Call for papers – número 44

Número 44 (juny 2020)
Temàtica: Dones i memòria: lluitant contra l’oblit i la invisibilitat
Coordinadors: Remei Perpinyà (UAB) i Anna Villarroya (UB)
Termini de recepció d’originals: 1 de desembre de 2019
Instruccions per als autors: /instruccions-als-autors
 
Els darrers anys han estat escenari de nombroses reivindicacions entorn la presència de les dones en el món de la cultura i, en especial, sobre la manca de reconeixement i de visibilització de les seves obres.

Els arxius, biblioteques, museus, monuments i el patrimoni en general, a l’igual que d’altres equipaments i manifestacions culturals, han facilitat, al llarg de la història, la reproducció d’estereotips i prejudicis sexistes, dificultant el coneixement dels diferents col·lectius de dones i dels gèneres menys representats i menystenint les seves aportacions, concebudes com a secundàries i fent-les restar en la marginalitat. 

En aquest sentit, els espais de representació de la història rarament han conservat, estudiat i difós les obres de les dones i dels gèneres menys representats, fent gairebé invisible la seva contribució en les societats del passat.

Tanmateix, cal reconèixer el potencial i la responsabilitat dels arxius i els centres de memòria en general per promoure la igualtat en termes de gènere en tant que són responsables de l’adquisició, la preservació i la gestió dels documents que modelen la memòria històrica.
Amb aquest monogràfic es vol aprofundir en la gestió de la memòria al llarg de la història des d’una perspectiva de gènere i de respecte a la diversitat. Es fa una crida, doncs, a aquelles recerques que tinguin com a objecte l’estudi, la conservació, la recerca, la difusió, la visibilització i la posada en valor de la memòria col·lectiva des d’una perspectiva de gènere. Es vol també reflexionar sobre el significat i l’impacte que té incorporar la perspectiva de gènere en el tractament de la memòria col·lectiva, posant en valor aquelles intervencions culturals que arreu del país o en d’altres contextos hagin fet visibles les aportacions de les dones al patrimoni i a la cultura del país i, per tant, a la seva diversitat. En aquest sentit acollim anàlisis sobre la integració de la perspectiva de gènere en la política d’adquisicions i ingressos de fons, així como projectes que fan polítiques proactives de cerca de fons documentals produïts per dones i/o que donin testimoni de les activitats de les dones a la nostra societat.

En concret, es vol recuperar i visibilitzar el treball i les aportacions de les dones que no varen aconseguir el reconeixement social que mereixien en el seu moment o no ocupaven espais semblants als dels homes. A l’hora que es vol acollir projectes d’innovació sobre l’arxivat de la memòria actual de les dones en el context digital.

En definitiva, es pretén recollir recerques que ajudin a conscienciar sobre les desigualtats de gènere en els diferents espais de representació, així com aquelles que han afavorit noves maneres de construir un relat i noves formes de coneixement.
Es tindran en compte principalment estudis dels àmbits de l’arxivística, la documentació i la gestió cultural, i també des d’altres disciplines com l’antropologia, la història, la museologia, la comunicació o la sociologia. Seran especialment benvinguts aquells treballs que tinguin una perspectiva interdisciplinària i alhora internacional.

Amb aquest monogràfic volem fer visibles aquelles recerques empíriques i teòriques que contribueixen a una mirada menys esbiaixada del passat llunyà i recent.

El monogràfic valorarà la publicació de textos sobre els temes següents: 
         

 • La presència de dones en fons personals als arxius i biblioteques.
 • Comunicació des de la perspectiva de gènere
 • El rol del gènere en la professionalització de disciplines com ara l’arxivística, la documentació, la comunicació o la gestió cultural
 • La funció i el perfil de les arxiveres.
 • Memòria dels feminismes
 • Els documents d’arxiu d’autoria i/o escriptura femenina
 • La incorporació de la perspectiva de gènere en l’anàlisi de les fonts per a la recerca històrica.
 • La incorporació de la perspectiva de gènere en la gestió dels arxius, les biblioteques i els museus.
 • La conservació, l’adquisició, l’estudi i l’exhibició d’obres de dones per part d’arxius, biblioteques i museus
 • El paper de les dones en les polítiques de preservació de la memòria
 • Projectes de visibilització, comunicació i recuperació de la memòria de les dones
 • Projectes d’alfabetització mediàtica i informacional des de la perspectiva de gènere
 • La perspectiva de gènere en les polítiques culturals públiques.
llicencia CC BY-NC-NDLlicència Creative Commons de tipus Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada. Aquest article es pot difondre lliurement sempre que se’n citi l’autor i l’editor amb els elements que consten en la secció “Citació recomanada”. No se’n pot fer, però, cap obra derivada (traducció, canvi de format, etc.) sense el permís de l’editor. Així, BiD compleix amb la definició d’open access de la Declaració de Budapest a favor de l’accés obert. La revista també permet que els autors mantinguin els drets d’autor i els de publicació sense restriccions.