Número 40 (juny 2018)

 

Tribuna

Com han canviat BiD i les revistes espanyoles de documentació en els darrers vint anys? || Ernest Abadal

L'avaluació de la recerca en comunitats locals i professionals || Ismael Ràfols, Llorenç Arguimbau

Multilingüisme equilibrat en ciència || Gunnar Sivertsen

Articles

Perspectives de la ciència oberta. Un estat de la qüestió per a una política nacional a Colòmbia || Alejandro Uribe Tirado, Jaider Ochoa

Criteris d'avaluació en turisme i els seus efectes en el perfil de publicació dels investigadors || Elaine Cristina Pinto de Miranda, Rogério Mugnaini

La qualitat de les revistes científiques per al professorat universitari de ciències de l'esport || Enrique Ortega, Jesús Salado

Visibilitat de les biblioteques públiques i la lectura en els mitjans de comunicació espanyols davant d'altres fets de la cultura i relació amb l'ús d’aquestes: mesures per incrementar-ne la promoció i la difusió || Pedro Lázaro-Rodríguez, Javier López-Gijón, Enrique Herrera-Viedm

El Marc, la Maria i el David: el disseny d’experiència d’usuari (UX) aplicat a la biblioteca pública || Núria Ferran, Mireia Fernández-Ardèvol, Javier Nieto, Carme Fenoll

La Comisión Depuradora de Bibliotecas del Distrito Universitario de Zaragoza durant la Guerra Civil (1936–1939) || Luis Blanco Domingo

Per què fallen els indicadors bibliomètrics:paràmetres inestables, models incorrectes i propietats irrellevants || Jordi Molas-Gallart, Ismael Ràfols

Experiències i anàlisis

L’avaluació de la recerca en humanitats a AQU Catalunya || Esteve Arboix

Recursos

Preservació del patrimoni del còmic: la Billy Ireland Cartoon Library & Museum || Francisco Saez de Adana


Editors: Miquel Térmens i Jordi Sánchez Navarro

Direcció: Mario Pérez-MontoroCandela Ollé

Coordinació del monogràfic: Ismael RàfolsLlorenç Arguimbau

Edició científica: Jordi Ardanuy i Alexandre López-Borrull

Consell de redacció: Lluís Agustí, Jordi Ardanuy, Llorenç Arguimbau, Núria Ferran, Alexandre López-Borrull, Remedios Melero, Rafael Pedraza, Mario Pérez-Montoro, Remei Perpinyà, Fernanda Peset, Josep-Manuel Rodríguez-Gairín, Concepción Rodríguez Parada, Anna Rubió, Pedro Rueda Ramírez, Jesús Tramullas, Aurora Vall i Mercè Vázquez

Edició: Lluís Agustí, Aurora Vall i Mercè Vázquez

Producció editorial: Serveis Lingüístics de la UB (assessorament lingüístic), Jorge Franganillo (maquetació), Maria Brioso i Eduard Vilagrosa (edició en HTML), Adán Server (metadades)

Desenvolupament tecnològic: Josep Manuel Rodríguez Gairín i Sergi Chávez

 

https://bid.ub.edu   •   Comentaris   •   Els textos publicats a BiD estan subjectes a una llicència de Creative Commons