La política de col·lecció a la Xarxa de Biblioteques de L’Hospitalet de Llobregat

Les xarxes urbanes de biblioteques públiques necessiten disposar de polítiques de col·lecció pròpies que marquin els objectius per ajustar-se a les necessitats de la població a la qual donen servei. El text presenta la política de col·lecció de les biblioteques de L’Hospitalet de Llobregat iniciada el 2003 i que ha permès crear un fons de ciutat en el qual vuit biblioteques constitueixen un únic catàleg col·lectiu. — Urban networks of public libraries need to have their own collection policies that establish objectives aimed at meeting the needs of the population they serve. The article presents the collection policy of the libraries of L’Hospitalet de Llobregat, introduced in 2003, and which has created a city collection in which eight libraries make up a unique collective catalogue.