Resum de BiD en xifres

Números publicats: 4   
Número d'articles originals publicats: 32   
Número d’articles rebuts: 68   
Número d’articles revisats: 43   
Articles acceptats: 47 %   
Articles rebutjats: 53 %   
Mitjana de revisors per article: 2   
Endarreriments de publicació: 0   
Mitjana de temps entre la recepció i la publicació de l’article: 2,5 mesos   
Autors internacionals: 10 (del total).Autors UB-UOC: 15 (del total).   
Composició geogràfica del consell assessor: dels 44 membres: 11 internacionals (3 EUA, 4 Itàlia, 1 Mèxic, 1 Canadà, 1 Portugal, 1 Brasil) i 33 espanyols.

Números publicats: 4       
Número d'articles originals publicats: 41       
Número d’articles rebuts: 69       
Número d’articles revisats: 56       
Articles acceptats: 36%       
Articles rebutjats: 34%       
Mitjana de revisors per article: 2       
Endarreriments de publicació: 0       
Mitjana de temps entre la recepció i la publicació de l’article: 2 mesos       
Autors externs a l’equip editorial: 99%       
Autors externs a les institucions editores (UOC/UB): 89,6%       

Internacionals: 14 (18 % del total).        

Composició geogràfica del consell assessor: dels 44 membres: 11 internacionals (3 EUA; 4 Itàlia; 1 Mèxic; 1 Canadà; 1 Portugal; 1 Brasil) i 33 espanyols.

Números publicats: 4       
Número d'articles originals publicats: 44       
Número d’articles rebuts: 89       
Número d’articles revisats:  62       
Articles acceptats: 44 de 89 (49%)       
Articles rebutjats: 29 de 89 (33%)       
Mitjana de revisors per article: 2       
Endarreriments de publicació: 0       
Mitjana de temps entre la recepció i la publicació de l’article:  mesos       
Autors externs a l’equip editorial:        
Autors externs a les institucions editores (UOC/UB): 87,5%       

Internacionals: 15 % del total).        

Composició geogràfica del consell assessor: dels 44 membres: 11 internacionals (3 EUA; 4 Itàlia; 1 Mèxic; 1 Canadà; 1 Portugal; 1 Brasil) i 33 espanyols.

Números publicats: 4       
Número d'articles originals publicats: 26 (no s’inclouen les altres seccions amb processos de revisió interns)       
Número d’articles rebuts: 57       
Número d’articles revisats: 44         
Articles acceptats: 21 de 49  (42,9 %)        
Articles rebutjats: 28 de 49 (57,1 %)       
Mitjana de revisors per article: 2       
Endarreriments de publicació: 0       
Mitjana de temps entre la recepció i la publicació de l’article: 3,16 mesos       
Autors externs a l’equip editorial: 95%       
Autors externs a les institucions editores (UOC/UB): 74%

Internacionals: 8 (21 % del total). Colòmbia, 2; EUA, 3; Mèxic, 3.       

Distribució geogràfica dels autors: Espanya, Catalunya, internacional.        
Composició geogràfica del consell assessor: dels 44 membres: 11 internacionals (3 EUA; 4 Itàlia; 1 Mèxic; 1 Canadà; 1 Portugal; 1 Brasil) i 33 espanyols.

Números publicats: 4       
Número d'articles originals publicats: 53       
Número d’articles rebuts: 74       
Número d’articles revisats: 74       
Articles acceptats: 68%       
Articles rebutjats: 21%       
Mitjana de revisors per article: 2       
Endarreriments de publicació: 0       
Mitjana de temps entre la recepció i la publicació de l’article: 2,59 mesos.       
Autors externs a l’equip editorial: 99%       
Autors externs a les institucions editores (UOC/UB): 85%       

Distribució geogràfica dels autors: 49 Espanya, 42 Catalunya, 9 internacional.       
Composició geogràfica del consell assessor: dels 44 membres: 11 internacionals (3 EUA; 4 Itàlia; 1 Mèxic; 1 Canadà; 1 Portugal; 1 Brasil) i 33 espanyols.