Call for papers

Call for papers - número 43

Número 43 (desembre 2019)
Temàtica: El futur és avui: biblioteques al servei d’una societat canviant
Coordinadors: Maite Comalat (UB) i Ciro Llueca (Biblioteca UOC)
Termini de recepció d'originals: 1 de juny de 2019
Instruccions per als autors: http://bid.ub.edu/instruccions-als-autors
 

Call for papers - número 44

Número 44 (juny 2020)
Temàtica: Dones i memòria: lluitant contra l’oblit i la invisibilitat
Coordinadors: Remei Perpinyà (UAB) i Anna Villarroya (UB)
Termini de recepció d'originals: 1 de desembre de 2019
Instruccions per als autors: http://bid.ub.edu/instruccions-als-autors
 

Call for papers - número 45

Número 45 (desembre 2020)
Temàtica: Noves tendències en l'educació en mitjans
Coordinadors: Daniel Aranda (UOC), Roberto Aparici (UNED)
Termini de recepció d'originals: 1 de maig de 2020
Instruccions per als autors: http://bid.ub.edu/instruccions-als-autors 
 
Universitat de Barcelona (UB)

 

Universitat Oberta de Catalunya (UOC)