Número 42 (juny 2019)

 

Tribuna

El postgrau de Prescripció Lectora: una idea feta realitat || Maria Batllori

Prescripció antiprescriptiva || Jordi Gràcia

Articles

Del procés de tria a la prescripció de lectures literàries a la biblioteca || Patrícia de Almeida

Lectures 2.0: els clubs de lectura virtuals || Maria Delmàs Ruiz, Joffre Lleal Ronda, Esther Suriñach Vicente

El mapa i la brúixola: reflexions entorn del paper del docent com a recomanador i prescriptor de lectures || Martina Fittipaldi, Felipe Munita

El postgrau de Prescripció Lectora de la Universitat de Barcelona || Teresa Mañà

Conspirant a favor de la lectura: clubs de lectura i rutes literàries || Gemma Mulet Cugat

Aspectes a tenir en compte a l'hora de prescriure còmics creats per dones || Montserrat Terrones

Experiències i anàlisis

Més enllà dels algorismes: accions de prescripció lectora a la Biblioteca Xavier Benguerel de Barcelona || César Azuara González, Neus Castellano Tudela

Compartir lectures a la biblioteca pública || Jordi Bosch


Editors: Miquel Térmens i Jordi Sánchez Navarro

Direcció: Mario Pérez-MontoroCandela Ollé

Coordinació del monogràfic: Lluís Agustí i Lluís Quintana

Edició científica: Jordi Ardanuy i Alexandre López-Borrull

Consell de redacció: Lluís Agustí, Jordi Ardanuy, Llorenç Arguimbau, Núria Ferran, Alexandre López-Borrull, Remedios Melero, Rafael Pedraza, Mario Pérez-Montoro, Remei Perpinyà, Fernanda Peset, Josep-Manuel Rodríguez-Gairín, Concepción Rodríguez Parada, Anna Rubió, Pedro Rueda Ramírez, Jesús Tramullas, Aurora Vall i Mercè Vázquez

Edició: Lluís Agustí, Sandra Sanz, Aurora Vall i Mercè Vázquez

Producció editorial: Serveis Lingüístics de la UB (assessorament lingüístic), Jorge Franganillo (maquetació), Maria Brioso i Eduard Vilagrosa (edició en HTML), Adán Server (metadades)

Desenvolupament tecnològic: Josep Manuel Rodríguez Gairín i Sergi Chávez

 

https://bid.ub.edu   •   Comentaris   •   Els textos publicats a BiD estan subjectes a una llicència de Creative Commons