Indexada

Els continguts de la revista BiD estan indexats en diverses bases de dades.

Bases de dades per a l’avaluació de la qualitat o l’impacte de revistes

Bases de dades bibliogràfiques

Directoris de revistes

Repositoris, recol·lectors de metadades i portals de revistes d’accés obert

Sumaris de revistes