Call for papers – número 36

Número: 36 (juny 2016)
Temàtica: innovació en productes i serveis d’informació
Coordinador: Julio Alonso Arévalo
Termini recepció originals: 31/10/2015
Instruccions autors: /instruccions-als-autors

Els avenços tecnològics no són un element neutre en el context de la informació. La introducció de nous productes digitals serveix com a catalitzador i dinamitzador de nous serveis que es fonamenten en conceptes innovadors com obert, remescla i social, aspectes que d’alguna manera afecten les formes d’accés, la propietat dels continguts, la gestió i la recepció d’aquests continguts per part dels usuaris finals. Per tant, convé analitzar aquestes qüestions per tal d’efectuar un diagnòstic de la situació actual i verificar els canvis experimentats en les nostres pràctiques professionals. Aquesta mutació en el concepte d’informació representa un canvi fonamental en la naturalesa mateixa del que fem i com ho fem. Des d’aquest punt de vista els serveis d’informació són cada vegada menys uns llocs on s’obté informació d’una manera passiva per esdevenir uns llocs amb un caràcter premeditadament proactiu, capaços d’implicar i involucrar la seva comunitat.

Quan parlem d’innovació és especialment important detectar les que podríem anomenar com a millors pràctiques, per tal que en un futur no llunyà aquestes innovacions es converteixin en pràctiques comunes susceptibles de ser aplicades i adaptades a qualsevol altre àmbit de la informació. Aquest és un context especialment sensible a la creativitat i la innovació, amb un objectiu molt concret de poder respondre positivament a les necessitats, demandes i expectatives dels ciutadans actuals, immersos en un món en què la informació i el coneixement són necessitats bàsiques, que podran convertir-se d’aquesta manera en les millors alternatives per a competir més bé en l’era digital.

Sembla inevitable que qualsevol servei d’informació ha de repensar-se a partir d’un seguit de paràmetres nous, inherents al món digital en el qual els usuaris estan cada vegada més immersos, conformant noves maneres d’accés a la informació, nous productes i nous serveis, en sintonia amb una societat creativa i innovadora.

D’aquesta manera, en el present monogràfic entorn de la innovació en productes i serveis d’informació us proposem un seguit de temes com ara:
– Canvis innovadors en els conceptes i serveis d’informació
– Tendències en els diferents àmbits relacionats amb la informació
– Avaluació de les millors pràctiques; pràctiques basades en l’evidència – Influència dels canvis en l’accés, la gestió i la formació
– Transferència i adaptació de les pràctiques més innovadores

llicencia CC BY-NC-NDLlicència Creative Commons de tipus Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada. Aquest article es pot difondre lliurement sempre que se’n citi l’autor i l’editor amb els elements que consten en la secció “Citació recomanada”. No se’n pot fer, però, cap obra derivada (traducció, canvi de format, etc.) sense el permís de l’editor. Així, BiD compleix amb la definició d’open access de la Declaració de Budapest a favor de l’accés obert. La revista també permet que els autors mantinguin els drets d’autor i els de publicació sense restriccions.