Resum de BiD en xifres

Números publicats: 4  
Número d'articles originals publicats: 32  
Número d’articles rebuts: 68  
Número d’articles revisats: 43  
% articles acceptats: 47 %  
% articles rebutjats: 53 %  
Mitjana de revisors per article: 2  
Endarreriments de publicació: 0  
Mitjana de temps entre la recepció i la publicació de l’article: 2,5 mesos  
Autors internacionals: 10 (del total).Autors UB-UOC: 15 (del total).  
Composició geogràfica del consell assessor: dels 44 membres: 11 internacionals (3 EUA, 4 Itàlia, 1 Mèxic, 1 Canadà, 1 Portugal, 1 Brasil) i 33 espanyols.

Números publicats: 4      
Número d'articles originals publicats: 41      
Número d’articles rebuts: 69      
Número d’articles revisats: 56      
% articles acceptats: 36%      
% articles rebutjats: 34%      
Mitjana de revisors per article: 2      
Endarreriments de publicació: 0      
Mitjana de temps entre la recepció i la publicació de l’article: 2 mesos      
% autors externs a l’equip editorial: 99%      
% autors externs a les institucions editores (UOC/UB): 89,6%      

Internacionals: 14 (18 % del total).       

Composició geogràfica del consell assessor: dels 44 membres: 11 internacionals (3 EUA; 4 Itàlia; 1 Mèxic; 1 Canadà; 1 Portugal; 1 Brasil) i 33 espanyols.

Números publicats: 4      
Número d'articles originals publicats: 44      
Número d’articles rebuts: 89      
Número d’articles revisats:  62      
% articles acceptats: 44 de 89 (49%)      
% articles rebutjats: 29 de 89 (33%)      
Mitjana de revisors per article: 2      
Endarreriments de publicació: 0      
Mitjana de temps entre la recepció i la publicació de l’article:  mesos      
% autors externs a l’equip editorial:       
% autors externs a les institucions editores (UOC/UB): 87,5%      

Internacionals: 15 % del total).       

Composició geogràfica del consell assessor: dels 44 membres: 11 internacionals (3 EUA; 4 Itàlia; 1 Mèxic; 1 Canadà; 1 Portugal; 1 Brasil) i 33 espanyols.

Números publicats: 4      
Número d'articles originals publicats: 26 (no s’inclouen les altres seccions amb processos de revisió interns)      
Número d’articles rebuts: 57      
Número d’articles revisats: 44        
% articles acceptats: 21 de 49  (42,9 %)       
% articles rebutjats: 28 de 49 (57,1 %)      
Mitjana de revisors per article: 2      
Endarreriments de publicació: 0      
Mitjana de temps entre la recepció i la publicació de l’article: 3,16 mesos      
% autors externs a l’equip editorial: 95%      
% autors externs a les institucions editores (UOC/UB): 74%

Internacionals: 8 (21 % del total). Colòmbia, 2; EUA, 3; Mèxic, 3.      

Distribució geogràfica dels autors: Espanya, Catalunya, internacional.       
Composició geogràfica del consell assessor: dels 44 membres: 11 internacionals (3 EUA; 4 Itàlia; 1 Mèxic; 1 Canadà; 1 Portugal; 1 Brasil) i 33 espanyols.

Números publicats: 4      
Número d'articles originals publicats: 53      
Número d’articles rebuts: 74      
Número d’articles revisats: 74      
% articles acceptats: 68%      
% articles rebutjats: 21%      
Mitjana de revisors per article: 2      
Endarreriments de publicació: 0      
Mitjana de temps entre la recepció i la publicació de l’article: 2,59 mesos.      
% autors externs a l’equip editorial: 99%      
% autors externs a les institucions editores (UOC/UB): 85%      

Distribució geogràfica dels autors: 49 Espanya, 42 Catalunya, 9 internacional.      
Composició geogràfica del consell assessor: dels 44 membres: 11 internacionals (3 EUA; 4 Itàlia; 1 Mèxic; 1 Canadà; 1 Portugal; 1 Brasil) i 33 espanyols.