible Vol. 33, núm. 3, 2004
País Brasil
Idiomes Portuguès i espanyol

Títol: Cuadernos de documentación multimedia
Editor Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias de la Información, Departamento de Biblioteconomía y Documentación
URL http://multidoc.rediris.es/cdm/
ISSN 1575-9733
Des de 1992
Últim núm. disponible Vol. 15, 2004
País Espanya
Idiomes Espanyol

Títol: Cybermetrics: international journal of scientometrics, informetrics and bibliometrics
Editor Centro de Información y Documentación Científica (CINDOC)
URL http://www.cindoc.csic.es/cybermetrics/
ISSN 1137-5019
Des de 1997
Últim núm. disponible Vol. 9, 2005
País Espanya
Idiomes Anglès

Títol: DataGramaZero: revista de ciência da informação
Editor Instituto de Adaptação e Inserção na Sociedade da Informação (IASI)
URL http://www.dgz.org.br
ISSN 1517-3801
Des de 1998
Últim núm. disponible Vol. 6, núm. 5, 2005
País Brasil
Idiomes Portuguès

Títol: Der archivar: mitteilungsblätt für deutschen archivwesen
Editor Landesarchiv Nordrhein-Westfalen
URL http://www.archive.nrw.de/archivar/
ISSN 0003-9500
Des de 1999
Últim núm. disponible Vol. 58, núm. 3, 2005
País Alemanya
Idiomes Alemany

Títol: D-Lib magazine
Editor Corporation for National Research Initiatives
URL http://www.dlib.org
ISSN 1082-9873
Des de 1995
Últim núm. disponible Vol. 11, núm. 10, 2005
País Estats Units
Idiomes Anglès

Títol: E-JASL: the electronic journal of academic and special librarianship
Editor International Consortium for the Advancement of Academic Publication
URL http://southernlibrarianship.icaap.org
ISSN 1704-8532
Des de 1999
Últim núm. disponible Vol. 6, núm. 1/2, 2005
País Canadà
Idiomes Anglès

Títol: Electronic journal of information systems in developing countries
Editor City University of Hong Kong; University of Nebraska
URL http://new.ejisdc.org
ISSN 1681-4835
Des de 2000
Últim núm. disponible Vol. 22, 2005
País Hong Kong
Idiomes Anglès

Títol: First monday
Editor University of Illinois at Chicago
URL http://www.firstmonday.org
ISSN 1396–0466
Des de 1996
Últim núm. disponible Vol. 10, núm. 10, 2005
País Estats Units
Idiomes Anglès

Títol: High energy physics libraries webzine
Editor Organisation Européenne pour la Recherche Nucléaire (CERN)
URL http://library.cern.ch/HEPLW/
ISSN 1424-2729
Des de 2000
Últim núm. disponible Núm. 11, 2005
País Suïssa
Idiomes Anglès

Títol: Hipertext.net
Editor Universitat Pompeu Fabra, Departament de Ciències Polítiques i Socials, Secció Científica de Ciències de la Documentació
URL http://www.hipertext.net
ISSN 1695-5498
Des de 2003
Últim núm. disponible Núm. 3, 2005
País Espanya
Idiomes Espanyol i anglès

Títol: Human IT: tidskrift för studier av IT ur ett humanvetenskapligt perspektiv
Editor University College of Borås, Centre for Information Technology Studies as a Human Science
URL http://www.hb.se/bhs/ith/humanit-eng.htm
ISSN 1402-151X
Des de 1997
Últim núm. disponible Vol. 8, núm. 17, 2005
País Suècia
Idiomes Suec i anglès

Títol: IFLA journal
Editor International Federation of Library Associations and Institutions
URL http://www.ifla.org/V/iflaj/index.htm
ISSN 1745-2651
Des de 1993
Últim núm. disponible Vol. 35, núm. 3, 2005
País Holanda
Idiomes Anglès

Títol: Information research
Editor Loughborough University, Department of Information Science
URL http://informationr.net/ir/
ISSN 1368-1613
Des de 1995
Últim núm. disponible Vol. 11, núm. 1, 2005
País Gran Bretanya
Idiomes Anglès i espanyol

Títol: Information technology and disabilities
Editor Equal Access to Software and Information (EASI)
URL http://www.rit.edu/~easi/itd.htm
ISSN 1073-5127
Des de 1994
Últim núm. disponible Vol. 11, no. 1, 2005
País Estats Units
Idiomes Anglès

Títol: Informing science: the international journal of an emerging transdiscipline
Editor Informing Science Institute
URL http://inform.nu
ISSN 1521-4672
Des de 1997
Últim núm. disponible Vol. 8, 2005
País Estats Units
Idiomes Anglès

Títol: International review of information ethics
Editor International Center for Information Ethics (ICIE).
URL http://www.i-r-i-e.net
ISSN 1614-1687
Des de 2004
Últim núm. disponible Vol. 3, 2005
País Alemanya
Idiomes Anglès

Títol: Issues in science and technology librarianship
Editor Association of College and Research Libraries, Science and Technology Section
URL http://www.istl.org
ISSN 1092-1206
Des de 1991
Últim núm. disponible Núm. 43, 2005
País Estats Units
Idiomes Anglès

