Número 44 (juny 2020)

 

Tribuna

El llegat documental des de la perspectiva de gènere: igualtat, diversitat i inclusió || Remei Perpinyà Morera

Articles

Un punt d'inflexió entre dues onades? Els arxius del feminisme a França i Espanya des de la dècada del 1990 || Núria Jornet Benito, Bénédicte Grailles

Arxius personals de dones durant la dictadura: aproximació als fons documentals del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de Xile || María Luisa Ortiz, Oriana Bernasconi, Tamara Lagos

Ángela García Rives, o quan elles van arribar a les biblioteques i arxius || M.ª Teresa Pola-Morillas, Rosario Arquero-Avilés

Del reconeixement a la comunicació científica. La presència de la dona als Premis Nacionals d'Investigació (1982–2019) || Jesús Segarra-Saavedra, Tatiana Hidalgo-Marí, Victoria Tur-Viñes

Centres de documentació de diaris al segle XXI. Panorama després del tsunami || Javier Guallar, Anna Cornet

Biblioteques i eficiència: adaptació de l'indicador de la potència del sistema de la metodologia Secaba-Rank per a noves necessitats al servei d'una societat canviant || Pedro Lázaro-Rodriguez, Javier López-Gijón, Enrique Herrera-Viedma

Experiències i anàlisis

Biblioteca Francesca Bonnemaison, la biblioteca feminista || Raquel Muñoz Carrilero, Maria Oriola Tarragó

L'aflorament del paper de les dones a la cartografia i la geologia: aportacions des de la Cartoteca de Catalunya || Noelia Ramos Espinosa

El Catálogo de la mujer de la Florida Universitària, una eina per a fomentar la igualtat || Vicenta Verdugo Martí, Patricia Moraga Barrero


Editors: Miquel Térmens i Jordi Sánchez Navarro

Direcció: Mario Pérez-MontoroCandela Ollé

Coordinació del monogràfic: Mei Perpinyà i Anna Villarroya

Edició científica: Jordi Ardanuy i Alexandre López-Borrull

Consell de redacció: Lluís Agustí, Jordi Ardanuy, Llorenç Arguimbau, Núria Ferran, Alexandre López-Borrull, Remedios Melero, Rafael Pedraza, Mario Pérez-Montoro, Remei Perpinyà, Fernanda Peset, Josep-Manuel Rodríguez-Gairín, Concepción Rodríguez Parada, Anna Rubió, Pedro Rueda Ramírez, Jesús Tramullas, Aurora Vall i Mercè Vázquez

Edició: Sandra Sanz, Aurora Vall, Mari Vállez i Mercè Vázquez

Producció editorial: Serveis Lingüístics de la UB (assessorament lingüístic), Jorge Franganillo (maquetació), Maria Brioso i Eduard Vilagrosa (edició en HTML), Adán Server (metadades)

Desenvolupament tecnològic: Josep Manuel Rodríguez Gairín i Sergi Chávez

 

https://bid.ub.edu   •   Comentaris   •   Els textos publicats a BiD estan subjectes a una llicència de Creative Commons