Call for papers – número 43

Número 43 (desembre 2019)
Temàtica: El futur és avui: biblioteques al servei d’una societat canviant
Coordinadors: Maite Comalat (UB) i Ciro Llueca (Biblioteca UOC)
Termini de recepció d’originals: 1 de juny de 2019
Instruccions per als autors: /instruccions-als-autors
 
La capacitat de les biblioteques per a adaptar-se als canvis i respondre a les necessitats dels seus usuaris ha estat l’element clau que els ha permès evolucionar i continuar formant part del dia a dia de la seva societat i de les seves institucions. Com en la resta de sectors, la integració entusiasta de les tecnologies ha permès millorar sensiblement en serveis, els quals dècades enrere eren impensables. Alhora, aquesta capacitat per a adaptar-se al canvi i anticipar-se a les necessitats han convertit les biblioteques en protagonistes indiscutibles de la cultura municipal: hem gaudit del privilegi de ser presents en les agendes polítiques.

Això no obstant, són moltes les veus que alerten de la urgència de reflexionar sobre aquesta evolució i sobre la necessitat d’adaptar-se ràpidament a uns canvis socials que afecten als processos d’aprenentatge i als processos de participació de la ciutadania.

Competències avui imprescindibles que han estat vinculades tradicionalment a les biblioteques, com la importància de l’autonomia en l’aprenentatge; la capacitat crítica en la societat de la postveritat; o l’alfabetització entesa com la necessitat de llegir en diferents formats i suports, prenen avui una rellevància singular que situa les biblioteques en un nou context d’oportunitat-amenaça: evolucionar o desaparèixer. 
 
En aquest sentit, l’aprenentatge de les competències necessàries per a moure’s en una societat diversa, amb informacions múltiples, on ja no és necessari solament poder accedir a la informació, sinó que el que és fonamental és saber-la destriar i interpretar, hauria de fer de les biblioteques el lloc de referència, no el lloc físic -o no únicament físic- sinó la font fiable, recomanable i recomanada. Ara bé, hem estat capaços de generar plataformes que, més enllà de respondre a l’objectiu de recollir informació, siguin conegudes, reconegudes i utilitzades pels usuaris? Hem donat el suport que necessitaven els formadors per a assolir els seus objectius docents? Hem contagiat les nostres institucions de l’esperit de l’accés obert?

El coneixement és cada vegada més una experiència compartida i les biblioteques han de poder oferir els espais i els recursos necessaris perquè aquest coneixement es pugui generar. Des de fa temps diem que els usuaris ocupen el lloc central, són el focus d’atenció entorn dels quals giren la resta d’elements: la col·lecció, l’espai, els serveis, el personal…; ara bé, és així realment? Pensem aquests elements des de la seva perspectiva? Recollim les seves necessitats i valorem les seves experiències per a millorar els nostres serveis? Hem aconseguit fer propostes on els nostres usuaris puguin trobar resposta a les seves necessitats?
 
Per mitjà d’aquest monogràfic volem fer visibles aquestes iniciatives en les quals les biblioteques estan treballant per tal de contribuir a tenir una societat més ben informada i més participada. Centrem la mirada, per tant, en l’oportunitat que representa per a les biblioteques el canvi de la nostra societat.  
 
El monogràfic valorarà la publicació de textos sobre els temes següents:
            

  • Replantejament de nous espais: la biblioteca més enllà de les seves parets.
  • Dinàmiques de treball amb altres agents: compartint projectes de co-creació.
  • Indicadors per a noves necessitats: recollida de dades per a nous projectes.
  • Competències digitals: la lluita contra les fake news. 
  • Aprenentatge al llarg de la vida: serveis i productes amb impacte.
  • Les universitats i el Big deal: convivència o batalla.
  • Fractura digital: la biblioteca com a agent social.
  • Plataformes per a la recollida de dades: l’accés obert per a la generació de coneixement.
  • De la bibliometria a la transformació social: com avaluem la recerca?
  • L’evolució professional del personal al servei de les biblioteques.
llicencia CC BY-NC-NDLlicència Creative Commons de tipus Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada. Aquest article es pot difondre lliurement sempre que se’n citi l’autor i l’editor amb els elements que consten en la secció “Citació recomanada”. No se’n pot fer, però, cap obra derivada (traducció, canvi de format, etc.) sense el permís de l’editor. Així, BiD compleix amb la definició d’open access de la Declaració de Budapest a favor de l’accés obert. La revista també permet que els autors mantinguin els drets d’autor i els de publicació sense restriccions.