Número 45 (desembre 2020)

 

Tribuna

"Nosaltres, les dades". Una pedagogia dietètica per sortir del tancament digital || Víctor Sampedro Blanco, Antonia Ferrer Sapena

Articles

Adolescents que construeixen la seva imatge digital a les xarxes socials: aprenentatges informals, competències transmèdia i perfils professionals || Maria-Jose Masanet, Israel Márquez, Fernanda Pires, Débora Lanzeni

L’educació-acció mediàtica i digital entesa com una dietètica || Víctor Sampedro Blanco, Pedro Fernández de Castro Sanabria, Francisco Javier López-Ferrández, Segundo Moyano Mangas

Els vídeos a les xarxes socials i els blogs corporatius: anàlisi dels perfils de les biblioteques públiques catalanes durant el primer mes de confinament de la COVID-19 || Juan-José Boté-Vericad, María-José Sola-Martínez

Característiques situacionals del comportament informacional durant el confinament per la COVID-19: resultats d'una enquesta || Michela Montesi

Govern obert i accés a la informació: un estudi de cas sobre l'impacte en l'economia local || Antonia Ferrer-Sapena, Jose M. Calabuig, Enrique A. Sánchez Pérez, Christian Vidal-Cabo

Els papers decorats en les guardes d’impresos del segle XVIII de la Base de dades d’enquadernació historicoartística de la Real Biblioteca || José Luis Herrera Morillas

Analítica web en revistes acadèmiques d'accés obert: justificació, planificació i aplicacions || Alex Vitela Caraveo, Cristóbal Urbano

Recursos

Altaveus intel·ligents i skills: una eina per fomentar la lectura infantil? || Raquel Gómez-Díaz, Araceli García-Rodríguez


Editors: Miquel Térmens i Jordi Sánchez Navarro

Direcció: Mario Pérez-MontoroCandela Ollé

Coordinació del monogràfic: Daniel Aranda

Edició científica: Jordi Ardanuy i Alexandre López-Borrull

Consell de redacció: Lluís Agustí, Jordi Ardanuy, Llorenç Arguimbau, Núria Ferran, Alexandre López-Borrull, Remedios Melero, Rafael Pedraza, Mario Pérez-Montoro, Remei Perpinyà, Fernanda Peset, Josep-Manuel Rodríguez-Gairín, Concepción Rodríguez Parada, Anna Rubió, Pedro Rueda Ramírez, Jesús Tramullas, Aurora Vall i Mercè Vázquez

Edició: Sandra Sanz, Aurora Vall, Mari Vállez i Mercè Vázquez

Producció editorial: Serveis Lingüístics de la UB (assessorament lingüístic), Jorge Franganillo (maquetació), Maria Brioso i Eduard Vilagrosa (edició en HTML), Adán Server (metadades)

Desenvolupament tecnològic: Josep Manuel Rodríguez Gairín i Sergi Chávez

 

https://bid.ub.edu   •   Comentaris   •   Els textos publicats a BiD estan subjectes a una llicència de Creative Commons