Número 50 (juny 2023)

BiD número 50

 

Tribuna

La preservació digital i les xarxes LOCKSS || Miguel Ángel Márdero Arellano

Articles

Concepció d'una eina brasilera per a l'elaboració de plans de gestió de dades de recerca: reptes per al model de plans automàtics (maDMP) || Laura Vilela Rodrigues Rezende, Elizabete Cristina de Souza de Aguiar Monteiro, Ketlen Stueber, Fabiano Couto Corrêa da Silva, José Carlos Abbud Grácio, Alexandre Faria de Oliveira 

La política de preservació digital: models i elements clau per redactar-la || David Alonso Leija Román

Competències, coneixements i carta de serveis del personal bibliotecari de dades || Marta Serrat-Brustenga

Experiència d'implementació d'especificacions d'una estratègia de virtualització per fer-se càrrec d'obres d'art multimèdia obsoletes || Jesús Robledano Arillo

Protegint la memòria digital: estratègies i plataformes de la Unesco || Zine El Abidine Larhfiri, Mari Vállez

Experiències i anàlisis

La preservació digital del patrimoni audiovisual en suport magnètic a la Biblioteca Nacional de España || Alicia Pastrana García, María Isabel Cañas Plaza 


Editors: Miquel Térmens i Jordi Sánchez Navarro

Direcció: Núria FerranCandela Ollé

Coordinació del monogràfic: Fernanda Peset (Universitat Politècnica de València) i Miquel Térmens Graells (Universitat de Barcelona)

Edició científica: Jordi Ardanuy i Alexandre López-Borrull

Consell de redacció: Lluís Agustí, Jordi Ardanuy, Llorenç Arguimbau, Alexandre López-Borrull, Remedios Melero, Rafael Pedraza, Mario Pérez-Montoro, Remei Perpinyà, Fernanda Peset, Josep-Manuel Rodríguez-Gairín, Concepción Rodríguez Parada, Anna Rubió, Pedro Rueda Ramírez, Jesús Tramullas, Aurora Vall i Mercè Vázquez

Edició: Anna Rubió, Sandra Sanz, Aurora Vall i Mercè Vázquez

Producció editorial: Serveis Lingüístics de la UB (assessorament lingüístic), Jorge Franganillo (imatge de capçalera), Maria Brioso i Eduard Vilagrosa (edició en HTML) i Adán Server (metadades)

Desenvolupament tecnològic: Josep Manuel Rodríguez Gairín i Sergi Chávez

Assesora de qualitat editorial: Mari Vállez

https://bid.ub.edu   •   Comentaris   •   Els textos publicats a BiD estan subjectes a una llicència de Creative Commons