Presentació

 

La revista BiD és una publicació acadèmica bianual que té per objectiu donar a conèixer, i compartir en obert, els avenços en els coneixements produïts al voltant de les disciplines de les ciències de la Informació i la comunicació.

Temàtica i àmbits de coneixement

BiD és una revista científica d'accés obert especialitzada en les ciències de la informació, documentació i la comunicació.

Públic

BiD s'adreça al personal investigador i docent universitari, així també de centres de recerca, centrats en els àmbits temàtics esmentats i interessats també en el moviment de ciència oberta.

Editors

A partir del número 30, la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona i els Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la Universitat Oberta de Catalunya són els editors de BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació. La Facultat de Biblioteconomia i Documentació és hereva de l'Escola Superior de Bibliotecàries, que va publicar la revista Biblioteconomía (1944-1976).

Política editorial

BiD és una publicació que disposa d'un sistema d'avaluació extern (double-blind peer review) realitzat per acadèmics i professionals de prestigi reconegut que formen part del Consell Assessor.

Els treballs publicats a BiD comuniquen resultats d'investigació original, és a dir, BiD no acceptarà articles ni resultats que s'hagin publicat anteriorment en altres revistes o que hagin format part de monografies.

La revista BiD no cobra taxes per l'enviament de treballs ni tampoc quotes per la publicació dels seus articles.

Format

BiD es publica directament en versió digital (en format HTML) amb l'ISSN 1575-5886, i no disposa de versió impresa.

Llengua

La llengua de la revista és el català i aquest és l'idioma que s'utilitza preferentment. BiD també accepta textos escrits en castellà, anglès, francès i portuguès. Es procura que els articles tinguin versions en més d'una llengua.

Periodicitat

La revista té una periodicitat semestral. Els dos números anuals apareixen els mesos de juny i desembre.

Seccions

Tribuna

Presenta l'opinió de persones destacades del sector i d'àmbits afins sobre algun tema d'actualitat.

Articles

Inclou textos que aprofundeixen en algun aspecte relacionat amb l'arxivística, la biblioteconomia,  la comunicació i la documentació. Secció avaluada per revisors externs.

Experiències

Recull la descripció d'experiències professionals. Secció avaluada per revisors externs.

Textos normatius

Presenta traduccions de normes, reglaments, directrius, etc., publicats per institucions i organismes professionals.

Recursos

Inclou la presentació i revisió de recursos web i de programes informàtics d'aplicació documental. Secció avaluada per revisors interns.

Política de seccions

Secció

Trameses obertes

Revisió externa

Revisió interna

Indexació

Tribuna

Sin marcar

Sin marcar

Marcado

Marcado

Articles

Marcado

Marcado

Marcado

Marcado

Experiènces

Marcado

Marcado

Marcado

Marcado

Textos normatius

Sin marcar

Sin marcar

Marcado

Marcado

Recursos

Marcado

Sin marcar

Marcado

Marcado

Drets

Els textos publicats a BiD no tenen costos de publicació i es troben subjectes a una llicència de Creative Commons de tipus "Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada". Això significa que es poden consultar i difondre lliurement sempre que se citi l'autor i l'editor amb els elements que consten en l'opció "Citació recomanada" que s'indica en cada un dels articles, però que no es pot fer cap obra derivada (traducció, canvi de format, etc.) sense el permís de l'editor. En aquest sentit, es compleix amb la definició d'open access de la Declaració de Budapest a favor de l'accés obert. La revista permet a l'autor o autors mantenir els drets d'autor i retenir els drets de publicació sense restriccions.

Declaració de confidencialitat

Els noms i les adreces electròniques introduïts en aquesta revista s'usaran exclusivament per a les finalitats declarades per aquesta revista i no s'utilitzaran per a cap altre propòsit.


Data d'actualització: 20/05/2010