Títol: Journal of digital information
Editor Texas A&M University, Texas A&M University Libraries, Digital Initiatives Research and Technology Group
URL http://jodi.tamu.edu
ISSN 1368-7506
Des de 1997
Últim núm. disponible Vol. 6, núm. 2, 2005
País Estats Units
Idiomes Anglès

Títol: Journal of electronic publishing
Editor University of Michigan Press
URL http://www.press.umich.edu/jep/
ISSN 1080-2711
Des de 1995
Últim núm. disponible Vol. 8, 2003
País Estats Units
Idiomes Anglès

Títol: Journal of medical internet research
Editor Gunther Eysenbach
URL http://www.jmir.org
ISSN 1438-8871
Des de 1999
Últim núm. disponible Vol. 7, 2005
País Estats Units
Idiomes Anglès

Títol: Journal of the association for history and computing
Editor American Association for History and Computing
URL http://mcel.pacificu.edu/jahc/
ISSN -
Des de 1998
Últim núm. disponible Vol. 8, núm. 1, 2005
País Estats Units
Idiomes Anglès

Títol: Journal of the medical library association
Editor Medical Library Association
URL http://www.pubmedcentral.gov/tocrender.fcgi?journal=93
ISSN 1536-5050
Des de 2002
Últim núm. disponible Vol. 93, núm. 4, 2005
País Estats Units
Idiomes Anglès

Títol: Library philosophy and practice
Editor University of Nebraska, Lincoln Libraries
URL http://www.webpages.uidaho.edu/~mbolin/lpp.htm
ISSN 1522-0222
Des de 1998
Últim núm. disponible Vol. 8, núm. 1, 2005
País Estats Units
Idiomes Anglès

Títol: Library quarterly
Editor University of Chicago
URL http://www.journals.uchicago.edu/LQ/home.html
ISSN 0024-2519
Des de 2004
Últim núm. disponible Vol. 75, núm. 2, 2005
País Estats Units
Idiomes Anglès

Títol: LIBRES: library and information science research electronic journal
Editor Curtin University of Technology, Department of Media and Information
URL http://libres.curtin.edu.au
ISSN 1058-6768
Des de 1996
Últim núm. disponible Vol. 15, núm. 2, 2005
País Austràlia
Idiomes Anglès

Títol: Medizin bibliothek information
Editor Deutsche Zentralbibliothek für Medizin
URL http://www.agmb.de/mbi/mbiauswahl.html
ISSN 1616-9026
Des de 2001
Últim núm. disponible Vol. 5, núm. 3, 2005
País Alemanya
Idiomes Alemany

Títol: Revista digital de biblioteconomia e ciência da informação
Editor Universidade do Campinas
URL http://server01.bc.unicamp.br/revbib/index.php
ISSN 1678-765X
Des de 2003
Últim núm. disponible Vol. 3, núm. 1, 2005
País Brasil
Idiomes Portuguès

Títol: School library media research
Editor American Association of School Librarians
URL http://www.ala.org/ala/aasl/aaslpubsandjournals/slmrb/schoollibrary.htm
ISSN 1523-4320
Des de 1996
Últim núm. disponible Vol. 8, 2005
País Estats Units
Idiomes Anglès

Títol: Simile
Editor University of Toronto
URL http://www.utpjournals.com/jour.ihtml?lp=simile/simile.html
ISSN 1496-6603
Des de 2001
Últim núm. disponible Vol. 5, núm. 3, 2005
País Canadà
Idiomes Anglès

Títol: TER: technology electronic reviews
Editor Library and Information Technology Association (LITA)
URL http://www.lita.org/ala/lita/litapublications/ter/tertechnology.htm
ISSN 1533-9165
Des de 1994
Últim núm. disponible Vol. 12, núm. 2, 2005
País Estats Units
Idiomes Anglès

4 Bibliografia

Antelman, Kristin (2004). “Do open access articles have a greater research impact?”. College & research libraries, vol. 65, no. 5, p. 372–382. <http://www.lib.ncsu.edu/staff/kantelman/do_open_access_CRL.pdf>. [Consulta: 13/07/2005].

Bo-Christer Björk (2004). “Open access to scientific publications - an analysis of the barriers to change?”. Information research, vol. 9, no. 2. <http://informationr.net/ir/9-2/paper170.html>. [Consulta: 13/07/2005].

Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities (2003). <http://www.zim.mpg.de/openaccess-berlin/berlin_declaration.pdf>. [Consulta: 13/07/2005]. Hi ha una traducció al català que es publica en aquest mateix número de BiD: <http://bid.ub.edu/15vela.htm>.

Ontalba y Ruipérez, José Antonio (2001). “Revistes electròniques de documentació espanyoles i iberoamericanes”. BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació, núm. 6. <http://bid.ub.edu/06ontal1.htm>. [Consulta: 13/07/2005].

Thomsom ISI (2004). “The impact of open access journals: a citation study from Thomson ISI”. <http://www.isinet.com/media/presentrep/acropdf/impact-oa-journals.pdf>. [Consulta: 13/07/2005].