Call for Papers – Número 53 – Promoció de la recerca 

Editors del monogràfic: Enrique Orduña-Malea (UPV) and Cristina I. Font (UPV

Instruccions per als autors:https://bid.ub.edu/instruccions-als-autors 

Termini: Novembre 15, 2024 

Promoció de la recerca 

Les reformes recents en l’avaluació de la recerca, des del nivell internacional fins al regional, advoquen per considerar activitats relacionades amb la difusió de la ciència, la participació ciutadana i l’impacte social dels resultats de la recerca, emmarcades principalment dins del paradigma de la Ciència Oberta. Si bé existeixen línies de recerca centrades en la difusió de la Ciència, aquestes tendeixen a enfocar-se en experiències i activitats relacionades amb la Ciència en general, incloent-hi aspectes com la “comprensió pública de la Ciència” o la “comunicació de la Ciència.” No obstant això, hi ha menys estudis, especialment empírics, que se centrin en la difusió i promoció de resultats específics de recerca. L’èmfasi no està posat a portar la “Ciència” a la societat i als ciutadans, sinó a difondre les troballes d’un estudi o recerca particular de la manera més efectiva per a aconseguir més lectures, cites, o per a millorar la visibilitat i reputació professional. 
 
Aquest número especial està dedicat precisament a l’anàlisi de les tècniques de difusió i promoció de resultats de recerca. Sense intentar oferir una llista exhaustiva i limitada de temes, es rebran de grat contribucions relacionades amb les següents qüestions: 

  • Identificació, descripció i classificació d’activitats per a la difusió i promoció de resultats de recerca, incloent-hi SEU acadèmic, xarxes socials generals i acadèmiques, llistes de distribució, presència en esdeveniments acadèmics, publicitat acadèmica, redacció de comunicats de premsa, etc. 
  • Experiències d’activitats, en les quals es fa èmfasis en el disseny de l’activitat, el monitoratge i anàlisi dels resultats obtinguts, i les decisions i accions preses basades en l’evidència de resultats. 
  • L’efecte de les activitats de difusió i promoció en l’impacte basat en cites dels estudis i la construcció d’una identitat acadèmica en línia. 
  • La discussió sobre el rol dels professionals de la recerca en la difusió de resultats científics, influint en l’actual divisió del treball científic, els actors que haurien de dur a terme aquestes activitats i com haurien de ser capacitats o recompensats. 
  • La integració i avaluació de les activitats de difusió en els processos d’avaluació investigadora/ acadèmica (promoció, finançament, remuneració), contribuint al debat sobre si les activitats de difusió realitzades en els processos d’avaluació han de ser avaluades i, en cas afirmatiu, com. 
  • Percepció de les diferents estratègies per a promoure resultats científics tant en la comunitat investigadora com en el públic en general. 
  • Consideracions ètiques i responsabilitats en la promoció de resultats de recerca. 

Les contribucions poden incloure revisions de literatura, revisions sistemàtiques, Meta-anàlisis, anàlisis quantitatives, estudis qualitatius, treballs teòrics/conceptuals, estudis de casos i experiències professionals, articles sobre mètodes i articles de dades. 

llicencia CC BY-NC-NDLlicència Creative Commons de tipus Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada. Aquest article es pot difondre lliurement sempre que se’n citi l’autor i l’editor amb els elements que consten en la secció “Citació recomanada”. No se’n pot fer, però, cap obra derivada (traducció, canvi de format, etc.) sense el permís de l’editor. Així, BiD compleix amb la definició d’open access de la Declaració de Budapest a favor de l’accés obert. La revista també permet que els autors mantinguin els drets d’autor i els de publicació sense restriccions.